دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
نقش تصوف در تشکیل حکومت صفوی (بازخوانی آراء ابن‌خلدون درباره تشکیل حکومت‌ها)

حسن سرایی؛ ابوالفضل فتح‌آبادی

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.53602.2262

چکیده
  برخی اندیشمندان برای تبیین شکل‌گیری حکومت صفوی بر نقش عصبیت قبیله‌ای و برخی دیگر بر نقش عصبیت دینی تأکید کرده‌اند و درواقع، هیچ‌کدام به هم‌نشینی و هم‌افزایی فرایندی عوامل مزبور در تشکیل این حکومت توجه نداشته‌اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر این بوده است که بر اساس آراء سیاسی ابن‌خلدون و با رویکردی توصیفی- تحلیلی و استفاده از ...  بیشتر

هویت بومی در برابر هویت غیربومی؛ پژوهشی کیفی درباره ناسازگاری‌های هویتی در شهر بندرعباس

یاسر رستگار؛ سیما هادی

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.57550.2328

چکیده
  در جوامع چندفرهنگی، تقابل‌های هویتی و به‌ویژه دوگانه‌ی بومی-غیربومی، منبعی هویت‌بخش ایجاد کرده و چالش‌ها و تعارضاتی به دنبال دارد. هدف از مطالعه‌ی حاضر آن است تا ادراک و تفسیر ساکنان بومی شهر بندرعباس از دوگانه‌ی "هویت بومی- هویت غیربومی" را توصیف کرده و بسترها و دلالت‌های آن را آشکار سازد. مطالعه‌ی حاضر با روش‌ پژوهش کیفی و راهبرد ...  بیشتر

مرور انتقادی پژوهش‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای (1395-1397)

فردین محمدی؛ محسن نوغانی؛ مهدی کرمانی

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، صفحه 61-104

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.54645.2280

چکیده
  در یک دهه اخیر، پژوهشگران ایرانیِ حوزه جامعه­شناسی و مدیریت، از نظریه زمینه­ای به شکل گسترده­ای در تحقیقات خود بهره گرفته­اند. با توجه به ویژگی­های خاص این روش­شناسی، مسأله اساسی تحقیق حاضر آن است که پژوهش­های جامعه-شناختی و مدیریتی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای از چه نقاط ضعف و قوّتی برخوردارند؟ جهت پاسخ به مسأله تحقیق، از ...  بیشتر

بررسی وضعیتِ آموزش جامعه‌شناسی در ایران (یک مطالعه کیفی)

مهدخت قربانی؛ علیرضا شجاعی زند

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، صفحه 105-134

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.14562.1351

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابیِ کیفیِ آموزش جامعه­شناسی، تلاش دارد تا با نگاهی به وضعیت کنونی آموزش جامعه­شناسی در ایران از دریچه­ی تجربه‌ی زیسته‌ی کنشگران اصلی آن (دانشجو و استاد)، توصیفی از آن ارائه داده و مقدمه‌ای برای بررسی نقاط ضعف و قوت مقوله‌ی آموزشِ رشته­ی جامعه­شناسی در ایران باشد. در این تحقیق با تکیه بر مفروضاتِ ...  بیشتر

تحلیل گفتمان خوشبختی طی دو دهه ی اخیر در ایران

رابعه علی؛ سعیده امینی؛ احمد غیاثوند

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، صفحه 135-160

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.58134.2343

چکیده
  در این پژوهش کوشیده­ایم تا با استفاده از آراء اندیشمندانی چون ویلیام دیویس، سارا احمد و سام بینکلی در باب گسترش درک و تلقی جدیدی از خوشبختی و به روش تحلیل گفتمان فرکلاف، ویژگی­های گفتمان خوشبختی در ایران را بررسی نماییم. ازاین‌رو، شماره­های مختلف نشریه­ی موفقیت در سی­سال گذشته را در سه سطحِ توصیف، تفسیر و تبیین مورد بررسی ...  بیشتر

چگونگی برساخت گفتمان فمینیستی در ایران (1389-1370)

سیده مرجان طباطبایی؛ فاروق امین مظفری؛ محمد عباس زاده؛ صمد صباغ

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، صفحه 195-230

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.59741.2370

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه گفتمان فمینیستی در ایران معاصر است. بر این اساس، با انتخاب دو مجله "زنان" و "مدرسه فمینیستی" و تحلیل آن‌ها در کنار هم، جریان غالب فمینیسم را در بازه زمانی 70 تا 89 موردبررسی قرار داده­ایم و با به‌کارگیری روش تحلیل گفتمان لاکلو و موف، تلاش شد، علاوه بر تحرک گفتمان فمینیستی، مرزبندی و غیریت­سازی میان آن با گفتمان ...  بیشتر

کودکی، بزهکاری، حبس: روایتی از برآمدن دارالتادیب در عصر پهلوی

علی خورسندنژاد؛ حسن چاوشیان؛ آرش حیدری؛ حمید عباداللهی چنذانق

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، صفحه 195-230

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.60356.2382

چکیده
  «کودکی» پدیده‌ای مدرن است که کمتر مورد کاوش تاریخی-جامعه‌شناختی قرار گرفته‌است. در دیدگاه غالب، کودک درون دستگاهی روان‌شناختی تعریف می‌شود و موجودی معصوم، آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت است. این شکل برساخت کودک به شیوه‌ای درونماندگار، تجربه‌های متفاوت دیگری از کودکی را خلق و طرد می‌کند؛ اما کودکی موجودیتی یکپارچه نیست و نباید ...  بیشتر