دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)

51. بررسی پدیده اعتیاد مجازی در بین نوجوانان و جوانان استان قم1

جعفر هزار جریبی

دوره 19، شماره 57 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-35

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.6863

چکیده
  امروزه اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای در تمام نقاط دنیا نفوذ کرده‌اند، البته با رواج هر فناوری پیامد مثبت و منفی آن نیز در جامعه رواج پیدا می‌کند. پدیده اعتیاد مجازی بعنوان پیامد منفی استفاده از اینترنت چند سالی است که در برخی از کلان شهرهای کشور رواج داشته و از این رو توسعه روزافزون آن مشکلاتی برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته ...  بیشتر

52. برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در ایران: ویژگی‌ها و نقش برنامه‌ریزان توسعه گردشگری در کشورهای اسلامی

علی خاکساری

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، ، صفحه 1-33

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.6872

چکیده
  این مقاله بر روی توسعه صنعت گردشگری در کشورهای اسلامی ‌و بویژه جمهوری اسلامی ‌ایران تمرکز کرده است. صنعت گردشگری در تمام کشورهای جهان و از جمله کشورهای اسلامی ‌به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی شناخته شده است و تمام دولتها سعی دارند تا سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانند از ظرفیت‌ها و منابع کشور خود در ...  بیشتر

53. سلامت خانواده و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

محمدحسین پناهی؛ منصوره زارعان

دوره 19، شماره 59 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-40

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6881

چکیده
  این تحقیق در راستای بررسی سلامت خانواده و بعضی از عوامل اجتماعی موثر بر آن انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مبانی نظری موجود، خانواده سالم با شش مولفه صمیمیت و همدلی، استقلال اعضای خانواده، رضایتمندی، تامین نیاز اعضای خانواده، انسجام خانواده و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی- اسلامی‌ در خانواده مفهوم سازی شده است. با تعریف عملیاتی ...  بیشتر

54. فهم خانه داری در بستر نقشهای جنسیتی : مطالعه کیفی در شهر تهران

سهیلا صادقی فسایی؛ زهرا میرحسینی

دوره 23، شماره 73 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2016.7204

چکیده
  مقاله حاضر بر اساس پژوهشی کیفی است که در آن تلاش شده، تا با انجام مصاحبه های عمیق کیفی با 26 زن خانه دار 23 تا 58 سال تهرانی، کیفیت زندگی زنان خانه دار بنا به روایت و تجربه زیسته ی آنان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد، چگونه خانه داری در پروسه ها و زمینه های اجتماعی حک شده است و صرفاً با توجه به زمینه های اجتماعی ...  بیشتر

55. مقایسه نقش ارتباطات میان‌فردی و رسانه‌های جمعی در رفتار سیاسی مطالعه تطبیقی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهر تهران

هادی خانیکی؛ مصطفی رهبر؛ الهام گوهریان

دوره 23، شماره 74 ، آذر 1395، ، صفحه 1-36

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2016.7218

چکیده
  میان‌فردی» و «رسانه‌های جمعی» در رفتار سیاسی و سهم هر یک از این دو در اطلاع‌رسانی و تصمیم‌سازی سیاسی است. بدین منظور از نظریه جریان دومرحله‌ای ارتباطات لازارسفلد که توسط رابینسون اصلاح و تکمیل شده و همچنین نظریه راش درباره ارتباطات سیاسی استفاده شده است. بر اساس نظریه رابینسون افراد جامعه حداقل به سه بخش رهبران، پیروان ...  بیشتر

56. سخن آغازین

محمدحسین پناهی

دوره 23، شماره 75 ، اسفند 1395، ، صفحه 1-3

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.7591

چکیده
                  سخن آغازین   اززمانیکهدولت- ملتهمراهباشکل‌گیریمدرنیتهدراروپاتشکیلشد، یکیاز مهمترینموضوعاتمورد مطالعهعلومسیاسی مدرن و جامعهشناسی سیاسی رابطه متقابلدولتوملتبودهاست. باشکل­گیریدولت-ملت درجوامع غیراروپایی در قرون 19 و 20،  موضوعِنوعمناسبرابطهمتقابلدولتو ملت  اولویت بیشتری پیدا کرد. البته ...  بیشتر

