دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)

126. موانع فرهنگی تحزب در ایران (دوره اول تحزب)

مرتضی سالمی قمصری

دوره 14، شماره 37 ، خرداد 1386، ، صفحه 39-71

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2007.5329

چکیده
  در این پژوهش با رویکرد تاریخی به علل فرهنگی ناپایداری احزاب سیاسی ایرانپرداخته شده است.با پیروزی انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی آغاز بکار کرد و از دوره دوممجلس احزاب رسماً کار خود را آغاز کردند.اما شکلگیری احزاب در ایران شکل متفاوتی داشت. زیرا مناسبات جامعه از لحاظساختاری، براساس همان مناسبات قبل از مشروطه بود. و احزاب در زمین و زمانی ...  بیشتر

127. عوامل مؤثر بر بهره مندی روزنامه نگاران تهران از اینترنت

علی اصغر کیا

دوره 12، شماره 32 ، اسفند 1384، ، صفحه 39-75

چکیده
  این مقاله به بررسی میزان و عوامل بهره مندی روزنامه نگاران از بزرگراه های اطلاعاتی (اینترنت) میپردازد. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که در سیزده روزنامه به وسیله ۲۱۲ روزنامه نگار تکمیل شدهاست. بیش از ۸۵ درصد از پاسخگویان در محیط روزنامه ها به کامپیوتر و ۷۸ درصد به اینترنت دسترسی داشته اند، ضمن آن که علم ...  بیشتر

128. «مصرف اینترنت و اثر آن در روابط همسران»

محمدحسین پناهی؛ منصوره تبریزی

دوره 23، شماره 72 ، خرداد 1395، ، صفحه 39-76

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2016.5412

چکیده
  در دوران معاصر اینترنت نقش قابل ملاحظه‌ای در زندگی و روابط انسان‌ها یافته است. بخشی از این تأثیرات به قلمروی زندگی زناشویی معطوف است. در این پژوهش کوشیده­ایم مهم‌ترین عرصه‌ها و ابعاد تأثیرگذاری اینترنت بر روابط همسران در تحقیقات پیشین را مورد واکاوی قرار دهیم. حدود چهل پژوهش که از 1995 تاکنون به موضوع اینترنت و روابط همسران مرتبط ...  بیشتر

129. بررسی عوامل مؤثر بر میزان سرمایه اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی

عزت الله سام آرام

دوره 17، شماره 51 ، اسفند 1389، ، صفحه 39-80

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2011.6818

چکیده
  ایده سرمایه اجتماعی برای اولین بار توسط دانشمندان علوم اجتماعی در مفهوم وسیع ثروت اجتماعی و در آمد اجتماعی وارد ادبیات جامعه شناسی شد. مفهوم سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی بین علوم اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی است که نگاهی ارزشی به تعاملات اجتماعی در راستای دست یابی به اهدافِ نه فقط اجتماعی که سیاسی و اقتصادی دارد.این سرمایه زاده ...  بیشتر

130. مدرنیزاسیون و شیوع بیماری‌های عفونی نوپدید: بررسی عوامل زیربنایی ظهور و همه‌گیری کووید-19 و تداوم آن

مهیار محبی میمندی؛ محمد ساسانی پور

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، ، صفحه 39-78

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.54255.2285

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی مهم‌ترین عوامل ظهور و همه‌گیری بیماری‌های عفونی نوپدید همچون کووید-19 و ارتباط آن‌ها با مدرنیزاسیون و جهانی‌شدن بر اساس مفاهیم ارائه‌شده در دیدگاه جامعه‌شناسی جامعه مخاطره‌آمیز ایرلیش بک و دیدگاه جمعیت‌شناختی گذار سلامتی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد موجود است. بر اساس یافته‌های این ...  بیشتر

131. نظریه و روش در تحقیقات کیفی

سعید ذکایی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1381، ، صفحه 41-69

چکیده
  ابزارهای متفاوت تحقیقی را نمی توان ابزارهایی خنثی تلقی کرد. هر تکنیک بر یک نظریه، یک انسان شناسی فلسفی و مفهومی از نظم اجتماعی استوار است. روشس تحقیقی انتخاب شده مشخص کننده ماهیت موضوع تحقیق انتخاب شده است. نظریه و روش جدایی ناپذیرند. رویکرد کیفی به تحقیقات اجتماعی محققی را ملزم به بررسی این مسئله می سازد که چگونه آنچه واقعیتی عینی ...  بیشتر

