راهنمای ثبت نام در نشریه علوم اجتماعی     

 نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

جهت ثبت نام در نشریه پژوهش علوم اجتماعی فرآیند زیر را دنبال کنید:

 1. انتخاب گزینه ثبت نام در سامانه از صفحه ورود به سامانه؛

 2. تکمیل اطلاعات مورد درخواست از قبیل نام، نام خانوادگی و غیره (تمامی فیلدهای ستاره دار)؛

 3. ذخیره اطلاعات؛

 4. ورود به سامانه با نام کاربری و پسورد ارسالی به ایمیل نویسنده

 

سخن نخست

با توجه به ماهیت مجلات تخصصی دانشگاه و درجه علمی آنها، تأکید محتوای این بخش بر روی شیوه تنظیم و نگارش مقاله‌های پژوهشی است. با این وجود، انواع دیگر مقاله می‌تواند با تصمیم هیئت تحریریه هر مجله پذیرفته و منتشر شود، زیرا افزون بر مقالات پژوهشی، امکان انتشار انواع دیگر مقاله نظیر مقاله مروری، مقاله نظری، نامه به سردبیر، و جز آن در مجلات با درجه علمی-پژوهشی وجود دارد، و این امکان برای انواع دیگر مجلات (علمی-ترویجی و تخصصی) در سطح گسترده‌تری فراهم است. بدیهی است همه انواع مقالات دارای ویژگی‌هایی مشترک و متفاوت هستند. این ویژگی‌ها در بعد کلی به محتوا و ساختار آنها مربوط می‌شود. در این بخش، اگر چه به دلیل اهمیت مقالات پژوهشی نسبت به دیگر مقالات، محتوا و ساختار مقالات پژوهشی توصیف می‌شود، اما کوشش شده به ویژگی‌های مشترک دیگر مقالات نیز پرداخته شود. در بیشتر منابعی که به توصیف و توضیح انواع مقالات می‌پردازند نیز همانند رویکرد متن حاضر، همواره تأکید بر مقالات پژوهشی است. پیش از ارائه مقاله به مجلات دانشگاه علامه طباطبائی، توصیه می‌شود نکات زیر در نگارش و تنظیم مقاله مد نظر قرار گیرد:

─       محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی مجله مرتبط باشد.

─       حجم عمده مقالات هر شماره از یک مجله به مقالات پژوهشی که گزارش یک پژوهش خاص هستند اختصاص دارد.

─       مقاله پیشتر برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد. لازم به ذکر است، پدیدآورندگان باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری نموده، و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانه الکترونیکی و یا مدیر داخلی فصلنامه آگاهی حاصل نمایند.

 شیوه نگارش مقاله

هر مقاله پژوهشی دارای این ساختار کلی است: عنوان، پدیدآورنده(گان) و وابستگی سازمانی آنها، چکیده، کلیدواژه‌ها, مقدمه، مرور پیشینه‌ها، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، منابع. در مورد هر یک از این بخش‌ها به صورت مجزا توضیحاتی ارائه خواهد شد.

 عنوان مقاله

اوّلین صفحۀ هر مقاله، صفحۀ عنوان است. در صفحۀ اوّل باید عنوان مقاله، نام پدیدآورنده(گان) و وابستگی سازمانی آنها، چکیده و کلیدواژه‌ها آورده ‌شوند. عنوان مقاله باید دقیق، و تا حد امکان کوتاه و جالب باشد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه‌مند کند. همچنین ایده اصلی مقاله را نشان داده، و به طور خلاصه متغیرها، مسأله و رابطه بین آن‌ها را بیان نماید. تعداد کلمه‌های به‌کار‌رفته در عنوان بهتر است بین 10 تا 15 کلمه باشد (حسن‌زاده، 1392). عنوان نباید خیلی کوتاه یا خیلی بلند باشد. در صورتی‌که عنوان خیلی کوتاه باشد، باعث سردرگمی خواننده و ایجاد ابهام در او خواهد شد و درصورتی‌که عنوان خیلی طولانی باشد، باعث می‌شود خواننده آن را مورد توجه قرار ندهد. مطلوب است از به کار بردن کلمه‌های اضافی در عنوان مقاله خودداری شود. برای مثال به کار بردن کلمه‌هایی چون «مطالعاتی دربارۀ»، به غیر فراتحلیل مجاز نیست. توصیه می‌شود در عنوان متغیر یا متغیرهای وابسته به عنوان تابعی از متغیر یا متغیرهای مستقل آورده ‌شود. در صورتی‌که عنوان مقاله از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی استخراج شده‌است، لازم نیست عنوان مقاله به‌طور کامل شبیه به عنوان پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد (حسن‌زاده، 1392).

