تماس با ما

آدرس‌: تهران، خیابان‌ شریعتی، سه‌ راه‌ ضرابخانه‌، خیابان‌ شهید داوود گل‌نبی‌، کد پستی 1489684511
تلفن دفتر فصلنامه: 02122906061

پست الکترونیک فصلنامه:

qjss@atu.ac.ir

وبسایت فصلنامه: https://qjss.atu.ac.ir/

مدیر داخلی: آقای دکتر ابراهیم اخلاصی


 


CAPTCHA Image