اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1324
تعداد پذیرش 105
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 952
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 737

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 26
تعداد شماره‌ها 75
تعداد مقالات 522
تعداد مشاهده مقاله 543415
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 536383
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 72 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 153 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 84 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 48 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز
درصد پذیرش 8 %