57. آزار "مَکل مَکل مَکینِگی"("دیوک" چاهی)

مرتضی فرهادی

دوره 24، شماره 77 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-98

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.7926

چکیده
      آزار مَکل مَکینگی، زیرگونه بسیار خطرناک و موذی و مزمنی از اقتصاد بادآورده است که از چپاول سالیانه غیرقابل‌جایگزینی ذخایر آب‌های چند میلیون ساله و زندگی‌بخش طبیعت و سرزمین ما در درازمدت فراتر از میزان با زندگی سالیانه در هر منطقه به وجود می‌آید. این چپاول درآمدهای کوتاه‌مدت و آب آورده‌ای را تولید می‌کند که همچون درآمدهای ...  بیشتر

58. اقدامات اجتماعی و سیاسی دستگاه اداری پهلوی اول در انحصار ساختار سیاسی

اسماعیل عالی زاد؛ بهزاد همتی

دوره 24، شماره 78 ، آذر 1396، ، صفحه 1-36

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.21437.1558

چکیده
  انحصار ساختار سیاسی، یکی از بنیان‌های نظام سیاسی اقتدارگرا محسوب می‌شود. به زعم بسیاری از پژوهشگران و دانش‌پژوهان، ایران دوران معاصر، به ویژه در دوره سلطنت پهلوی اول، نشان از تفوق یک نظام اقتدارگرا با ویژگی اختصاصی و برجسته آن، یعنی انحصار ساختار سیاسی دارد؛ پدیده‌ای که در کنار سایر ویژگی‌های نظام اقتدارگرا، سرنوشت و فرهنگ سیاسی ...  بیشتر

59. بررسی فردگرایی خودخواهانه و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه شیراز( با تأکید بر طبقه آنها )

طاهره قادری؛ زهرا القونه

دوره 24، شماره 79 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.977.1557

چکیده
  گرایش انسان به رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و خصوصی ، بدون لحاظ کردن دیگران به عنوان خودمداری و تک‌روی یا خودمحوری اطلاق می‌شود. فردگرایی خودخواهانه نوعی از فردگرایی است که در آن نفع شخصی اولویت تام داشته و افراد صرفا به دنبال تامین منافع خویش هستند. هدف این تحقیق، بررسی میزان فردگرایی خودخواهانه در بین طبقات مختلف و عوامل ...  بیشتر

جامعه شناسی
60. انزوای اجتماعی، توسعه‌یافتگی مناطق شهری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی در تهران

سمیه شالچی

دوره 25، شماره 81 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-35

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.26171.1661

چکیده
  در رویکردهای ابتدایی به مسأله انزوای اجتماعی بیشتر تاکید برتغییر روابط اجتماعی ناشی از مدرنیته مطرح بوده است، که امکان انزوا را افزایش می‌دهد. با شکل‌گیری مکتب شیکاگو،  لوئیس ورث انزوا را به مثابه سبک زندگی شهری مورد مطالعه قرار می‌دهد. با تاکید پارک بر نواحی طبیعی شهر و سپس رویکردهای نومارکسیستی به فقر شهری، انزوا به عنوان نوعی ...  بیشتر

جامعه شناسی
61. تحولات نظری در سنخ‌شناسی سازمان‌های دینی

حسن سرایی؛ مرتضی خوش آمدی

دوره 25، شماره 82 ، آذر 1397، ، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.26714.1670

