دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مطالعات فرهنگی دایاسپورا و جهان وطنی

محمدسعید ذکایی

دوره 27، شماره 88 ، فروردین 1399، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.46513.2155

چکیده
  تلاقی فرهنگ، سیاست و عاملیت در سطوح جهانی و فراملی، حوزه مطالعاتی دایاسپورا را به قلمرو نظری و تجربی جذاب و مهمی در میدان علوم اجتماعی تبدیل ساخته است. تحلیل تجربه دایاسپورا مستلزم به‌کارگیری سطوح تحلیلی و مفهومی چندلایه و توجه به زمینه‌های متنوع ساختاری، تاریخی و تکنولوژیک است. مقاله حاضر با تمرکز بر تجربه و اندیشه جهان وطنی به‌مثابه ...  بیشتر

زمینه‌های پیدایش و ادغام فرهنگی- اجتماعی مهاجران ایرانی در فرانسه

حسین میرزائی

دوره 27، شماره 88 ، فروردین 1399، صفحه 25-70

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.48012.2169

چکیده
  موضوع انطباق فرد مهاجر در جامعه مقصد همواره یکی از اصلی‌ترین مسائل در مطالعات مهاجرتی برای پژوهشگران به‌شمار می‌رود. مساله انطباق دیاسپورای ایرانی در فرانسه، از طرد کامل تا انطباق کامل را شامل می‌شود. این‌که فرد در کجای این طیف جایابی می‌شود به عوامل مختلفی ازجمله هویت واقعی و هویت آرمانی او بستگی پیدا می‌کند. درواقع هر قدمی در ...  بیشتر

ناهمگونی های ناهمگرا در مهاجرت ایرانی؛ دیاسپورا و محدودیت های معنایی و نظری: مورد ایرانی های مقیم فرانسه

طاهره خزائی

دوره 27، شماره 88 ، فروردین 1399، صفحه 71-108

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.48805.2187

چکیده
  واژه دیاسپورا با وجود کاربرد گسترده برای معرفی جمعیت مهاجر دارای ابهام‌های معنایی و نظری است. بر اساس فرضیه پژوهش، واژه دیاسپورا بازنمایانده مهاجرت ایرانی و «ناهمگونی ناهمگرای» آن نیست. هدف این پژوهش آن است تا با به گفت‌وگو گذاردن رویکردهای نظری دیاسپورا و ویژگی‌های کلی مهاجرت ایرانی، با یافته‌های میدانی به‌دست‌آمده در ...  بیشتر

مطالعه وضعیت مهاجرت در شهرستان‌های مرزنشین ایران و اثرات سطح توسعه‌یافتگی بر آن

محمود مشفق؛ محمد شکفته گوهری

دوره 27، شماره 88 ، فروردین 1399، صفحه 109-144

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.48172.2172

چکیده
  شهرستان­های مرزی کشور مناطقی استراتژیک و حیاتی هستند که تعادل جمعیتی این مناطق نقشی مهم در حفظ امنیت داخلی کشور دارد. متأسفانه بسیاری از شهرستان­های مرزی توان و پتانسیل حفظ جمعیت خود را ندارند و با روند مهاجرفرستی فزاینده روبه‌رو هستند. این پژوهش به تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص­های مهاجرت 118 شهرستان مرزنشین پرداخته است. قلمرو زمانی ...  بیشتر

سنگینی دردها و تمرین صبوری با بدن: پدیدارشناسی تجربه‌ی زیسته‌ی دردهای مزمن در بیماران مبتلا به ام-اس

کمال خالق پناه

دوره 27، شماره 88 ، فروردین 1399، صفحه 145-174

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.41189.2095

چکیده
  زندگی با بیماری مزمن فرایندی طولانی‌مدت از مواجهه با سیمپتوم‌ها، زخم‌ها، تشخیص و درک این موقعیت و بازمفهوم‌سازی و بازسازی روایی آینده‌ی فرد بیمار است. دردهای مزمن یکی از آن سیمپتوم‌های پیچیده‌ای است که بیماران در زندگی روزمره‌ی خود، مرئی و نامرئی تجربه می‌کنند. ایده‌ی نظری مقاله این است که دردهای مزمن در بیماری‌های مزمن متضمن ...  بیشتر

تجرد زیستی جوانان: پانتومیم دختران مجرد در ایستار ازدواج

احمد غیاثوند؛ زینب حاجیلو

دوره 27، شماره 88 ، فروردین 1399، صفحه 175-215

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.47035.2157

چکیده
  در سه تا چهار دهه اخیر، دختران در فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، فرصت‌های انتخاب و محدودیت‌های متفاوتی را برای شروع زندگی تجربه نموده‌اند. هدف این مطالعه فهم تجربه تجرد زیستی دختران، زمینه‌ها و چالش‌هایی آن‌هاست تا بتوان از طریق روش نظریه مبنایی دراین‌باره نظریه‌پردازی کرد. مشارکت‌کنندگان این پژوهش دختران 30 سال و بالاتر ...  بیشتر

مطالعه تجربه زیسته زنان سرپل‌ذهاب در زلزله

مینو سلیمی؛ احمد نادری

دوره 27، شماره 88 ، فروردین 1399، صفحه 217-251

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.44907.2134

چکیده
  زلزله به لحاظ گستره‌ تأثیراتی که بر زندگی افراد دارد، متغیرمهمی در تحول حیات اجتماعی جوامع محسوب می‌شود. پیامدهای اجتماعی فاجعه بر اساس سن، جنسیت، طبقه اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. کودکان، زنان و افراد کم‌درآمد، بیشترین آسیب در زمان فاجعه را تجربه می‌کنند. مطالعه حاضر پژوهش کیفی است که باهدف درک تجربه زیسته زنان سرپل‌ذهاب از ...  بیشتر