آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1795
تعداد پذیرش 188
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1295
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 937

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 30
تعداد شماره‌ها 89
تعداد مقالات 605
تعداد مشاهده مقاله 979765
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 813197
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 58 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 82 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 180 روز
درصد پذیرش 10 %