 نویسنده‌/‌نویسندگان و سازمان‌/‌ سازمان‌های وابسته

پس از عنوان، نام پدیدآورنده(گان) نوشته می‌شود و وابستگی سازمانی آنها بیان می‌گردد. مطلوب است که در قالب یادداشت‌های پانویس، نشانی پست الکترونیکی پدیدآورنده(گان) قید شود (به‌ویژه برای پدیدآورنده رابط) تا امکان ارتباط مخاطبان با آنها فراهم شود. در صورتی که پدیدآورنده به سازمان خاصی وابسته نیست، مدرک تحصیلی وی درج گردد.

ترتیب نوشتن نام پدیدآورنده(گان) به میزان همکاری آنان بستگی داد و توافقی میان پدیدآورنده(گان) مقاله است. در صورتی‌که میزان فعالیت همۀ پدیدآورنده(گان) به یک اندازه است، می‌توان نام آنها را به‌ترتیب حروف الفبا نوشت. باید از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، و موارد مشابه خودداری کرد.

 چکیده

چکیده فارسی مقاله بر اساس اصول متعارف چکیده نویسی، در قالب 200 واژه تنظیم گردد. چکیده انگلیسی در قالب 200 واژه تنظیم شود.

توجه: نویسندگان "مقالات پذیرفته شده برای انتشار"  باید چکیده تفصیلی انگلیسی (Extended Abstract ) را تدوین و ارسال نمایند. تعداد واژگان چکیده تفصیلی انگلیسی باید بین 700 تا 1200 واژه باشد. فایل پیوست جهت راهنمایی نگارش چکیده تفصیلی انگلیسی می باشد.

Extended Abstract: Guidelines for Author: Word limit for Extended abstract is 700 to 1200 words

ABSTRACT (11 Font Size, bold). Abstract should be written in 200 words and with 11 font size, Times New Roman, justified, single line spacing

KEYWORDS: This section should contain maximum 5 words that are written with 11 font size and separated with semi-colon

INTRODUCTION (Title Times New Roman, 11 font size, bold). Text: 11 font size, Times New Roman, justified, single line spacing

The research gap you are addressing and the differences from other similar works should be clearly presented. You should highlight other relevant literature and specify the main contribution of your work 

METHODOLOGY (Title Times New Roman, 11 font size, bold). Text: 11 font size, Times New Roman, justified, single line spacing

The methodology must be clearly described. You should explain the research question, describe the research framework, and the methods applied in detail. You need to justify why the chosen method(s) are suited for addressing the problems

RESULTs & DISCUSSION (Title Times New Roman, 11 font size, bold). Text: 11 font size, Times New Roman, justified, single line spacing

The results obtained are presented. If possible, use descriptive figures or tables rather than explain in text. Then discuss and interpret the results. Compare your findings to other studies and the current body of knowledge in the field

CONCLUSIONS (Title Times New Roman, 11 font size, bold). Text: 11 font size, Times New Roman, justified, single line spacing

Conclusions should include the principles and generalizations inferred from the results, any exceptions, problems or limitations of the work, theoretical and/or practical implications of the work, and conclusions drawn and recommendations for future studies

طرح مساله

محتوای مقدمه بر مبنای آخرین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسئله، هدف اصلی، پرسش‌ها و یا فرضیه‌ها، و مرور پیشینه‌هاست. تمام این موارد باید همچون تکه‌های جورچین کنار هم قرار بگیرند به طوری که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به کار رفته در این مقاله داشته باشد.

