نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد مردم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

    آزار مَکل مَکینگی، زیرگونه بسیار خطرناک و موذی و مزمنی از اقتصاد بادآورده است که از چپاول سالیانه غیرقابل‌جایگزینی ذخایر آب‌های چند میلیون ساله و زندگی‌بخش طبیعت و سرزمین ما در درازمدت فراتر از میزان با زندگی سالیانه در هر منطقه به وجود می‌آید. این چپاول درآمدهای کوتاه‌مدت و آب آورده‌ای را تولید می‌کند که همچون درآمدهای آزار هلندی و هرگونه درآمد غیرعادی فراتر از تولید و نه استخراج همچون آزار هلندی (نفتی) سبب تضعیف و نابودی صنایع و روستاها و کشاورزی ملی و تضعیف و تحلیل فرهنگ تولیدی و فرهنگ کار در درازمدت و نابودی طبیعت سرزمین شده و تداوم آن از بحران آب و اقتصاد شروع و به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و جنگ و ستیز و مهاجرت و نابسامانی‌های گوناگون ختم می‌گردد.
نباید فراموش کرد که "کاریز" و ذات تمدن کاریزی با صلح و انسان‌دوستی و همکاری رفاقت عجین است و چاه عمیق و نیمه عمیق با فردگرایی و رقابت خشونت.
این آزار به معنای استفاده بی‌رویه از ذخایری به‌مراتب حیاتی‌تر از نفت و به‌درستی "بن مایة آفرینش"است. پیامدهای این بیماری به‌گونه‌ای است که نه‌تنها در راستای منافع ملی و توسعة پایدار ایران و کشورهای نظیر قرار ندارد، بلکه در درازمدت پیامدهای وحشتناک و عذاب‌آوری برای همة کره خاکی هستی و موجودات این سرزمین و منطقه روابط دوستانة خیرخواهانه و یاریگرانة مردم ما با یکدیگر و با کشورهای همسایه دارد، که درخور بررسی و اعتنای بسیار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Makelmakelmakinegi" Disease (Divak Chahi) The Most Devastating and Ruinous Subspecies of “Unearned Economics” And its Socio-economic Repercussions

نویسنده [English]

  • Morteza Farhadi

. Professor of Anthropology, Allameh Tabataba'i University. farhadi_kaveh2002@yahoo.com

چکیده [English]

The purpose of this research is to introduce the concept of “Makelmakelmakinegi” disease in order to provide a better understanding of socio-political situation in Iran. This disease involves the excessive use of nonrenewable and the most vital of all resources, namely water. The ramifications of this disease are not only in direct contrast to national or regional interests but in the long term as leading to immigration, war, conflicts, it threats friendship relations not only within Iran but also between neighbor regional countries.
 This paper also discusses aqua politics in Iran from a historical perspective. Qanat is rooted in the spirit of peace and collaboration whereas deep and semi-deep wells are associated with individualism and violent competition. “Makelmakelmakinegi” disease is a very dangerous and chronic subspecies of unearned economics. This economic situation is as the result of looting non-renewable Water resources.This pillage brings short-term unsustainable incomes which like the Dutch disease, and any other extraordinary revenues source not directly arising from production( but rather from extraction), wreak havoc on industry and national agriculture.Furthermore, The continuation of this process has devastating consequences including(but not limited to) water shortage crisis, political crisis, cultural and political conflicts, social disorders and war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Makelmakelmakinegi
  • Unearned Economics
  • Deep Water Wells
  • Semi-Deep Water Wells- Qanat