آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1726
تعداد پذیرش 170
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1242
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 911

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 29
تعداد شماره‌ها 85
تعداد مقالات 588
تعداد مشاهده مقاله 886257
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 749683
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 60 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 147 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 274 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 47 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 156 روز
درصد پذیرش 10 %