مرور پیشینه‌

اگر به مرور و ارائه پیشینه‌ها در بخشی مجزا نیاز است، و بررسی پیشینه‌ها در مقدمه به دلیل خلاصه بودن، مناسب تشخیص داده نمی‌شود، می‌توان پس از مقدمه، مرور پیشینه‌ها را به صورت بخشی مستقل انجام داد. در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می‌شود، و در ادامه پیشینه‌های پژوهشی مرور می‌گردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت می‌گیرد، و خلاء(های) پژوهشی موجود نشان داده می‌شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی-انتقادی است که در آنها پیشینه‌ها صرف نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت‌های رویکردی گروه‌بندی می‌شوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می‌شود.

روش‌ تحقیق

این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پژوهش (با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پژوهش)، جامعه پژوهش،  ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تجزیه و تحلیل داده‌هاست.در مرحله نخست پژوهشگر باید روش پژوهش و طرح پژوهش را توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی از آنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به‌دست ‌آورد. بنابراین ارائۀ توضیحات دقیق و روشن از فرایند طی شده نظیر شیوه اِعمال متغیر مستقل، تعریف متغیرها، شیوۀ نمونه‌گیری، گمارش افراد در گروه آزمایش و کنترل، چگونگی ثبت واکنش نمونه‌ها به متغیر مستقل، چگونگی ثبت و اندازه‌گیری متغیر وابسته، و جز آن ضروری است.

پژوهشگر باید جامعۀ مورد نظر را مشخص کند تا خوانندۀ پژوهش بداند این پژوهش روی چه افرادی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. سپس باید آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص سازد که در واقع به تعیین نمونه پژوهش پرداخته ‌است. البته در مقاله‌های موردی، شیوۀ انتخاب نمونه و نوع آزمودنی متفاوت از نمونه‌های پژوهش‌های دیگر است.  گام بعدی، پژوهشگر وسیله و ابزار پژوهش (گردآوری داده‌ها) را تعیین ‌می‌کند. در این بخش توجه به این نکته ضرورت دارد، در صورتی‌که از وسیله و ابزار مورد استفاده در جامعه علمی مخاطب شناخته شده است، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست، و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری دربارۀ پایایی و روایی ابزار کفایت می‌کند. اما اگر ابزار پژوهش توسط خود پژوهشگر طراحی شده است، توضیح کامل دربارۀ چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ابزار مورد نیاز است. سپس باید روش تجزیه و تحلیل داده‌ها را شرح داده، و به مراحل آماری طی شده اشاره شود.

یافته های تحقیق

تحلیل و بیان داده‌های گردآوری شده در قالب‌ها آماری (توصیفی و استنباطی)، کیفی، و ترکیبی همراه با تفسیر محدود داده‌ها در این بخش صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است برای توضیح و بازنمون داده‌های گردآوری شده، استفاده از یکی از ابزارهای نمودار، شکل، و جدول کافی است. در مواردی‌ که پژوهش دارای پرسش است، باید پاسخ به پرسش به شکل شفاف و بدون ابهام تشریح شود. در صورت وجود فرضیه در پژوهش، توصیف دقیق آزمون‌ها انجام گیرد و فرضیه‌های رد یا تایید شده مشخص شوند.

بحث و نتیجه‌گیری

ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است. زیرا یافته‌های پژوهش تعیین شده، و درک و شناخت نهایی پژوهشگر از انجام پژوهش بیان می‌شود. به طور کلی در این بخش تفسیر دقیق داده‌ها و بیان دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به یافته‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌‌های پژوهش‌های پیشین و نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان مختصر محدودیت‌هایی که پژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پیشنهاد(های) پژوهشی استنتاج شده از یافته‌های پژوهش صورت می‌گیرد.

