نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحولات دهه پایانی سده بیستم میلادی در تاریخ علم و صنعت بی سابقه بود. زیرا دست آوردهای انقلاب صنعتی و انقلاب الکترونیک با تحولات فناوری اطلاعات به هم آمیخت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را پی ریخت. ICT محصولی بود که دست آوردها و پیامدهای آن در ذهن طیف عظیم پدید آوردندگان آن نمی گنجید. براثر ICT نه فقط زندگی مادی و مجسم دگرگون شد، بلکه عرصه تفکر و پندار دچار تحول گسترده و عمیقی گردید. در واقع، انسان ها از چنبره تنگ بی اطلاعی به پهنه گسترده انفجار اطلاعات روان شدند. روش های زندگی، اقتصاد، آموزش و حاکمیت ملی کشورها تغییر یافت و ICT در همه شئون مورد استفاده قرار گرفت. این نوشته طرحی اجمالی از مطالعه گسترده ای است که هدف آن ارائه پیشنهادی برای الگوی توسعه ارتباطات دور در ایران است. در این مطالعه، چشم اندازها، راهبردها، سیاست ها و برنامه اجرایی توسعه ارتباطات دور تبیین می شود. بررسی تجربه ها و رونالد های جهانی در عرصه ICT، مثل خصوصی سازی، رقابت پذیری، توسعه خدمات سیار، جهانی شدن و رویکردهای سایر ملل به این مقوله، به ویژه آن چه در شورهای در حال توسعه در قبالICT رخ داده است، در این مقاله ارایه می شود. مهمترین بخش این نوشته، معرفی کاربردهای ICT در توسعه است که براساس آن، توسعه ارتباطات دور را ضروری نشان می دهد. و در نهایت با توجه به تجربیات سایر ملی و سازمان ملل، پیشنهادی برای توسعه ICT ملی ارایه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Telecommunication and National Development

نویسنده [English]

 • davar zareian

چکیده [English]

Throughout the history of scicence and technology, the development or the last decade of 20th century was unprecedented; hence, the results of the Industrial Revolution and the Electronic Revolution were integrated with information industry, and so, the information communication techmnologies (ICTs) was founded. ICTs was such a colossal phenomenon that its huge results and achievements were unpredicatable by its inventors. By the JCT, not only the material life was changed, but also the grounds of ideas and mentally of humman beings have undergone vast and profound changes. The life styles, economics, education and the national sovereignty of the countries have changed and JCT was utilized and penetrating in every affair. This paper is an outlining of an extended research which its aim is to offer ways for telecommunication development. Review of experiences, world wide procedures in JCT field. such as privatization, compatibility, mobile service development, globalization and other nations approaches to this category, especially what has happened in relation with the ICT in developing countries are depicted and explained in this paper. The most significant part of this paper is the introduction of ICT functions in developments which depicts, based on the contents, how the development of telecommunication is a must, finally noting the experiences of the other nations and UN as well a proposal for national ICT development is offered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • information
 • Communication
 • Information Technology
 • Information and Communication Technology
 • Development
 • Development Plan
 • Development Strategy Document
 • E.commerce
 • E.banking
 • E.Iearning
 • E.university
 • E.health
 • Teleworking
 • Digital Deviate
 • Mobile Telephon
 • Fixed Telephone
 • Internet
 • Data
 • Web
 • Site