دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)

 

نشریه علوم اجتماعی، در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم اجتماعی، و به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم اجتماعی پایه گذاری شده است و از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی، به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی، به دو صورت چاپی و آنلاین در ایران منتشر می شود. هدف فصلنامه، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی مرتبط با مسائل و موضوعات مهم در علوم اجتماعی برای محققان و پژوهشگران است. داوری مقالات ارسال شده به فصلنامه علوم اجتماعی به صورت بسته و دوسو ناشناس صورت می پذیرد.

فصلنامه علوم اجتماعی در تاریخ 86/6/12 موفق به اخذ رتبه علمی -پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شماره 3/4869 گردید.

نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات:

  • این نشریه انواع ناراستی ها و ناروایی های علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند.
  • اطلاع از کلیه مراحل بررسی مقالات صرفاً از طریق مراجعه دوره ای به صفحه شخصی ارسال کنندگان مقالات در سامانه فصلنامه علوم اجتماعی امکان پذیر می باشد.

ویژه نامه پیامدهای اجتماعی تورم در جامعه ایرانی 


 

جامعه شناسی
مضامین شعارهای معترضین در اعتراض های سه دهه اخیر ایران

سعیده امینی؛ فاطمه امیدی؛ اردشیر انتظاری

دوره 29، شماره 97 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.67839.2525

چکیده
  کنشهای اعتراضی بعنوان شکلی از مشارکت سیاسی واقعیت هر جامعه‌ای است. فراوانی این واقعیت در تاریخ پس از انقلاب اسلامی و تحولات روی داده در آن‌ها ضرورت توجه به این شکل از کنش‌جمعی را دو چندان کرده است. در نتیجه این کنش‌ها معترضین شعارهایی را سر داده که بیان کننده مطالبات آنان برای تغییرات سیاسی، اجتماعی،... و آرمانهایشان برای تحولات ...  بیشتر

جامعه شناسی
گونه های وفاداری و رویه های شکل دهی به آن در زندگی زناشویی

زینب ملکی پور؛ سهیلا صادقی فسایی؛ عاصمه قاسمی

دوره 29، شماره 97 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.73001.2627

چکیده
  واکاوی تکامل نهاد خانواده و فهم چگونگی ساخت ارتباط عاطفی در زندگی زناشویی یکی از دغدغه های اصلی نظریه اجتماعی مدرن بوده است. بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از مطالعه کیفی و اتخاذ رویکرد پدیدارشناختی و استفاده از روش تحلیل مضمونی به دنبال پاسخ به این سؤال است که زوجین وفاداری را چگونه تجربه میکنند و مفهوم وفاداری در حیات معاصر شهروندان ...  بیشتر

جامعه شناسی
فراتحلیل مطالعات فقر در ایران(از سال 1380 تا 1400)

محمد امیرپناهی؛ فاطمه نامیان

دوره 29، شماره 97 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.70948.2578

چکیده
  مهمترین چالش سیاستگذاری کاهش فقر و نابرابرای های اجتماعی در کشور تصویر درست و واقعی از این پدیده است. با وجود آنکه مطالعات نسبتا زیادی در زمینه فقر انجام شده است اما عمده این مطالعات منفرد، متنوع و بدون ارتباط با هم و بعضا متمرکز در یک حوزه علمی( اقتصاد) بوده است که امکان در نظر آوردن فقر در ابعاد مختلف آن را که لازمه سیاست گذاری است ...  بیشتر

جامعه شناسی
جامعه‌شناسی آموزش پزشکی زمینه‌های بنیادی، کانون‌های مطالعاتی و چشم‌انداز تحقیقاتی آینده با نگاهی به موضوع در ایران

سیده هاجر حسینی؛ احمد کلاته ساداتی

دوره 29، شماره 97 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.74502.2660

چکیده
  تحقیق با هدف تحلیل روندها و زمینه‌های بنیادی، آثار برجسته و کانون‌های مطالعاتی و چشم‌انداز تحقیقاتی آینده جامعه‌شناسی آموزش پزشکی با نگاهی نقادانه بر وضعیت این شاخه در ایران انجام شد. روش، مروری از نوع غیرسیستماتیک روایتی است. ابزار گردآوری، فیش-برداری و تحلیل محتوای اسناد نوشتاری(کتب، مقالات و گزارش‌های چاپی و الکترونیکی) در ...  بیشتر