تشکر و سپاسگزاری

هنگام تنظیم مقاله حتماً از افرادی که در انجام پژوهش یاری رسان بوده اند قدردانی به عمل آید.

 

منابع (دستورالعمل تنظیم رفرنس های درون متنی و رفرنس های انتهای مقالات)

 با توجه به رویکرد جدید فصلنامه در مورد شیوه ارجاع به منابع و مأخذ، لازم است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله «راهنمای تنظیم مقالات» را مورد مطالعه قرار داده، و شیوه ارجاع به منابع (درون متن، منابع انتهایی مقالات) را مطابق با دستورالعمل، و با زبان انگلیسی تنظیم نمایند.

 در پایان‌ مقاله‌، ذیل عنوانReferences  فهرست‌ الفبایی‌ منابع‌ به صورت انگلیسی بر اساس الگوی APA آورده‌ شود.

  • مشخصات کتاب­شناختی منابع مورد استفاده، اعم از رفرنس ­دهی درون­ متنی و رفرنس ­دهی در انتهای مقاله، به صورت انگلیسی و بر مبنای سال میلادی خواهد بود. توجه به ملاحظات و مثال­های زیر در این­باره ضروری است.
  • رفرنس ­دهی درون­ متنی به انگلیسی در داخل‌ پرانتز و با سال میلادی‌ آورده شود. (Hosseini,1970), (Giddens,1990:46)
  • رفرنس ­دهی کتاب تألیفی فارسی: سال انتشار کتاب بر مبنای سال میلادی درج شود. هم­چنین، عبارت [in Persian] درون قلاب [ ] درج شود.

Davari Ardakani, R. (2001). Civilization and western thinking. Tehran: Saghei Publishing Institute.

  • رفرنس ­دهی کتاب ترجمه ­شده به فارسی: سال انتشار ترجمه بر مبنای سال میلادی درج شود. هم­چنین، از عبارت Translated into Persian by … استفاده شود.

Giddens,  A. (1998).Consequences of Modernity, Translated into Persian by Mohsen Solasi. Tehran: Markaz Publication

  • رفرنس ­دهی مقاله تألیفی فارسی: سال انتشار کتاب بر مبنای سال میلادی درج شود. هم­چنین، عبارت [in Persian] درون قلاب [ ] درج شود.

Derakhshan, M., and Taklif, A. (2015). The Transfer and development of technology in Iranian upstream oil sector: considerations on the concepts, requirements, challenges and remedies. Iranian Energy Economics Research. 14: 33-88. [In Persian].

  • رفرنس ­دهی مقاله تألیفی انگلیسی: Belu, D. S. (2005). Thinking technology, thinking nature. Inquiry, 48: 572-591

 جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید. یک فایل اصل مقاله با مشخصات نویسندگان و یک فایل اصل مقاله بدون مشخصات نویسندگان بارگذاری نمایید.

 

 راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات را از اینجا دانلود کنید.

 

 روش نگارش فهرست منابع

(برای کتاب) نام خانوادگی، نام. ( سال انتشار به میلادی). عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، جلد چندم، چاپ چندم، محل انتشار، ناشر.

(برای مقاله) نام خانوادگی، نام. ( سال انتشار به میلادی). «عنوان مقاله»، نام مجله، ماه، دوره، شماره.

عناوین کتاب یا مقاله بولد نباشند

حروف اول همه‌ کلمات (بجز حروف اضافه و حروف ربط و بجز متن چکیده انگلیسی) در عناوین انگلیسی به صورت حرف بزرگ و در عناوین فرانسه بصورت حرف کوچک نوشته شوند.

عناوین کتابها به صورت ایتالیک نوشته شوند.

عنوان مقاله‌ها در داخل گیومه قرار داده شوند.