چکیده
  تمام اشکال دین‌داری در بطن «جماعت دینی» نشوونمو می‌یابند و «جماعت دینی» همواره برخوردار از سطحی از سازمان‌یافتگی است. در «جامعه‌شناسی دین» بررسی سازوکارهای اجتماعی مرتبط با جماعت دینی ذیل مفهوم «سازمان دینی» تعریف می‌شود. از دیرباز یکی از دغدغه‌های جامعه‌شناسی دین بررسی و شناخت اشکالِ متنوعِ شیوه‌های ...  بیشتر

جامعه شناسی
62. انگ خوردگیِ سکونت‌گاه غیر رسمیِ نوکان در کرمانشاه

سیاوش قلی پور؛ نادر امیری؛ سارا کرانی

دوره 25، شماره 83 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.33748.1857

چکیده
  این مقاله تلاش می‌کند فرآیند انگ‌خوردگی محله نوکان در شهر کرمانشاه را بررسی کند. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر آراء راب شیلدز در باب «فضاسازی اجتماعی» است. شیلدز، فرآیند برساخت معنای مکان را ناشی از روندهای عینی در زندگی روزمره می‌داند که به طرق مختلف حکایت‌ها و تصوراتی را درباره آن برساخته و اسطوره‌-مکان را شکل می‌دهند. روش ...  بیشتر

63. گفتمان عدالت در لوایح برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی ( با تأکید بر کاهش فقر و محرومیت)

جعفر هزارجریبی؛ رضا صفری شالی

دوره 20، شماره 61 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-44

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.9796

چکیده
  چکیده این پژوهش با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان «ارنستو لاکلاو و شنتال موفه» به بررسی گفتمان عدالت اجتماعی با نشانه مرکزی کاهش فقر و محرومیت در متون لوایح برنامه‌های توسعه اول تا پنجم (که توسط سه دولت ‌هاشمی، خاتمی ‌و احمدی نژاد مصوب گردید)، می‌پردازد تا با درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندی‌های خاص هر گفتمان و همچنین ...  بیشتر

مردم شناسی
64. تأملی‌در‌«نظریه‌استبدادمداری‌خلقیات‌ایرانیان»‌ بر‌اساس‌متون‌ادبیات‌عامیانه؛‌ ‌ نگاهی‌ ‌ بر‌فتوت ‌ نامه ‌ ها‌و‌کسب ‌ نامه ها

جواد نظری مقدم؛ سید هاشم موسوی

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-33

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.32409.1813

چکیده
  با توجه به اهمیت متون و ادبیات و فرهنگ عامیانه و بازتاب خلقیات و ارزش‌های اجتماعی ایرانیان در آن، رجوع به بخشی از مهم‌ترین اسناد و منشورها و آیین‌نامه‌های صنفی یا همان فتوت‌نامه‌ها به‌عنوان گوشه‌ای از ادبیات عامیانه ایرانیان می‌تواند ما را در شناخت هر چه بیشتر فرهنگ و جامعه ایرانی یاری کند. چراکه بخشی از فرهنگ و آداب ایرانیان ...  بیشتر

65. بررسی تطبیقی رابطه توسعه اقتصادِفرهنگ و نظم در جامعه

داود پرچمی؛ فاطمه درخشان

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، ، صفحه 1-40

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.44814.2132

چکیده
  ایران در اقتصادِفرهنگ با مسئله توسعه­نیافتگی مواجه و فاصله زیادی با کشورهای توسعه­یافته، رشدیافته و حتی کشورهای مشابه خود دارد. اقتصادِفرهنگ با حاکم شدن نظم بر اجزای خرده‌نظام­های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و روابط آن‌ها با هم و در نتیجه رشد کمی، کیفی و تنوع در فرایند تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی توسعه می­یابد. ...  بیشتر

