دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
فرامطالعه پژوهش‌های عوامل مؤثر بر سرقت در طول سال‌های 85 تا 96 در کلانشهر تهران و راهکارهای مقابله با آن

هوشنگ گراوند؛ علی دلاور

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.48745.2184

چکیده
  هدف پژوهش حاضر انجام فرامطالعه پیرامون پژوهش‌های صورت گرفته در رابطه با سرقت در طول سال های 85 تا 96 در کلانشهر تهران و راهکارهای مقابله با آن می‌باشد. 10 مطالعه در حوزه وقوع سرقت شناسایی شد. نتایج قسمت فرانظری و فراروش نشان دادند که پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه موضوع پژوهش بجزء در موارد (مدل تحلیلی مستخرج از چارچوب نظری و بررسی پیشینه، ...  بیشتر

گونه شناسی قمار و آسیب های اجتماعی آن در شهر تهران(مورد مطالعه: محله هرندی)

محمد علی فاطمی نیا؛ ستار پروین؛ علی اصغر درویشی فرد

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، صفحه 41-70

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.52241.2242

چکیده
  قمار یکی از فعالیت‌هایی است که از دیرباز وسیله‌ای برای سرگرمی بشر بوده و در همه فرهنگ‌ها نمود داشته است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی گونه های قمار و  آسیب های اجتماعی مرتبط با آن در سطح محله ای است. به ‌طور کلی می‌توان نظریات قمار را به دو دسته تقسیم نمود. یک دسته نظریه‌هایی که سعی در فهم فرایند قمار دارند و دیگر، نظریه‌هایی که ...  بیشتر

آینده‌پژوهی تغییر ارزش‌های خانواده در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل لایه‌ای علی

محسن نیازی؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ شیوا آقابزرگی زاده

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، صفحه 71-102

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.49717.2203

چکیده
  خانواده اساسی‌ترین نهاد اجتماعی است که وظیفه‌ی انتقال ارزش‌های جامعه به افراد را داراست. در دهه‌های اخیر تغییر در حوزه‌های مختلف جامعه خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. لذا آینده‌ای متفاوت و نامعلوم در انتظار خانواده است که موجب هراس اجتماعی شده است. با توجه به خلأ تحقیقاتی در این زمینه، هدف تحقیق حاضر آینده‌پژوهی تغییر ارزش‌های ...  بیشتر

تاثیر الگوی بنیان‌های اخلاقی بر روی ترجیح سیاسی شهروندان اصفهان

سیدسعید حسن زاده؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ مهناز گودرزی

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، صفحه 103-124

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.48046.2170

چکیده
  بررسی نگرش سیاسی شهروندان مسأله‌‌ای است که در جامعه ما از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چراکه نگرش‌‌ها مقدمه شکل‌گیری رفتارها و کنش‌های اجتماعی افراد هستند. در این راستا، یکی از عواملی که به نظر می‌‌رسد می‌‌تواند بر روی ترجیحات و نگرش سیاسی شهروندان در موقع انتخابات تأثیر گذارد، بنیان‌‌های اخلاقی هستند. در این راستا، این پژوهش ...  بیشتر

عملکرد فساد اداری به‌مثابه یک ویژگی ساختاری مطالعه‌ی موردی استخدام بازگشته‌ای از ایران دریکی از دانشگاه‌های دولتی کابل

آمنه اخلاقی؛ علی یوسفی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، صفحه 125-154

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.52902.2253

چکیده
  فساد، یک ویژگی ساختاری در خرده‌نظام اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی افغانستان است. یک ویژگی ساختاری، خصلت الزام‌آوری دارد؛ بنابراین قابل انتظار است که مهاجر بازگشته از ایران، با قرار گرفتن در ساختار فساد موجود، با فشار آن روبرو شده و در چارچوب آن دست به کنش فساد بزند. سؤال تحقیق حاضر چگونگی رخداد این فرایند است. به این منظور، از روش تحقیق ...  بیشتر

تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایرانی

غلامرضا ذاکرصالحی

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، صفحه 155-200

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.53222.2259

چکیده
  هدف این مقاله کشف و تجمیع دیدگاه خبرگان ایرانی درزمینه تعامل علوم انسانی-اجتماعی با جامعه است. مقاله با مرور ایده‌هایی چون علم بومی، علوم انسانی بومی و سپس ایده علم و جامعه آغاز می‌شود و درادامه دیدگاه‌های پژوهشگران خارجی را دراین زمینه می‌کاود. روش مطالعه، تحلیل محتوای مصاحبه باخبرگان ازنوع تحلیل مضمون است که ازطریق کدگذاری باز، ...  بیشتر

بررسی جامعه‌شناختی جوک‌‌‌های مرتبط با روابط گروه‌‌‌های اجتماعی در ایران (با تأکید بر جوک‌های تلگرامی سال‌97)

پرنیا رضی پور؛ فرح ترکمان؛ علی رحمانی فیروزجاه

دوره 27، شماره 89 ، تیر 1399، صفحه 201-232

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.44060.2122

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی جامعه‌شناختی جوک‌‌‌های مرتبط با روابط گروه‌‌‌های اجتماعی در ایران (با تأکید بر جوک‌‌‌های تلگرامی سال 97) می‌پردازد و تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد: جوک‌ها از نظر بعد اجتماعی حاوی چه پیام‌‌هایی درباره گروه‌های اجتماعی هستند؟ این پیام‌‌ها چه احساساتی را بیان می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با بررسی ...  بیشتر