جمعیت شناسی
تفاوت جنسیتی تجارب زیسته سالمندان جوان (74-60 ساله) در دوران همه‌گیری کووید-19

لطیف پرتوی؛ محمد شایان مهر

دوره 29، شماره 97 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.73174.2632

چکیده
  سالمندان از گروه‌های آسیب‌پذیر در بحران‌ها بوده و جنسیت هم یک عامل مؤثر در ارتباط با این آسیب‌پذیری محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف کشف و بررسی تفاوت جنسیتی تجارب زیسته سالمندان جوان در دوران همه‌گیری کووید-19 صورت گرفت. با استفاده از روش کیفی، 13 نفر از سالمندان جوان (74-60 ساله) شهر مهاباد با بهره‌گیری از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ...  بیشتر

جامعه شناسی
نوجوانان و هواخواهی؛ هنجارهای خرده‌فرهنگ دیجیتالی تتلیتی

سیدمحمد مهدی زاده طالشی؛ محمد مقامیان زاده

دوره 29، شماره 97 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.72266.2606

چکیده
  امروزه با فراگیری و نفوذ رسانه‌ها، سلبریتی‌ها به جایگاه و اهمیت بالایی در فرهنگ عامه دست یافته‌اند. آن‌ها مراجع نوظهور جامعه مدرن‌اند و این ظرفیت را دارند تا جماعت‌های شیفته و هواخواه خود را بسازند. مطالعه هواخواهی از آن روی حائز اهمیت است که در برساخت هویت فردی و اجتماعی هواخواهان نقشی اساسی ایفا‌ می‌‌کند. بنابراین پژوهش حاضر ...  بیشتر

دیدگاه‌های جوانان دربارة عدالت در فضای مجازی فارسی‌زبان (سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدها)

سیمین ویسی؛ اردشیر انتظاری؛ سعید ذکایی؛ علی اکبر تاج مزینانی

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.62618.2428

چکیده
  هدف ما در این پژوهش شناخت سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدهای برساخت عدالت است. بیشترین تعاریف عدالت توسط جوانان و در فضای مجازی ایرانی صورت می‌گیرد. ازاین‌رو روش اصلی قوم‌نگاری مجازی است و داده‌ها به‌وسیلة خوانش نشانه‌شناسی و تحلیل مضمونی تحلیل شدند. سنخ‌ها شامل عدالت عاملانه/منتقدانه، مسئولانه، اتوپیایی، فردگرایانه و ملی/فراملی ...  بیشتر

جامعه شناسی
مضامین شعارهای معترضین در اعتراض های سه دهه اخیر ایران

سعیده امینی؛ فاطمه امیدی؛ اردشیر انتظاری

دوره 29، شماره 97 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.67839.2525

چکیده
  کنشهای اعتراضی بعنوان شکلی از مشارکت سیاسی واقعیت هر جامعه‌ای است. فراوانی این واقعیت در تاریخ پس از انقلاب اسلامی و تحولات روی داده در آن‌ها ضرورت توجه به این شکل از کنش‌جمعی را دو چندان کرده است. در نتیجه این کنش‌ها معترضین شعارهایی را سر داده که بیان کننده مطالبات آنان برای تغییرات سیاسی، اجتماعی،... و آرمانهایشان برای تحولات ...  بیشتر

تجربه بیماران سرطانی در گسست زیست‌جهان‌ها و پیوستگی میان‌ذهنیت اجتماعی

طاهره خزائی

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، ، صفحه 77-118

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.59723.2369

چکیده
  سرطان پدیده‌ای اجتماعی است. واقعیت اجتماعی سرطان متکثر و برخاسته از فهم و تجربة افراد درگیر با آن است. این پژوهش باهدف فهم معنای سرطان در ذهنیت افراد، بر پایة 43 مصاحبة عمیق و نیم ساخت‌یافته (10 بیمار سرطانی، 10 نفر از اعضای خانواده و 23 نفر از اعضای گروه درمان پرستار، پزشک سرطان‌شناسی و روان‌پزشک و روان‌شناس)، در مرکز اصلی درمان سرطان ...  بیشتر