66. بررسی آراء علامه طباطبائی در زمینه زیست اجتماعی انسان؛ همخوانی یا ناهمخوانی؟

محمود تقی زاده داوری

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.48508.2179

چکیده
  مقاله حاضر درصدد است تا شرح‌های علامه طباطبائی در زمینه حیات اجتماعی انسان را به لحاظ همخوانی و یا ناهمخوانی مورد ارزیابی قرار دهد. نوشته‌های ایشان در این مقوله، دو دسته است. یک دسته با ادبیات کاملاً فلسفی نوشته شده و دسته‌ای دیگر دارای ماهیتی الهیاتی ـ فلسفی می‌باشد. این مقاله از روش اسنادی و کتابخانه‌ای بهره برده و بر مجموعه آثار ...  بیشتر

67. مطالعات فرهنگی دایاسپورا و جهان وطنی

محمدسعید ذکایی

دوره 27، شماره 88 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.46513.2155

چکیده
  تلاقی فرهنگ، سیاست و عاملیت در سطوح جهانی و فراملی، حوزه مطالعاتی دایاسپورا را به قلمرو نظری و تجربی جذاب و مهمی در میدان علوم اجتماعی تبدیل ساخته است. تحلیل تجربه دایاسپورا مستلزم به‌کارگیری سطوح تحلیلی و مفهومی چندلایه و توجه به زمینه‌های متنوع ساختاری، تاریخی و تکنولوژیک است. مقاله حاضر با تمرکز بر تجربه و اندیشه جهان وطنی به‌مثابه ...  بیشتر

68. فرامطالعه پژوهش‌های عوامل مؤثر بر سرقت در طول سال‌های 85 تا 96 در کلانشهر تهران و راهکارهای مقابله با آن

هوشنگ گراوند؛ علی دلاور

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، ، صفحه 1-39

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.48745.2184

چکیده
  هدف پژوهش حاضر انجام فرامطالعه پیرامون پژوهش‌های صورت گرفته در رابطه با سرقت در طول سال های 85 تا 96 در کلانشهر تهران و راهکارهای مقابله با آن می‌باشد. 10 مطالعه در حوزه وقوع سرقت شناسایی شد. نتایج قسمت فرانظری و فراروش نشان دادند که پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه موضوع پژوهش بجزء در موارد (مدل تحلیلی مستخرج از چارچوب نظری و بررسی پیشینه، ...  بیشتر

69. نقش تصوف در تشکیل حکومت صفوی (بازخوانی آراء ابن‌خلدون درباره تشکیل حکومت‌ها)

حسن سرایی؛ ابوالفضل فتح‌آبادی

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، ، صفحه 1-32

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.53602.2262

چکیده
  برخی اندیشمندان برای تبیین شکل‌گیری حکومت صفوی بر نقش عصبیت قبیله‌ای و برخی دیگر بر نقش عصبیت دینی تأکید کرده‌اند و درواقع، هیچ‌کدام به هم‌نشینی و هم‌افزایی فرایندی عوامل مزبور در تشکیل این حکومت توجه نداشته‌اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر این بوده است که بر اساس آراء سیاسی ابن‌خلدون و با رویکردی توصیفی- تحلیلی و استفاده از ...  بیشتر

70. فهم تجربه‌ی پیاده‌روی زنان ایرانی در اربعین

محمدتقی کرمی

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، ، صفحه 1-38

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.59671.2366

چکیده
  پیاده‌روی اربعین در شکل کنونی‌اش، آیینی نوظهور و پدیده‌ی اجتماعی متکثری است. تکثر این پدیده‌ی اجتماعی ریشه در گوناگونی روایت‌های زائران و معناهای متنوعی دارد که افراد از این پدیده می‌سازند. روایت زنانه سنخی از روایت‌های موجود از این آیین است که در عین برخورداری از تکثر در معناسازی، روایتی طردشده و به حاشیه رانده‌شده توسط کلان‌روایت‌های ...  بیشتر

