نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جهانی شدن عرصه های جدیدی را برای رشد و شکوفایی صنعت تبلیغات ایجاد کرده و صنعت تبلیغات نیز با بهره گیری از آخرین تکنولوژی ها، بستر مناسب را برای تسریع این روند. مهیا نموده است. در این تعاملی، نقش شرکت های چند ملیتی و نظام های سیاسی نسبت به گذاشته تغییر پیدا کرده است. نویسنده با بررسی موضوعات مذکور به تشریح این رابطه دوسویه از دیدگاه افرادی چون یورگن هابرماس، مانوئل کاستلز و جورج ریترز پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Globalization on the Advertising Industry

نویسنده [English]

  • bahram komeyl

چکیده [English]

This article is about the interaction between globalization and advertising. Globalization has created a new dimension for growth and flourishing of advertising industry. It causes the values and interest to become universalized and accordingly changes advertising industry. Mutually, advertising by means of the latest technologies has provided a proper ground for expediting globalization. In this reciprocity the roles of multinational incorporations and political systems have been changed. Regarding above mentioned issues, the author tries to explain this mutual relationship with refering to the ideas of Habermas, Ritzer and Castells,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Advertisements
  • identity crisis
  • Information Society
  • Globalization
  • Multinational Corporations
  • Advertising Industry
  • McDonaldization
  • Consumption