نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

وبلاگ فرم خاصی از وبسایت است که به طور متناوب به روز می شود و در آن مطالب به ترتیب تاریخ مرتب می شوند. این فرم ساده و انعطاف پذیر، وبلاگ را به رسانه ای با پتانسیل بالا برای استفاده های شخصی و حرفهای تبدیل کرده است. مهم تر از همه، فضایی را در اختیار مردم قرار می دهد تا بتوانند جهان را آنگونه که می بینند بیان کنند. این پژوهش تلاش می کند تصویری از چیستی وبلاگ و ساختار و محتوای آن ارائه دهد. ضمن آن که پرسش اصلی این تحقیق آن است که چه متغیر یا متغیرهایی در شباهت یا عدم شباهت سبک مطالب وبلاگ های فارسی روزنامه نگاران ایرانی با ساختار سبک هایروزنامه نگاری مؤثر است. در تحقیق حاضر از روش تجزیه و تحلیل محتوا استفاده شده است. تجزیه و تحلیل محتوا یک شیوه تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و کمی محتوای آشکار پیام های ارتباطی به کارمی رود.در مجموع، این پژوهش نشان داد مطالب وبلاگها عمدتا کوتاه، بدون تصویر، دارای لینک، رویداد مدار، بدون نقل قول و با تمرکز موضوعی و همراه با موضعگیری منتشر می شوند. همچنین بسیاری از این مطالب دارای کارکردهای اجتماعی، خصوصاً «خبری و اطلاع رسانی» یا «هدایت و راهنمایی» هستند.در ضمن، مشخص شد. شباهت داشتن با ساختار سبکهای روزنامه نگاری مطالبمورد بررسی با ۱۹ متغیر رابطه معنی دار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structure of Journalistic Persian Weblogs: Content Analysis of Persian Weblogs of Iranian Journalists

نویسندگان [English]

  • seyed masud seyed alavi
  • seyed reza naghibosadat

چکیده [English]

Blogging has had extensive growth in Iran during the past four years, so that Persian weblogs have established themselves in the Iranian and the world social front. Temptation to produce, publish, and transfer information, and also the concern about freedom of speech arc the most common features causing a close up between Iranian Journalists and bloggers such that a bidirectional communication between Persian weblog spin and the press my be observed. This research work is trying to provide a perception of the nature of weblog and its structure and content, while the main question in the research is 10 find out which variable(s) arc effective in having similarity or lacking similarity between the style of Persian weblogs of Iranian Journalists and the structure of Journalistic styles. In the current research, content analysis method is applied. Content analysis is a research procedure used to describe the manifest contents of communicative messages objectively, systematically and quantitively. The unit or analysis is called "post" in this research and the population consists of 345.l posts which are published during the first six months of 1383 solar year in 49 Persian weblogs belonging to Iranian Journalists. Sampling volume has been calculated using cook ran formula and the sample is obtained by convergent ,method in tVO processes with two stratified and accidental sampling techniques and are coded for 39 research variables according the systematic coding manual. Also the two categorical and evaluative techniques are utilized in this review to gather information and to analyze them. On the whole, this research revealed that weblog materials arc mostly published as short, imageless, linked, event centered , without conveying messages, with subject concentration along with taking sides. Also many of these materials have social performances especially "new and information" or "leading and guidance". Meanwhile it was specified that having similarity with the structure of Journalistic styles, the materials have meaningful relationship with 19 variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weblog
  • blogging
  • blogger
  • post
  • blogosphere
  • content analysis