دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهری

محمد سعید ذکایی؛ پیام روشنفکر

دوره 12، شماره 32 ، اسفند 1384، صفحه 1-37

چکیده
  اتکای اجتماع محلی به خود برای ارتقای کیفیت زندگی و رفع مشکلات جمعی، ایده محوری دراندیشه مکاتبی چون اجتماع گرایان ایدئولوژی های سیاسی راست جدید یا چپ جدید یا راه سوم به شمارمی آید. اساس این دیدگاه ها برظرفیت سازی وبسیج منابع و سرمایه های محلی قرار دارد. به نظر می رسد. سرمایه اجتماعی شناختی وساختاری در کنار یکدیگر مفاهیم تحلیلی مناسبی ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر بهره مندی روزنامه نگاران تهران از اینترنت

علی اصغر کیا

دوره 12، شماره 32 ، اسفند 1384، صفحه 39-75

چکیده
  این مقاله به بررسی میزان و عوامل بهره مندی روزنامه نگاران از بزرگراه های اطلاعاتی (اینترنت) میپردازد. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که در سیزده روزنامه به وسیله ۲۱۲ روزنامه نگار تکمیل شدهاست. بیش از ۸۵ درصد از پاسخگویان در محیط روزنامه ها به کامپیوتر و ۷۸ درصد به اینترنت دسترسی داشته اند، ضمن آن که علم ...  بیشتر

هویت جمعی غالب در بین دانشجویان دانشگاههای شهر سنندج

محمد عبداللهی؛ برزو مروت

دوره 12، شماره 32 ، اسفند 1384، صفحه 77-112

چکیده
  مقاله حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر هویت جمعی غالب در نزد دانشجویانشاغل به تحصیل در دانشگاههای شهر سنندج به انجام رسیده است. پرسش اصلی این است که دانشجو در درجه اول با کدام یک از هویت های جمعی (قومی، ملی، جهانی) خود را به دیگران معرفی کرده و در برابر آن احساس تعهد و تعلق می کند؟ رابطه هویت جمعی غالب در نزد دانشجویان با گستره شبکه روابط، ...  بیشتر

ارزیابی نظریه دو عاملی هرزبرگ در بین معلمان قم

امیر حمزه مهرابی

دوره 12، شماره 32 ، اسفند 1384، صفحه 113-137

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تئوری دو عاملی فردریک هرزبرگ در شهر قم استو محقق در پی آن است تا روشن سازد که نتایج حاصل از تحقیقات وی در شهر پنسیلوانیای امریکا، در شهر قم نیز تایید می شود یا خیر؟برای این منظور، تئوری دو عاملی هرزبرگ به عنوان چارچوب نظری تحقیق برگزیده شد. به اقتضای توانایی محقق و محدودیت زمان و منابع مالی، شهر قم به عنوان ...  بیشتر

ساختار وبلاگهای فارسی روزنامه نگاری تحلیل محتوای وبلاگ های فارسی روزنامه نگاران ایرانی

سید مسعود سید علوی؛ سید رضا نقیب السادات

دوره 12، شماره 32 ، اسفند 1384، صفحه 139-173

چکیده
  وبلاگ فرم خاصی از وبسایت است که به طور متناوب به روز می شود و در آن مطالب به ترتیب تاریخ مرتب می شوند. این فرم ساده و انعطاف پذیر، وبلاگ را به رسانه ای با پتانسیل بالا برای استفاده های شخصی و حرفهای تبدیل کرده است. مهم تر از همه، فضایی را در اختیار مردم قرار می دهد تا بتوانند جهان را آنگونه که می بینند بیان کنند. این پژوهش تلاش می کند تصویری ...  بیشتر