آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1546
تعداد پذیرش 147
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1114
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 857

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 81
تعداد مقالات 565
تعداد مشاهده مقاله 694423
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 656676
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 69 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 157 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 290 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 48 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 141 روز
درصد پذیرش 10 %