دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
برای پدر علوم ارتباطات ایران

مهدی محسنیان راد

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، صفحه 1-6

چکیده
  وقتی در سال ۱۳۴۶، با سرمایه و همت روزنامه کیهان آن روزگار، «مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی» تأسیس شد و پذیرفته شدگان اولین امتحان ورودی آن در یک صبح پاییزی، خیابان فرعی و خاکی سه راه ضرابخانه را طی کردند، عابران به وضوح د و دسته دانشجو را تشخیص می دادند: یکی آدم های نسبتاً مسنی که روزنامه نگار بودند، یا در رادیو و تلویزیون ملی ...  بیشتر

بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران

هادی خانیکی

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، صفحه 7-56

چکیده
  این مقاله به توصیف تاریخی دو رویکرد علمی می پردازد که بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه را در ایران نهاده اند. رویکرد نخست که ملا نظر دکتر مجید تهرانیان بود و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در پژوهشی و برنامه ریزی ارتباطات و توسعه به شمار می آید، عمدتاً بر تبیین مفهومی نو در توسعه ملی مبتنی است. رویکرد دوم که دکتر کاظم معتمد ...  بیشتر

نگاهی به جایگاه و کارکردهای روزنامه نگاری سنتی و روزنامه نگاری الکترونیک تعامل سنت و فن آوری در جامعه اطلاعاتی

محمد مهدی فرقانی

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، صفحه 57-87

چکیده
  این مقاله تلاش می کند ضمن طرح نظریه ها و دیدگاه های مربوط به شکل گیری و پیشبرد جامعه اطلاعاتی و شرایط جدیدی که اطلاعاتی شدن فرهنگ، اقتصاد و سیاست در عرصه جهانی پدید آورده است به ارزیابی نقش و عملکرد رسانه های نوین بپردازد و نحوه تعامل و رقابت آنها را با رسانه های سنتی، مورد بررسی قرار دهد. ادعای اصلی مقاله، آن است که بر خلاف تصور شیفتگان ...  بیشتر

تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی

محمد حسین پناهی؛ اسماعیل عالی زاده

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، صفحه 89-131

چکیده
  مسئله مشارکت سیاسی مسئله ای است که در جامعه ما، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جایگاه خاصی برخوردار شده است، به نحوی که برخی از سطوح آن، به ویژه رفتار رای دهی، همواره مورد حمایت و تاکید نظام سیاسی قرار دارد و تبلیغات سیاسی گسترده ای برای آن صورت می پذیرد. در این میان، وسایل ارتباط جمعی به عنوان مهمترین مجرای ارتباط سیاسی جامعه ...  بیشتر

روزنامه نگاری سنتی و روزنامه نگاری سایبر در جامعه اطلاعاتی آثار فن آوری های نوین ارتباطی بر آزادی بیان

یونس شکرخواه؛ نعیم بدیعی

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، صفحه 133-171

چکیده
  در این مقاله به این پرسش کلیدی پاسخ داده خواهد شد که آیا گفتمان تعیین دستور جلسه و برجسته سازی و نیز جریان یکسویه اطلاعات در روزنامه نگاری سنتی چاپی به سوی سطح وسیعی از توده های مخاطب درحال انتقال است یا خیر و آیا روزنامه نگاری آنلاین با گونه پیشتازش یعنی روزنامه نگاری سایبر که با تکیه بر تکنولوژی های نوین ارتباطی در این انتقال گفتمان ...  بیشتر

ارتباطات دور و توسعه ملی

داور زارعیان

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، صفحه 173-211

چکیده
  تحولات دهه پایانی سده بیستم میلادی در تاریخ علم و صنعت بی سابقه بود. زیرا دست آوردهای انقلاب صنعتی و انقلاب الکترونیک با تحولات فناوری اطلاعات به هم آمیخت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را پی ریخت. ICT محصولی بود که دست آوردها و پیامدهای آن در ذهن طیف عظیم پدید آوردندگان آن نمی گنجید. براثر ICT نه فقط زندگی مادی و مجسم دگرگون شد، بلکه عرصه ...  بیشتر

پی آمدهای جهانی شدن بر صنعت تبلیغات

بهرام کمیل

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، صفحه 213-237

چکیده
  جهانی شدن عرصه های جدیدی را برای رشد و شکوفایی صنعت تبلیغات ایجاد کرده و صنعت تبلیغات نیز با بهره گیری از آخرین تکنولوژی ها، بستر مناسب را برای تسریع این روند. مهیا نموده است. در این تعاملی، نقش شرکت های چند ملیتی و نظام های سیاسی نسبت به گذاشته تغییر پیدا کرده است. نویسنده با بررسی موضوعات مذکور به تشریح این رابطه دوسویه از دیدگاه افرادی ...  بیشتر

مقایسه مطالب مربوط به زنان در خبرگزاری جمهورى اسلامی ایران

علی اصغر کیا

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، صفحه 239-271

چکیده
  در این مقاله، به بررسی محتوای تلکس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده که در سه مقطع ۱۳۶۱، ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ در زمینه مسائل و مطالب مربوط به زنان گردآوری شده و انعکاس یافته است تا بخشی از فعالیت خبرگزاری ایرنا در زمینه اخبار و مطالب مربوط به زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه روشن شود. چارچوب نظری این بررسی تلفیقی است از نظریه های فمینیسم ...  بیشتر

پلیس و مردم در مطبوعات: تحلیل محتوای شیوه ارائه رابطه پلیس و مردم در مطبوعات ایران

علی اصغر محکی؛ نعیم بدیعی

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، صفحه 273-313

چکیده
  بر اساس نظریه های کارکردی جامعه شناسی نظام، « مطبوعات» با تصویرسازی از چهره پلیس، و عملکرد و رابطه آن با مردم می توانند در حفظ امنیت روانی جامعه ایفای نقش کنند. ایفای چنین نقشی تحت تأثیر ریشه های شکل گیری و تداوم حیات مطبوعات و پلیس در کشور و نیز فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه قرار دارد. با تحلیل محتوای مطالب مطبوعات و تقارن ...  بیشتر