تاثیر الگوی بنیان‌های اخلاقی بر روی ترجیح سیاسی شهروندان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بررسی نگرش سیاسی شهروندان مسئله­ای است که در جامعه ما از جایگاه خاصی برخوردار است؛ چراکه نگرش­ها مقدمه شکل گیری رفتارها و کنش های اجتماعی افراد هستند. در این راستا، یکی از عواملی که به نظر می­سد می­تواند بر روی ترجیحات و نگرش سیاسی شهروندان در موقع انتخابات تاثیر گذارد، بنیان­های اخلاقی هستند. در این راستا، این پژوهش سعی دارد تا با استفاده از نظریه Haidt,2001) ) در مورد بنیان­های اخلاقی به تاثیر چنین بنیان­هایی بر روی جهت­گیری­های سیاسی شهروندان بپردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان شهر اصفهان در بهار سال 1396 می­باشد که به روش نمونه­گیری خوشه­ای 599 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده­ و با روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا، نتایج پژوهش نشان می­دهد درحالیکه ارزش­های اقتدار و تقدس باعث گرایش شهروندان به گروه­های سیاسی اصول­گرا می­گردد اما افزایش نمرات ارزش اخلاقی انصاف و عدالت منجر به گرایش افراد به سمت اصلاح­طلبی شده است. سرانجام نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف ادبیات نظری، ارزش­های مراقبت و وفاداری تاثیر معنی­داری بر روی نوع ترجیح سیاسی شهروندان نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Ethical Foundations on Citizens' Political Preference (with Emphasis on the Model of Political Psychology)

نویسندگان [English]

  • Seyed Saied Hassanzadeh 1
  • Mahmoudreza Rahbar Ghazi 2
  • Mahnaz Goudarzi 3
1 PhD Candidate of Political Studies, University of Shahed, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 PhD Candidate of International Relations, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Investigating citizens' political attitudes is an issue that has a special place in our society; Attitudes are the basis for the formation of social behaviors and actions of individuals. In this regard, one of the factors that seems to influence the political preferences and attitudes of citizens at the time of elections are ethical foundations. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of ethical foundations on citizens' political preference during elections. The statistical population of this research is Isfahan citizens in spring of 1396 that were selected by cluster sampling method and 599 of them were selected by survey method. In this regard, the results of the study show that while the values of authority and sanctity lead the citizens to tend to the fundamentalist political groups, But increasing scores on the moral value of fairness and justice have led people to tend toward reformism. Finally, the results indicate that unlike the theoretical literature, the values of caring and loyalty did not have a significant impact on the type of political preference of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: Care
  • Fairness
  • loyalty to the group
  • respect for authority and purity
  • political preference