132. گیاه مردم نگاری با چکیده و نمونه هایی از گیاه مردم نگاری گیاهان خودروی کمره

مرتضی فرهادی

دوره 13، شماره 34.35 ، آذر 1385، ، صفحه 41-96

چکیده
  گیاهشناسی عامیانه، سرشاخهای اهمیت یابنده، از مردم نگاری دانش ها و فن آوری های سنتی به عنوان یک طبقه بندی درون رشته ای در مردم نگاری است. اگر چه از زاویهای دیگر، ترکیب مردم شناسی و گیاهشناسی، امروزه همچنین حوزهای از طبقه بندیهای بیرون رشته ای مردم شناسی، «مردم شناسی گیاه شناختی) (گیاه – مردمشناسی) نیز به شمار میرود، که آن سرشاخه ...  بیشتر

133. بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم ( مطالعه موردی زندانیان استان مرکزی)

جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی

دوره 16، شماره 46 ، آذر 1388، ، صفحه 41-74

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بین زندانیان می پردازد. در این نوشتار، برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و میدانی( پیمایشی) استفاده شده. از نظر روش شناسی، این تحقیق از نوع تحقیقات علمی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل زندانیان زندان های استان مرکزی می شود. برطبق، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، 10 متغیر میزان ...  بیشتر

مطالعات زنان
134. چالش‌های زندگی خوابگاهی دانشجویان دختر در خوابگاه‌های دانشگاه‌های سراسری شهر تهران

نجمه گودرزی؛ فاطمه قاسم پور؛ سید مهدی اعتمادی فرد

دوره 26، شماره 84 ، خرداد 1398، ، صفحه 41-67

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.44811.2139

چکیده
  یکی از قسمت‌های مهم زندگی دانشجویی، زندگی خوابگاهی است. با توجه به اینکه معتبرترین دانشگاه‌های ایران در شهر تهران متمرکز شده است، داوطلبان تلاش دارند تا پای خود را به دانشگاه‌های تهران باز کنند و با اقامت در خوابگاه‌های دانشگاهی فصل جدیدی از زندگی را آغاز کنند. در این پژوهش با رویکرد کیفی سعی در درک چالش‌ها و سختی‌های زندگی خوابگاهی ...  بیشتر

135. حافظه و دین در ایران؛ تحولات و چشم‌اندازها

محمد رسولی؛ نعمت الله فاضلی

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، ، صفحه 41-77

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.41186.2094

چکیده
  در این مقاله، تحول در الگوهای حافظۀ ایرانیان (با تأکید بر تجربۀ دیداری‌شان) تبیین و نقش مناسبات قدرت در آن تحلیل خواهد شد. بدین منظور از انواع تکنولوژی‌های حافظه‌ای (شفاهی، سواد (چاپ) و دیجیتالی (الکترونیک)) و تأثیر آن در به وجود آمدن اکولوژی‌های حافظه‌ای در دوره‌های مختلف (پیشامعاصر، معاصر و امروزی) سخن به میان خواهد آمد. سپس، با ...  بیشتر

136. گونه شناسی قمار و آسیب های اجتماعی آن در شهر تهران(مورد مطالعه: محله هرندی)

محمد علی فاطمی نیا؛ ستار پروین؛ علی اصغر درویشی فرد

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، ، صفحه 41-70

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.52241.2242

چکیده
  قمار یکی از فعالیت‌هایی است که از دیرباز وسیله‌ای برای سرگرمی بشر بوده و در همه فرهنگ‌ها نمود داشته است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی گونه های قمار و  آسیب های اجتماعی مرتبط با آن در سطح محله ای است. به ‌طور کلی می‌توان نظریات قمار را به دو دسته تقسیم نمود. یک دسته نظریه‌هایی که سعی در فهم فرایند قمار دارند و دیگر، نظریه‌هایی که ...  بیشتر

137. تحلیل رابطۀ سرمایه اجتماعی و سلامت روانی و اجتماعی

جعفر هزارجریبی؛ اسدالله مهری

دوره 19، شماره 59 ، اسفند 1391، ، صفحه 42-90

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6882

چکیده
  هدف از این پژوهش شناخت میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی و اجتماعی معلمان شهر همدان می‌باشد. روش تحقیق از نوع مقطعی به صورت پیمایشی و از نوع توصیفی بوده است. جامعه آماری پژوهش را تمام معلمان شهر همدان در سال 1390 تشکیل می‌دهند. نمونه مطالعه شامل 375 نفر می‌باشد، که با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش تمام آزمودنی‌ها ...  بیشتر

138. جهانی شدن، فرهنگ جهانی و کجروی فرهنگی دکتر سید حسین سراج زاده* مینا بابایی**
دوره 17، شماره 48 ، خرداد 1389، ، صفحه 43-73

