اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1449
تعداد پذیرش 125
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1039
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 798

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 78
تعداد مقالات 541
تعداد مشاهده مقاله 619341
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 602594
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 71 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 159 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 301 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 138 روز
درصد پذیرش 9 %