ارزش‌ها و نگرش‌های جنسیتی زنان در شهر تهران

احمد غیاثوند

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، ، صفحه 47-75

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.72148.2602

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد توصیف و تبیین ارزش‌ها و نگرش‌های زنان پیرامون انواع رفتارهای جنسیتی آن‌ها در شهر تهران می‌باشد. چارچوب نظری مطالعه، متأثر از نظریه آیزن و همکارانش، جولیان راتر و نیز نظریه رفتار چلبی می‌باشد. این پژوهش به روش پیمایش انجام‌گرفته و جمعیت آماری آن را «کلیه دختران و زنان 15 سال به بالای شهر تهران در سال 1399» تشکیل ...  بیشتر

جامعه شناسی
نوجوانان و هواخواهی؛ هنجارهای خرده‌فرهنگ دیجیتالی تتلیتی

سیدمحمد مهدی زاده طالشی؛ محمد مقامیان زاده

دوره 29، شماره 97 ، تیر 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.72266.2606

چکیده
  امروزه با فراگیری و نفوذ رسانه‌ها، سلبریتی‌ها به جایگاه و اهمیت بالایی در فرهنگ عامه دست یافته‌اند. آن‌ها مراجع نوظهور جامعه مدرن‌اند و این ظرفیت را دارند تا جماعت‌های شیفته و هواخواه خود را بسازند. مطالعه هواخواهی از آن روی حائز اهمیت است که در برساخت هویت فردی و اجتماعی هواخواهان نقشی اساسی ایفا‌ می‌‌کند. بنابراین پژوهش حاضر ...  بیشتر

کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران ؛ علل و زمینه ها

زینب بیلکی؛ علی اکبر تاج مزینانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.47651.2160

چکیده
  چکیده : کنارگذاری اجتماعی گاه در بعد آموزشی و در سطح بالای آن یعنی نظام آموزش عالی اتفاق می‌افتد. آنچه در این کنارگذاری نقش محوری ایفا می‌کند آن است که افراد در دسترسی به حقوق و فرصتها با موانعی روبرو می‌شوند که یا از ادامه حضور در نظام آموزشی عالی باز می‌مانند یا در عین حضور به حاشیه رانده می شوند. در این مطالعه سعی بر این بوده است ...  بیشتر

واکاوی خشونت خانگی علیه زنان در شهر همدان(یک پژوهش کیفی)

مرتضی پرویزن؛ جعفر هزارجریبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.35382.1922

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نوع تفسیر زنان خشونت دیده از خشونت خانگی و نوع مواجهه‌ی آنان در مقابل انواع خشونت خانگی صورت گرفته است. محققین با توجه به متغیرهای زمینه‌ای مدنظر (زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) با سی نفر از زنانی که قبلاً مورد خشونت خانگی واقع‌شده‌اند مبادرت به مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته نمودند و پس از پیاده‌سازی ...  بیشتر

درآمدی بر موضع انتقادی هابرماس بر پوزیتیویسم منطقی

غلامرضا لطیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.33463.1844

چکیده
    رشد علوم تجربی و تأثیرات آن مرزبندی بین علم و غیر علم را به همراه داشت. حلقه وین با محدود کردن علم به علوم تجربی و طرد سایر معارف، راه حصول به علم را مشاهده و آزمون فرضیه قلمداد نمود.دامنه این دیدگاه به علوم انسانی نیز کشیده شد و مطالعه مسائل انسانی با رویکرد تجربی دنبال گردید. پوپر، کوهن و لاکاتوش با تعدیل وجه افراطی دیدگاه علم تجربی، ...  بیشتر

مشکلات علمی در ایران (بررسی موردی جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی ایران)

ابراهیم صالح آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.46982.2255

چکیده
  این مقاله تلاش دارد تا رساله- کتاب‌های منتشره در ایران در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی را نقد و ارزیابی نماید روش این مقاله بیشتر مروری و انتقادی است که مرحله مقدماتی در کارهای فراتحلیل است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین آسیب پژوهش در جامعه‌شناسی سیاسی ایران، به‌قرار زیر است: برقراری نادرست روابط علی بین متغیرها، نداشتن مسئله ...  بیشتر

