دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
فهم تجربه‌ی پیاده‌روی زنان ایرانی در اربعین

محمدتقی کرمی

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.59671.2366

چکیده
  پیاده‌روی اربعین در شکل کنونی‌اش، آیینی نوظهور و پدیده‌ی اجتماعی متکثری است. تکثر این پدیده‌ی اجتماعی ریشه در گوناگونی روایت‌های زائران و معناهای متنوعی دارد که افراد از این پدیده می‌سازند. روایت زنانه سنخی از روایت‌های موجود از این آیین است که در عین برخورداری از تکثر در معناسازی، روایتی طردشده و به حاشیه رانده‌شده توسط کلان‌روایت‌های ...  بیشتر

مدرنیزاسیون و شیوع بیماری‌های عفونی نوپدید: بررسی عوامل زیربنایی ظهور و همه‌گیری کووید-19 و تداوم آن

مهیار محبی میمندی؛ محمد ساسانی پور

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، صفحه 39-78

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.54255.2285

چکیده
  هدف از این تحقیق، بررسی مهم‌ترین عوامل ظهور و همه‌گیری بیماری‌های عفونی نوپدید همچون کووید-19 و ارتباط آن‌ها با مدرنیزاسیون و جهانی‌شدن بر اساس مفاهیم ارائه‌شده در دیدگاه جامعه‌شناسی جامعه مخاطره‌آمیز ایرلیش بک و دیدگاه جمعیت‌شناختی گذار سلامتی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد موجود است. بر اساس یافته‌های این ...  بیشتر

مدرنیته ایرانی: نقدی بر دیدگاه علی میرسپاسی

محمد نژادایران؛ روژان حسام قاضی

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، صفحه 79-112

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.60121.2376

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و نقد نظریه مدرنیته ایرانی علی میرسپاسی به عنوان یکی از تحلیل‌های مهمی است که درخصوص مواجهه ایرانیان با مدرنیته انجام شده و در آن سعی شده تا الگوهای چندگانه از مدرنیته به عنوان یک نظریه جدید ارائه شود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی -  انتقادی می‌خواهد ضمن تحلیل شاخصه‌های اصلی نظریه مدرنیته ایرانی به ...  بیشتر

راهبردهای مشارکت سیاسی در میان فعالان زن، معلم، دانشجو و کارگر

محمد حسین پناهی؛ آتنا کامل قالیباف

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، صفحه 113-156

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.53810.2267

چکیده
  در این پژوهش به بررسی راهبرد مشارکت سیاسی در میان کنشگران چهار حوزه معلمی، دانشجویی، زنان و کارگری پرداختیم. سؤال محوری این است که کنشگران چه راهبرد‍هایی را برای دستیابی به مطالباتشان در بستر نظام سیاسی موجود در پیش می‍گیرند. بدین منظور از نظریات دموکراتیک‍سازی و انعطاف‍پذیری اقتدارگرایی سود بردیم. برای جمع‌آوری داده‍های ...  بیشتر

زنان و نظم جنسیتی پدرسالار؛ روایت تاریخی از «زندگی خانوادگی» زنان در عصر قاجار

محمدحسین شریفی ساعی؛ تقی آزاد ارمکی

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، صفحه 157-194

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.63413.2439

چکیده
  پژوهش حاضر به دنبال آن است که با تابیدن نوری به زوایای تاریخ جنسیت در جامعه ایرانی، به تصویر دقیق‍تری از «وضعیت زنان و خانواده در دوران قاجار» دست یابد. مطالعه حاضر بر اساس تحلیل مضامین موجود در منابع و اسناد تاریخی انجام‌گرفته است. در این راستا، مجموعه‍ای از سفرنامه ها، خاطرات، نشریات و اسناد تاریخی، مورد ارزیابی و تحلیل ...  بیشتر

مسأله کنش اقتصادی: امکان بدیل جامعه‌شناختی در مواجهه با نظریه انتخاب عقلانی

حمزه نوذری

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، صفحه 195-222

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.56507.2310

چکیده
  نظریه انتخاب عقلانیِ علم اقتصاد در تحلیل کنش اقتصادی با دو مشکل اساسی مواجهه است. مشکل اعتبار، یعنی تأیید تجربی اصول بنیادین آن و مشکل موضوعیت، یعنی توان و ظرفیت توجه هم‌زمان به عوامل اجتماعی و ذهنی کنشگر. سنت‌های مختلف جامعه‌شناسی تلاش کرده‌اند برای پر کردن حفره‌های آن دیدگاه متفاوتی برای تحلیل کنش اقتصادی ارائه کنند اما این ...  بیشتر

تحلیل تأثیر تحولات زبان‌شناختی بر آرا و رهیافت‌های دانش اجتماعی با تأکید بر تبیین متون دینی

هادی زینی ملک آباد؛ محمدرضا حسنی

دوره 27، شماره 91 ، دی 1399، صفحه 233-250

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.46271.2245

چکیده
   واکاوی ارتباط دانش‌های مختلف، مبنای مناسبی برای پژوهش، به‌خصوص برای دانش‌هایی که پاسخ سؤالات، جز با تحلیل بین‌رشته‌ای میسر نیست، فراهم می‌سازد؛ دانش اجتماعی از آغاز در ارتباط با علوم دیگر بسط و گسترش ‌یافته و توانسته پاسخ مسائل علوم مختلف را فراهم سازد. بهره‌گیری درست از دانش علوم اجتماعی می‌تواند در تبیین متون دینی که ساختار ...  بیشتر