نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تحلیل گفتمان به‌مثابه‌ی یک رویکرد پساساختارگرا که مرکز توجه آن بر روی چگونگی برساخت یا تولید معرفت در مواجهه با امور عینی و اجتماعی است، به طور فزاینده‌ای در طی دهه‌های گذشته مورد استفاده‌ی محققان اجتماعی قرار گرفته است. تجربه‌ی زیسته‌ی نگارنده در فضای آکادمیک نیز بر این امر صّحه می‌گذارد که علاوه بر ابتر بودن کمیّت بالایی از تحقیقات مدعی انجام تحلیل گفتمان، نقدی غیر مستدل است بر رویکردهای تحلیل گفتمان عمومیت پیدا کرده است که مدعی روش‌مند نبودن تحلیل گفتمان است. کاربرد روش در تحلیل گفتمان لزوماً باید در تعاقب با نظریه‌ی تحلیل گفتمان صورت پذیرد. روش رایجی که در تحلیل گفتمان، برای سنجیدن توفیق یک گفتمان در سوژه سازی، به‌کار برده می‌شود روش مصاحبه است که در بسیاری از موارد عیان کننده‌ی دقایق مفاهیم نظری تحلیل گفتمان نیست. با درنظر گرفتن مفهوم مفصلبندی که براین تأکید دارد که معانی، چه گفتمانی و چه هویتی، در یک مفصلبندی معنادار می‌شوند و به هیچ معنایی نمی‌توان بصورت واحد نگاه کرد و فی‌نفسه معنای آن را احصاء کرد، در این نوشته درصدد معرفی دو روشی هستم که از نظر خود، کاربرد آنها، بیشترین عیان کنندگی از مفصلبندی معانی هویتی افراد مورد بررسی در یک تحقیق تحلیل گفتمان را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Producing Text in Accordance with Identity The Methods of Achieving the Identity Articulation of Surveyed Subjects within Discourse Analysis

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Mahdi Khoei

Assistant Professor of Sociology, Allameh Tabatab'i University

چکیده [English]

The notion of ‘Discourse’ is among key concepts which have been used widely by scholars in social sciences research. Discourse analysis contains many forms which all are influenced by Michel Foucault’s theoretical considerations. One of the main approaches in discourse analysis is the Post-Structural one. Lacalu and Moufe, have formed one of the most important approaches to discourse analysis under post-structuralism. The most common criticism of their approach is that it is not methodological. In this paper, it has been tried to elaborate the methods of producing texts which demonstrate the identity of those surveyed in a post-structural discourse analysis. The main aim of this article is to argue that the post-structural discourse analysis contains both theory and method within. To do so, linkages among the theoretical concepts have been stablished to elaborate how we can use abstract notions of ‘Discourse Theory’ in order to present concrete contextual analysis. It also has been elaborated that the consequence of such analysis is a demonstration of the possibility of social changes. The current paper is a description of the methods that are most proper to reach people surveyed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Subjectivity
  • Producing Text
  • Lived Experiences
  • Narration
  • Organic Intellectual