آدرس‌: تهران، خیابان‌ شریعتی، سه‌ راه‌ ضرابخانه‌، خیابان‌ شهید داوود گل‌نبی‌، کد پستی 1489684511
تلفن دفتر فصلنامه: 02122906061

فکس:22227075

  تلفن مستقیم دانشکده: 5-22223001  داخلی 303

پست الکترونیک فصلنامه:

qjss@atu.ac.ir

وبسایت فصلنامه: https://qjss.atu.ac.ir/

مدیر داخلی: سرکار خانم دکتر صدیقه پیری


 


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image