تولید متن متناظرِ هویت در تحلیل گفتمان پساساختارگرا روش‌های نیل به مفصلبندی معانی هویتی افرادِ موردبررسی در انجام تحلیل گفتمان

سید محمدمهدی خوئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.60247.2380

چکیده
  تحلیل گفتمان به‌مثابه‌ی یک رویکرد پساساختارگرا که مرکز توجه آن بر روی چگونگی برساخت یا تولید معرفت در مواجهه با امور عینی و اجتماعی است، به طور فزاینده‌ای در طی دهه‌های گذشته مورد استفاده‌ی محققان اجتماعی قرار گرفته است. تجربه‌ی زیسته‌ی نگارنده در فضای آکادمیک نیز بر این امر صّحه می‌گذارد که علاوه بر ابتر بودن کمیّت بالایی از ...  بیشتر

بازاندیشی معنای فرزند از دیدگاه زنان متاهل (دارای فرزند و بدون فرزند) ساکن در شهر تهران

پگاه روشان شمال؛ حسن سرایی؛ اردشیر انتظاری؛ محمود مشفق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.67556.2526

چکیده
  در سال‌های اخیر، در حوزه خانواده بسیاری از مفاهیم دستخوش تغییرات معنایی شده است. از آنجا که فرزند کانون اصلی و فرزندآوری یکی از مهم‌ترین کارکردهای خانواده است، درک والدین و به ویژه زنان از فرزند می‌تواند، تعیین‌کننده‌ بسیاری از تصمیمات در حوزه‌ باروری در آینده باشد. لذا واکاوی «معنای فرزند» و بررسی درک زنان از این مفهوم ضروری ...  بیشتر

ارائۀ الگوی بینافرهنگی ارزش‌های کار و کاربست آن در فضای همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد محلۀ هرندی تهران

میترا عظیمی؛ سیمین ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.68955.2549

چکیده
  بهره‌گیری از الگوهای موفق ارزش کار در فرهنگ‌های گوناگون که با فرهنگ خودی انطباق دارند، باعث ارتقای سازمان‌ها می‌گردند. انتخاب سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل پویایی آنها و محلۀ هرندی به دلیل اهمیت و پرچالش بودن آن صورت گرفت. تطبیق یافته‌های میدانی که با روش‌های مشاهده، مصاحبۀ عمیق و نیمه-ساختاریافته و گروه‌های کانونی بدست آمده ...  بیشتر

جامعه شناسی
هویت جمعی ایران معاصر در عقلانیت مدرسه

حمید سرشار؛ محمدجواد غلامرضا کاشی؛ علی جنادله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.70031.2565

چکیده
  مقاله پیش رو در صدد است فهم هویت جمعی ایران را در ارجاع تاریخی به عقلانیتِ مدرسه ردیابی کند. راهنمای نظری پژوهش برگرفته از دستگاه مفهومی میشل فوکو و منطق روش شناختی آن نیز مبتنی بر رویکرد تبارشناسی و تحلیل گفتمان فوکویی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که «رخدادهای تاریخی» و «تحولات بس‌گانه» هنگامه ی «مواجهه» در ...  بیشتر

مطالعات زنان
ناباروری و رنج زنان (مروری بر مشکلات روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی نازایی)

حمیده دباغی؛ زینب رفیعی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.72483.2610

چکیده
  مادری، یکی از انتظارات جنسیتی معاصر از زنان و به‌عنوان امری بدیهی، مقدس و انگاره‌ای قوام یافته در جامعه پذیری جنسیتی زنان تبلور دارد. برمبنای چنین باور قوی و ارزش محوری پیرامون مادری، ناباروری در نقطه مقابل، به مثابه یک نقص برای زن است. بر این اساس، زنان نابارور، با چالش‌ها و مشکلات اجتماعی متعددی مواجه می شوند که فراتر از ناباروری ...  بیشتر

ابر واژگان