71. هستی‌شناسی بنیادین هایدگری و جامعه‌شناسی‌شناختی

علی فتوتیان؛ مهدی صدفی؛ عبدالحسین کلانتری

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2022.55711.2293

چکیده
  دانش نوپای جامعه‌شناسی شناختی از بینارشته‌ای­ های علوم شناختی است. بیشتر پژوهش‌ها در این حوزه شناختی معطوف به ارتباط آن با روان‌شناسی شناختی و علوم مغز و اعصاب است. ازاین‌رو جایگاه جامعه‌شناسی شناختی ذیل رویکردهای اساسی علوم شناختی تعریف می‌شود. مقاله حاضر به دنبال بازگشت به بنیادهای نظری و فلسفی جامعه‌شناسی است تا نقش جامعه ...  بیشتر

72. فراتحلیل مطالعات ناظر به رابطه دین‌داری و سلامت اجتماعی در ایران (موردمطالعه: پژوهش‌های داخلی 1389 – 1399)

محسن نیازی؛ ایوب سخایی؛ ندا خداکرمیان گیلان؛ فاطمه حامی کارگر؛ آزاد امیدوار

دوره 28، شماره 93 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2022.60213.2379

چکیده
  پژوهش‌های مختلفی در مورد رابطه دین‌داری و سلامت اجتماعی به انجام رسیده که نتایج متفاوتی در پی داشته است، به‌گونه‌ای که دامنه تغییر اندازه اثرهای به‌دست‌آمده از این مطالعات بسیار زیاد است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر ترکیب کمی نتایج این پژوهش‌ها با استفاده از تکنیک فراتحلیل می‌باشد. برمبنای نمونه‌گیری هدفمند نوزده پژوهش واجد شرایط ...  بیشتر

73. فضای مفهومی مشارکت هم معنایی و ناهم معنایی یاریگری با مشارکت و همکاری

مرتضی فرهادی

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، ، صفحه 7-34

چکیده
  دشواری تعریف و تحدید معنای اصطلاحی مشارکت به اندازه ای است که گاه تا حد وارونگی و تضاد پیش می رود. این نوشته در چند صفحه نخست کوشیده است هم معنایی و نا هم معنایی، هم معنایی ناقص و کامل لغوی واژه مشارکت را با برخی واژگان مترادف و متباین همچون انبازی، خود یاری، همکاری، تعاون، معاونت، کمک، همیاری، دگریاری و یاریگری را در زبان فارسی مشخص ...  بیشتر

74. سیاست‌های دولت وتوسعه سیاسی در ایران (1384-1368)

طاهره قادری

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، ، صفحه 7-47

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6888

چکیده
  توسعه سیاسی پدیده‌ای است که نمی‌توان تأثیرش را بر حیات اجتماعی - سیاسی جهان امروز، به‌ویژه در جوامع در حال توسعه، انکار کرد. در فرایند تحقق توسعه سیاسی عوامل گوناگونی ایفای نقش می‌کنند که در میان آن‌ها، دولت به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نهاد سیاسی جامعه نقش با اهمیتی بر عهده دارد. سامان این مقاله نیز بر همین امر استوار است؛ یعنی ...  بیشتر

جامعه شناسی
75. بررسی تطبیقی اثر افزایش درآمدهای نفتی بر سیاستگذاریهای دولت در نهادهای اقتصاد و سیاست: دو دوره‌ی 1356-1352 و 1389-1384

وحید شالچی؛ روح الله قاسمی

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، ، صفحه 7-61

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.19010.1486

چکیده
  کشور ایران از دهه ۴۰ به بعد عمده درآمد خود را از نفت به دست آورده است. بر خلاف انتظار معقول، سیاست های اتخاذ شده دولت در زمان افزایش درآمدهای نفتی معضلات و مشکلات کشور را نسبت به گذشته بیشتر می‌سازد. در این پژوهش اثر سیاست‌های دولت بر نهادهای اجتماعی اقتصاد و سیاست در دو دوره ۱۳۵۶-۱۳۵۲ و ۱۳۸9-۱۳۸۴ بررسی می­شود. پرسش اصلی ما علت اصلی ...  بیشتر