نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رشد شتابناک و روزافزون فن آوری های اطلاعات و ارتباطات وضعیتی تناقض نما در جهان امروز به وجود آورده است که در آن جامعه اطلاعاتی در برابر نظارت الکترونی فن آوری های اطلاعات و ارتباطات دچارچالش میشود. برخی از نظریه پردازان به این تقابل نگاهی خوشبینانه دارند و برخی دیگر با نگاهی انتقادی، در جستوجوی راه حل معضلات چالش هستند. نویسنده در این مقاله پس از تحقیق و بررسی راه حلی برای تناقض نمایی نظارت و اطلاعات ارائه میدهد و سپسآینده جامعه تحت نظارت درایرانرابررسی می کند.در این بررسی، با استفاده از روش دلفی، محقق به یافته هایی برای آینده نگری جامعه تحت نظارت ایران در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی دست می یابد.براساس این پژوهش، نظارت الکترونی در آینده به شکلی دقیقی تر و جامع تر، رفتارشهروندان را دیده بانی خواهد کرد.پیش بینی صاحب نظران و متخصصان جامعه اطلاعاتی،آن است که اگر شیوه های نظارت الکترونی در۲۰ سال آینده با توجه به فرهنگ و وضع قوانین لازم صورت نگیرند. با مقاومت های مردمی روبه رو خواهند شد.در پایان نیز محقق پس از نتیجه گیری، به محدودیت های تحقیقی اشاره کرده،پیشنهادهایی در حوزه تحقیقات ومسائل اجرایی برای آیندگان ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Future of Challenge of Electronic Surveillance in Information Society of Iran

نویسنده [English]

 • omid ali masudi

چکیده [English]

Technological and information origins of the information society and surveillance society. Here is two theories about development technology:optimistic and critic.writer believe one way for this issue. His article intendes to analyze the Iranian experts and staff towards surveillance society. He major method of this research is Delphi for experts and surveying for staff. Inally,base upon ideas :when we haven,! any law about this paradoxical situation, the surveillance society will be a problem for iran government. He future of challenge between surveillance electronic and information flow in iran, shows 18 ideas as forecasting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Attitude
 • Political Elits
 • Political Socialization
 • Social status
 • left wing
 • Right Wing
 • Conservative
 • Reformist
 • Poitical Wing
 • Political Experience
 • Personal Tendency