نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به بررسی میزان و عوامل بهره مندی روزنامه نگاران از بزرگراه های اطلاعاتی (اینترنت) میپردازد. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که در سیزده روزنامه به وسیله ۲۱۲ روزنامه نگار تکمیل شدهاست. بیش از ۸۵ درصد از پاسخگویان در محیط روزنامه ها به کامپیوتر و ۷۸ درصد به اینترنت دسترسی داشته اند، ضمن آن که علم توانایی مالی دلیل عمده عدم استفاده ازاینترنت بوده است. میانگین استفاده هفتگی روزنامه نگاران از اینترنت بیش از سه روز در هفته و کمتر از یکساعت به صورت روزانه محاسبه شده است. تمایل ۹۷ درصد ازروزنامه نگاران به استفاده از اینترنت بیش از حد متوسط بوده و عمده ترین انگیزه آنان دریافت اطلاعات از این شبکه را شامل می شده است. اکثر روزنامه نگاران در حد متوسط از اینترنت برای نگارش مطالبشان استفاده کردهاند، ضمن آن که استفاده از این شبکه جهانی برای تمامی روزنامه نگاران ضروری دانسته شده است. ارزیابیاکثرپاسخگوی ان از سیاست های دولت ایران برای استفاده ازاینترنت ضعیف بوده است. در مجموع، بیشترین استفاده از اینترنت در روزنامه های آفرینش و بنیان صورت گرفته بود و روزنامه همشهری ازطریق ماهواره با اینترنت ارتباط داشته است. سایت های یاهو، بیبیسی و گویا بیشترین درصد مراجعه کننده را در بین روزنامه نگاران تهرانی داشته اند. هم چنین، بین متغیرهایی چون میزان استفاده از اینترنت و جنسیت، روزنامه های مختلف و تسهیلات استفاده از اینترنت، سن و استفاده از اینترنت، روزنامه های مختلف و میزان استفاده از مطالب اینترنتی و همچنین روزنامه نگاران رابطه معنی دار مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting The Use of Internet by the Journalists of Tehran

نویسنده [English]

  • ali asghar kia

چکیده [English]

The theoretical bases of this article are theories of information society. The method of research was survey, and the questionnaires were filled out in 13 dailynewspaper offices by 212 journalists. More than 85 percent of the journalists in the newspaper offices had access to computers and 78% of them had connections to the internet. However, financial problems has been the main reason for not making use of the internet. The mean use of the internet by the journalists was Jess than 1 hour in a day. The tendency of %97 of the journalists for using internet was high, and their main motivation was obtaining information. Most journalists were using internet in wriung their texts in daily newspapers at the rate of medium level. The assessment of most of the journalists from government policies concerning internet was weak: The highest use of internet was in Afarinesh and Bonian newspapers' and Hamshahri only has had satellite connection to the internet. Yahoo, BBC, and Gooya were the most visited sites by the Iranian journalists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Information Highway
  • Information Society
  • New Communication Technology