در ارجاع سایت‌های اینترنتی موارد ذیل رعایت شوند:

حدالامکان نام و نام خانوادگی نویسنده‌ مقاله استنادی موجود در سایت و تاریخ قرار گرفتن مقاله در سایت.

عنوان سایت

آدرس سایت

تاریخ آخرین مراجعه‌ نویسنده به سایت

شیوه ارجاع دهی پانویس

(برای کتاب): نام خانوادگی نام، عنوان کتاب (بصورت ایتالیک)،ج،(محل چاپ:ناشر،سال).ص

(برای مقاله): نام خانوادگی نام، «عنوان مقاله» (داخل گیومه) نام مجله، شماره مجله (سال)ص

تکرار با واسطه: نام خانوادگی، نام، پیشین، ص

تکرار بی واسطه: همان ص،

اگر در تکرار بی واسطه علاوه بر منبع مورد نظر، از همان نویسنده، دیگر منابع هم در ارجاعات پیشین ذکر شده باشد، نام خانوادگی نام، عنوان مقاله یا کتاب نوشته شود.

 فایل های لازم جهت بارگذاری مقاله در سامانه

مشخصات نویسندگان، مشتمل بر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان بر اساس اولویت، مشخصات نویسندگان بصورت پانویس.

نامه به سردبیر (تعهد نامه). ابتدا فرم نامه به سردبیر را دانلود، و پس از تکمیل، نسخه pdf آن را در سامانه بارگذاری بفرمایید. در غیر این صورت، فرایند ارسال مقاله نهایی نخواهد شد. دانلود فایل نامه به سردبیر

اصل مقاله، مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده فارسی، اصل مقاله، فهرست منابع، چکیده انگلیسی است. فایل مذکور برای داوری ارسال می گردد، لذا از نوشتن نام نویسندگان در آن خودداری شود.

اصل مقاله (تغییرات برجسته شده). ارسال این فایل فقط در مرحله بازنگری ضروری است. نویسندگان محترم مقالات تغییرات صورت گرفته در مقالات بازنگری شده را با فونت قرمز و زمینه رنگی مشخص نمایند. فایل مذکور برای داوری و تطبیق ارسال می گردد، لذا از نوشتن نام نویسندگان در آن خودداری شود.

پاسخ به داوران. ارسال این فایل فقط در مرحله بازنگری ضروری است. با هدف ایجاد وحدت رویه، و هم چنین، تسهیل فرایند بررسی مقالات، فرم پاسخ به داوران در اختیار نویسندگان محترم مقالات قرار داده شده است. فرم مذکور، ویژه آن دسته از نویسندگانی است که مقالات آن ها مورد داوری قرار گرفته، و اکنون قصد ارسال مقاله بازنگری شده در سامانه را دارند. نویسندگان محترم مقالات یاد شده لازم است فایل پاسخ به داوران را تکمیل و نسخه pdf  آن را به همراه نسخه بازنگری شده در سامانه بارگذاری نمایند. در غیر این صورت، فرایند ارسال مقاله نهایی نخواهد شد. دانلود فایل پاسخ نویسنده به داوران

یادآوری: طی انجام فرایند بارگذاری مقاله، چنانچه می خواهید کلیه مکاتبات با خود شما باشد، در قسمت ثبت مقاله نام خودتان را ستاره دار کنید و سپس در داخل فایل اصلی نویسنده مسئول را مشخص فرمایید.

 ملاحظات

مسئولیت آرا و نظریات ارائه شده در مقاله‌ها به عهده نویسندگان است و چاپ آن‌ها به معنی تأیید مطالب نیست.

فصلنامه در ویرایش و تلخیص مقاله‌های دریافتی آزاد است.

نویسندگان محترم ملزم هستند فرم تعهد نامه و تعارض منافع زیر را دانلود و پس از تکمیل، امضا و اسکن به همراه فایل مقاله ارسال فرمایند .

جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از قالب آماده سازی مقالات استفاده نمایید.
 دانلود فرم تعهد نامه  اولیه به صورت فایل   Word