روند بررسی مقالات در فصلنامه علوم اجتماعی

روند بررسی مقالات برای تمامی انتشارات علمی دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از اعتبار تلاش های علمی محافظت کرده و آن را بهبود بخشند. روند بررسی تمامی ژورنال های انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی شامل داوری همسان و دوسو نابینا می باشد، به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

هر نسخه اولیه ارائه شده به فصلنامه علوم اجتماعی توسط حداقل 2 داور مستقل بررسی می شود. پیش از آغاز داوری علمی توسط داوران، تمامی نسخ اولیه برای جلوگیری از سرقت ادبی بررسی می شوند. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی هیچ گونه گذشتی در زمینه سرقت ادبی نشان نداده و همواره تمامی مقالات ثبت شده در نشریات این دانشگاه را با دقت هر چه تمام تر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا از مبرا بودن این آثار از سرقت ادبی اطمینان داشته باشد. پس از دریافت مقالات در فصلنامه، شورای سردبیری فصلنامه آن را بصورت اولیه بررسی می نماید. در صورتی که مقاله شروط اولیه لازم برای فرایند داوری را داشته باشد، به داوران مرتبط فرستاده می شود تا  روند داوری همسان و دوسو نابینا انجام شود. سردبیر فصلنامه اطمینان حاصل می کند که روند بررسی همسان بصورت کاملاً محرمانه صورت گیرد و هیچ شخصی، غیر از نویسندگان و داوران، اطلاعی از محتوای اثر ارائه شده تا زمان نشر در فصلنامه حاصل نکنند. تصمیم نهایی در مورد نسخه اولیه به طور کامل به عهده داوران است و هیچ گونه عامل خارجی در این تصمیم تأثیری ندارد. در موارد وجود اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی به وسیله داور سوم یا شورای سردبیری فصلنامه گرفته می شود.

در انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ناشناس بودن تمامی کارکنان دخیل در روند بررسی، به ویژه داوران، با استفاده از یک سیستم مدیریت آنلاین به نحو هر چه تمام تر انجام می شود. توجه به نکات زیر در ارسال فایل ها می تواند در حمایت از روند مذکور مؤثر واقع شود.

1. فایل اصلی مقاله: مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده فارسی، اصل مقاله، فهرست منابع، چکیده انگلیسی

2. فایل مشخصات نویسندگان (به زبان فارسی و انگلیسی): مشتمل بر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان براساس اولویت، رتبه علمی، و وابستگی سازمانی آن ها، و ایمیل

3. فایل «پاسخ به داوران»: ارسال فایل«پاسخ به داوران» ویژه آن دسته از مقالاتی است که مورد داوری قرار گرفته اند و نیازمند بازبینی و انجام اصلاحات، بر اساس نظر داوران می باشند.

 پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم گیری در مورد مقالات در قالب یکی از گزینه های زیر «قبول»، «قبول مشروط (نیاز به بازبینی و اصلاح)» و «غیر قابل پذیرش» انجام می شود.