آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1603
تعداد پذیرش 156
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1150
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 874

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 83
تعداد مقالات 574
تعداد مشاهده مقاله 775397
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 691538
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 67 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 155 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 285 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 86 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 48 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 10 %