تحلیل تاثیر تحولات زبان‌شناختی بر آرا و رهیافتهای دانش اجتماعی با تأکید بر تبیین متون دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

10.22054/qjss.2021.46271.2245

چکیده

 واکاوی ارتباط دانش‌های مختلف، مبنای مناسبی برای پژوهش، به‌خصوص برای دانش‌هایی که پاسخ سؤالات، جز با تحلیل بینارشته‌ای میسر نیست، فراهم می‌سازد؛ دانش اجتماعی از آغاز در ارتباط با علوم دیگر بسط و گسترش ‌یافته و توانسته پاسخ مسائل علوم مختلف را فراهم سازد. بهره‌گیری درست از دانش علوم اجتماعی می‌تواند در تبیین متون دینی که ساختار زبانی دارند، نقش‌آفرینی کند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ارتباط دانش علوم اجتماعی با رهیافت‌های زبان‌شناختی تحلیل می‌شود تا غیرمستقیم راه را به خصوص برای تحلیل متون دینی هموار سازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، ارتباط دانش اجتماعی با دیگر علوم همزمان نبوده، بلکه حداقل سه مرحله را پشت‌سر گذاشته است در مرحله سوم در اوایل قرن بیستم دانش اجتماعی تحت‌تاثیر زبان‌شناسی قرار گرفت. ظهور رویکردهای نوین زبان‌شناختی، نگرش جدیدی را فراروی تحلیل‌های اجتماعی بازگشود. با انقلاب روش‌شناختی در زبان‌شناسی، رویکردهایی ساختارگرایی و فراساختارگرایی در علوم اجتماعی ظاهر شدند که بر اهمیت زبان در روابط اجتماعی تأکید داشتند. در این پژوهش به‌خصوص مرحله سوم یعنی ارتباط دانش علوم اجتماعی با زبان‌شناسی و مکانیسم تاثیر و تاثّر آن‌ها نشان داده می‌شود. بر اساس این پژوهشِ بنیادی، می‌توان به تحلیل برون‌متنی دانش‌هایی مانند علوم قرآن وحدیث، حقوق، ادبیات و.. که ماهیت بیشتر زبانی دارند، پرداخت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Linguistic Developments on Social Knowledge Approaches and Approaches

نویسندگان [English]

  • Hadi Zeini Malekabad 1
  • Mohammad reza Hasani 2
1 Assistant Professor of Quran and Hadith Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Sistan and Baluchestan University, Iran
چکیده [English]

Social science has been associated with other sciences since the beginning and has thus expanded. Foucault in "The Order of Things" (1971) describes the development of the social sciences in relation to "biology", "economics" and "linguistics". The relationship between the humanities and the sciences was not coincidental, but for the first time through the knowledge of biology in the works of Kant and Durkheim. Shortly after the formation of organism-centered social knowledge, the concepts of system, equilibrium, and contradiction in the field of economics were introduced to the concepts of system, equilibrium, contradiction through the works of Marx, Pareto, and scholars of the antagonism and structural functionalism. In the early twentieth century, social knowledge was influenced by linguistics. The emergence of new approaches in the field of linguistics opens up a new approach to social analysis. In the wake of the methodological revolution in the field of linguistics, approaches such as structuralism and ultrastructuralism in the field of social sciences have emerged that highlight the commonality of both approaches, emphasizing the importance of language in the field of social relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Linguistics
  • structuralism
  • Ultrastructuralism
  • Discourse
  • discourse analysis