موضوعات = جامعه شناسی
تعداد مقالات: 26
4. انگ خوردگیِ سکونت‌گاه غیر رسمیِ نوکان در کرمانشاه

دوره 25، شماره 83، زمستان 1397، صفحه 1-26

10.22054/qjss.2019.33748.1857

سیاوش قلی پور؛ نادر امیری؛ سارا کرانی


5. سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد

دوره 25، شماره 83، زمستان 1397، صفحه 27-60

10.22054/qjss.2018.30595.1769

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی


7. علل و زمینه‌های گرایش به معنویت‌گرایی جدید در ایران (مطالعه‌ی شهر تهران)

دوره 25، شماره 83، زمستان 1397، صفحه 159-192

10.22054/qjss.2018.29902.1745

صدیقه رمضانی؛ ابوتراب طالبی؛ باقر طالبی دارابی


9. تحولات نظری در سنخ‌شناسی سازمان‌های دینی

دوره 25، شماره 82، پاییز 1397، صفحه 1-29

10.22054/qjss.2018.26714.1670

حسن سرایی؛ مرتضی خوش آمدی


11. ایرانِ پیرامونی و تحول روابط دولت – ملت در عصر پهلوی اول

دوره 25، شماره 82، پاییز 1397، صفحه 71-97

10.22054/qjss.2018.26857.1672

محمد سعید ذکایی؛ مهران صولتی


12. آموزه‌ های دینی و مناسبات خانواده و زناشویی؛ مورد مطالعه: زوجین شهر بندرعباس

دوره 25، شماره 82، پاییز 1397، صفحه 99-128

10.22054/qjss.2018.26242.1663

ابراهیم اخلاصی؛ یاسر رستگار؛ منوچهر خرم


14. تأثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر هویت ملّی دانشجویان دانشگاه یاسوج

دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 75-99

10.22054/qjss.2018.18924.1483

مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ اسلام یزدانمهر


15. سرمایه اجتماعی (آنلاین و آفلاین) و فرهنگ شهروندی

دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 101-133

10.22054/qjss.2017.23871.1600

یعقوب احمدی؛ سالار مرادی


17. بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در ایران و چهار کشور آسیایی

دوره 25، شماره 81، تابستان 1397، صفحه 171-209

10.22054/qjss.2018.29112.1724

مریم نهاوندی؛ مریم مقدم اصیل


20. نفت، کیفیت زندگی و توسعه در ایران

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 63-87

10.22054/qjss.2018.5440.1132

ریحانه نادری نژاد؛ غلامرضا غفاری؛ فرشاد مومنی


21. درک معنا و تجربه مادرانه زنان از جدایی: مطالعه ای پدیدارشناسی

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 89-108

10.22054/qjss.2018.20018.1518

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی


23. نقد معرفت‌شناختی نظریه نوسازی بوم‌شناختی با تأکید بر ادبیات غرب

دوره 25، شماره 80، بهار 1397، صفحه 137-163

10.22054/qjss.2018.11343.1275

سارا کریم زاده رضاییه؛ صادق صالحی


25. بررسی‌ ترجیحات ارزشی‌ بین نسلی و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر بر آن در شهر سنندج

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 117-156

10.22054/qjss.2017.13171.1317

جمال ادهمی؛ یعقوب احمدی؛ ابراهیم جعفری