اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1387
تعداد پذیرش 112
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 992
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 772

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 76
تعداد مقالات 530
تعداد مشاهده مقاله 582384
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 572647
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 71 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 159 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 298 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 121 روز
درصد پذیرش 8 %