نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود. 

فصلنامه علوم اجتماعی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم علوم اجتماعی را گزارش می دهند می باشد. 

در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شمارۀ شناسایی خاص (doi) خود را دارد. به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه با دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.  نشریه مبلغ یک میلیون ریال برای بررسی مقالات دریافت می دارد. فصلنامه علوم اجتماعی در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.این نشریه، با درصد پذیرش 25%، و سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه­ های زیر نمایه می شوند: 

 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 • پایگاه اطلاعات نشریات کشور
 •  پایگاه مجلات تخصصی نور
 •  پورتال جامع علوم انسانی
 •  سیویلیکا
 •  گوگل اسکالر
 •  ریسرچ گیت
 •  پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 • آکادمیا
 • لینکدین
 • کوپرنیکس

  

اطلاعات نشریه:

 • کشور محل چاپ: ایران
 • شاپای چاپی:  1162-1735
 • شاپای الکترونیکی:  2772-2538
 • ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • شروع انتشار: زمستان 1370
 • فرمتچاپی و الکترونیکی
 • قابل دسترسی ازmagiran.comnoormags.ir,sid.ir
 • ضریب تأثیر: ISC 0/226
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت چاپ: فصلنامه (4 شماره در یک سال)
 • هزینه داوری مقاله: بله
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات منتشر شده قبلیبلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده و منابع انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علوم اجتماعی (جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، تاریخ اجتماعی)
 • نوع مجله: نشریه علمی(ب)
 • نوع  داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی
 • زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 • زمان داوری: حداقل 9 هفته
 • پست الکترونیکی (رایانامه) نشریه  Qjss@atu.ac.ir
 • پست الکترونیکی (رایانامه) پشتیبانatupress@atu.ac.ir

Open Access