اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1424
تعداد پذیرش 119
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1019
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 787

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 27
تعداد شماره‌ها 77
تعداد مقالات 537
تعداد مشاهده مقاله 605073
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 592433
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 72 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 159 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 305 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 87 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 49 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 127 روز
درصد پذیرش 8 %