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.873

چکیده
  چکیده فرایند جهانی شدن می تواند فرهنگ‌های سنتی را در معرض تهدید قرار دهد و موجب اشاعه ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگ جهانی یا غربی شود. این مسئله برای جامعه ایران که سه دهه قبل انقلابی را بر مبنای ارزش‌های اخلاقی دینی پشت سر گذاشته و داعیه ایجاد جامعه‌ای متمایز با فرهنگ مسلط جهانی داشته است بسیار پر اهمیت می‌باشد. شواهدی حاکی از آن است ...  بیشتر

139. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون

محمدرضا رسولی

دوره 10، شماره 23 ، آذر 1382، ، صفحه 43-93

چکیده
  این مقاله گزیده ای از یک پژوهش دانشگاهی است که به بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران می پردازد. در این تحقیق دو هدف عمده دنبال شده است که شامل ارائه تصویری کمی از ویژگی های مختلف تبلیغات تجاری و همچنین شناسایی سبک های زندگی مورد توجه در تبلیغات مذکور است. برای این منظور از میان ۸۷۵۹ مورد آگهی که در طول سال های ۱۳۷۷ ...  بیشتر

140. ...میزان دسترسی مسلمانان به رسانه ها در مقایسه با سایر ادیان

مهدی محسنیان راد

دوره 11، شماره 25 ، خرداد 1383، ، صفحه 43-75

چکیده
  بحث درباره رابطه میان میزان دسترسی به رسانه ها و توسعه ، موضوعی است که بیش از پنجاه سال از ورود آن به ادبیات علوم ارتباطات می گذرد. نخستین بار دانیل لرنر (Daniel Lerner) رابطه ای خطی و علت و معلولی را میان وسایل ارتباط جمعی و توسعه مطرح کرد و به این ترتیب، موضوعی شکل گرفت که سال هاست یکی از مباحث پر چالش محققان علوم ارتباطات، به ویژه در کشورهای ...  بیشتر

141. بررسی عوامل شکل گیری جنبش پوپولیستی - استقلال طالبانه و چریکی جنگلی

ابراهیم فیوضات؛ مجید نثار

دوره 11، شماره 27 ، آذر 1383، ، صفحه 43-73

چکیده
  جنبش های اجتماعی به منزله موضوعاتی مهم در جامعه شناسی، اخیرا از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند تا جایی که آلن تورن جامعه شناسی را علم جنبش های اجتماعی می داند. در این مقاله نیز ضمن تأکید بر بحث جنبش های اجتماعی و بررسی ابعاد نظری آنها با استفاده از روش اسنادی، به زمینه های شکل گیری جنبش جنگل به مثابه یکی از جنبش های استقلال طلبانه و ...  بیشتر

142. مطالعه تطبیقی حس تعلق مکانی در سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی (مورد مطالعه: شهر جدید پرند و نسیم شهر)

محمد شیخی؛ سعیده امینی؛ آناهیتا نظامی

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، ، صفحه 45-74

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1736

چکیده
  محمد شیخی*  سعیده امینی**آناهیتا نظامی***                            تاریخ دریافت: 26/1/94                              تاریخ پذیرش: 12/6/94چکیدهحس تعلق مکان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رابطه فرد با محیط است. این حس دربرگیرنده عوامل گوناگونی ...  بیشتر

143. تشکل های خودجوش زنان روستایی برای پشتیبانی از جبهه های جنگ تا تحمیلی

عزت الله سام آرام

دوره 8، شماره 15.16 ، اسفند 1380، ، صفحه 45-69

چکیده
  در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ که جوانان روستایی همراه دیگر اقشار جامعه به جبهه های جنگ می رفتند، اداره امور روستا عمدتاً به عهده زنان و سالخوردگان بود. مشاهدات نشان می دهد که زنان روستایی علاوه بر همکاری در اداره امور روستا، به صورت خودجوش، تشکل هایی را ایجاد کرده بودند که برای پشتیبانی از جبهه ها و تأمین بخشی از مایحتاج فرزندان، برادران ...  بیشتر

144. زناشویی پسرعمو - دختر عمو در ایران: بررسی جامعه شناختی (Sociologic) و مردم شناختی (Anthropologie)

احمد کتابی

دوره 12، شماره 30 ، شهریور 1384، ، صفحه 45-66

چکیده
  زناشویی بین عموزادگان یکی از شایعترین اشکال ازدواج های خویشاوندی (همخون) در ایران است که از دیرباز در بین عوام و حتی خواص متداول بوده و در فرهنگ عامه این سرزمین انعکاسی وسیع یافته است. این سنت در مناطق روستایی ایران رواج بیشتری دارد و در بین عشایر از بیشترین اعتبار و استحکام برخوردار است. اهمیت و منزلت این سنت نزد بعضی از جوامع عشیره ...  بیشتر

145. فرآیند بسیج در انقلاب مشروطه‌ایران

عباس کشاورز

دوره 18، شماره 53 ، شهریور 1390، ، صفحه 45-94

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2011.6827

چکیده
  هدف نوشتار حاضر بررسی چگونگی فرایند بسیج گروه‌های متفاوت مدعی قدرت در انقلاب مشروطه است. نو آوری پژوهش آنست که با وجود مقاله‌ها و کتاب‌های بسیار درباره انقلاب مشروطه، تا به حال اثری به بررسی چگونگی فرآیند بسیج در مشروطه با استفاده از نظریه‌ای خاص نپرداخته است. رهیافت کلی این مقاله جامعه شناسی تاریخی و چارجوب نظری این مقاله، مدل ...  بیشتر

146. کنشگری و قدرت در شبکه‌های اجتماعی مجازی «مطالعه کارکردهای فیس‌بوک در فضای واقعی»

هادی خانیکی؛ حسین بصیریان جهرمی

دوره 20، شماره 61 ، شهریور 1392، ، صفحه 45-80

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.9797

چکیده
  چکیده شبکه‌های اجتماعی مجازی در سال‌های اخیر زمینه کنشگری را بیش از سایر رسانه‌های متأخر فراهم آورده‌اند. گفتمان قدرت، که زمانی متفکران علوم انسانی را از جنبه‌های گوناگون، به تفسیر و تأویل این کنش‌ها وا می‌داشت،  اکنون در فضای مجازی به نحو پیچیده و شبکه‌ای تعریف می‌شود. بر این اساس کنشگری کاربران، به دنبال خود، بسیج و همسویی ...  بیشتر

147. بررسی نظرات زندانیان نسبت به عملکرد کارگزاران و برنامه های ندامتگاه های قصر و اوین

محمد زاهدی اصل

دوره 8، شماره 13.14 ، تیر 1380، ، صفحه 46-79

چکیده
  از ضرورت هایی جوامع بشری با وجود سازمان های متنوع به منظور اراتة خدمات عمومی و اجتماعی است. اهداف هر یک از این سازمان ها با تلاش کارگزاران آن به منظور اجرای برنامه های مورد نظر محقق می شود و چگونگی عملکرد آنها از عوامل مؤثر در تلقی مثبت و منفی مخاطبان از سازمان ذیربط است. سازمان زندان ها نیز به مثابه یکی از مجموعه سازمان ها، نه تنها از ...  بیشتر

148. تبیین سطح و نوع دینداری دانشجویان دانشگاه‌های شهر قم

طاهره قادری

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، ، صفحه 47-92

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6766

چکیده
  این تحقیق، به سنجش سطح دینداری و سنخ‌شناسی انواع دینداری دانشجویان، می‌پردازد. برای سنجش سطح دینداری از مدل و سنجة گلاک و استارک استفاده شد و برای سنجش نوع دینداری از ترکیب نظریات انواع دینداری، بهره بردیم و در نهایت هفت نوع دینداری (عامیانه، شریعتمدارانه، رسمی حکومتی، متجددانه، سکولار، لائیک و ترکیبی) مناسب جامعة آماری، برگزیده ...  بیشتر

149. تحلیل جامعه‌شناسی حوزه عمومی در ایران پس از انقلاب (1357-1394) -محمدتقی سبزه‌ای
دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، ، صفحه 48-89

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر معرفی و تحلیل جامعه‌شناختی ابعاد، مؤلفه‌ها، کارکردها و آسیب‌های حوزه عمومی ایرانی است. چارچوب نظری مقاله بر نظریه‌های ارسطو، جان راولز، چارلز تیلور، هانا آرنت، اُلریش رُدل، کُنتن فرانکن برگ، هلموت دُبیل، یورگن هابرماس، آندره آره‌تو و جان کوهن استوار است. روش‌شناسی این مقاله مطالعه کتابخانه‌ای، خوانش تاریخی ...  بیشتر

150. تبدیل نرخ مرکزی مرگ و میر به نرخ احتمالی در جدول عمر خلاصه

حسن سرایی

دوره 3، شماره 5.6 ، اسفند 1373، ، صفحه 49-65

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.1995.5153

چکیده
  مشکل اصلی روش شناختی در ساختن جدول عمر خلاصه، تبدیل نرخ مرکزی به نرخ احتمالی مرگ و میر است. در این مقاله، این مشکل مطرح شده و راه های فائق آمد بر آن توضیح داده شده است. به بیان دیگر، سه روش اصلی تبدیل مزبور - با فرض یکنواختی توزیع مرگ، روش گر بویل و روش رید و مرل - معرفی گردیده و با استفاده از تقریبی از نرخهای مرکزی مرگ و میر ایران در سال ...  بیشتر