دوره 29 (1401)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
سیاست‌گذاری آسیب‌های اجتماعی در دهه 60

مهدی کاوه؛ منصور طبیعی؛ محمود شهابی؛ حبیب احمدی

دوره 28، شماره 95 ، اسفند 1400، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.67728.2521

چکیده
  با توجه به ارتباط وثیق سیاست‌گذاری اجتماعی با ساحت سیاست، سعی بر آن است که شکل­گیری سیاست­های اجتماعی مربوط به آسیب­های اجتماعی در دوران انقلاب به‌عنوان نقطه عطف تحولات سیاسی با عطف توجه به نظریه حکومت­مندی میشل فوکو تحلیل شود. لذا به‌منظور عینیت­بخشی به مراحل روشی کار تحلیل محتوای مضمونی مورداستفاده قرار گرفت. همچنین ...  بیشتر

واکاوی بسترها و زمینه‌های نابرابری جنسیتی در بازار کار و اشتغال

فاطمه قره حسنلو؛ زهرا میرحسینی

دوره 28، شماره 95 ، اسفند 1400، صفحه 37-69

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.68020.2531

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف واکاوی بسترها و زمینه‌های شکل‌دهنده نابرابری جنسیتی در بازارکار و اشتغال و با استفاده از رویکرد کیفی پدیدارشناختی و مبتنی بر تجربیات زیسته زنان ساکن شهر تهران انجام شده است. به این ‌منظور، با 23 زن 18 تا 68 ساله که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته انجام شد تا بسترها و زمینه‌های ...  بیشتر

درک و تصور زنان از مقوله حیا؛ بررسی پدیدارشناختی

محمدتقی کرمی؛ شیما علی آبادی

دوره 28، شماره 95 ، اسفند 1400، صفحه 71-106

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.67836.2530

چکیده
  حیا در جامعه ایرانی همواره از ارزش‌های فرهنگی محسوب شده و اگرچه کاربرد عام دارد ولی از گذشته بخش مهمی از زنانگی آرمانی جامعه ایرانی را تشکیل داده است. علاوه بر فرهنگ، در گفتمان دینی رسمی نیز بر حیا تأکید می‌شود و پیوند وثیقی نیز با حجاب و برخی رفتارهای زن دارد. چنین رویکردی موجب شده است با کمترشدن تمایل زنان به الگوهای مطلوب رسمی حجاب ...  بیشتر

دانشجوی پزشکی و تجربه‌ی پرولتاریا؛ مطالعه‌ا‌ی انتقادی در آموزش پزشکی در ایران

احمد کلاته ساداتی

دوره 28، شماره 95 ، اسفند 1400، صفحه 107-139

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.64815.2468

چکیده
  آموزش پزشکی، میدانی است متشکل از روابط و مناسبات پیچیده‌ی قدرت که نیروهای تعیین‌کننده آن در درون و از بیرون میدان، اِعمال قدرت می‌کنند. عدم توازن بین نیروها، به برساخت‌های اجتماعی نامتعارف بخصوص در حرفه‌ای‌گرایی پزشکی می‌انجامد. هدف تحقیق حاضر، کشف و واکاوی موضوع در آموزش پزشکی در ایران است. در چارچوب مطالعه‌ای انتقادی و در ...  بیشتر

مسائل اجتماعی مرزنشینان: دیگری‌سازی، بازنمایی رسانه‌ای و امنیتی‌سازی فضا

سارا یوسفی خواه؛ روح الله قاسمی

دوره 28، شماره 95 ، اسفند 1400، صفحه 141-182

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.68321.2542

چکیده
  هدفِ مقاله بررسی این موضوع است که در چه گفتمانی مسائل اجتماعی مرزنشینان، پرابلمتیک نمی‌شود. در بخش مبانی، نظریه­ی شرق­شناسی (داخلی) را به‌منظور تببین پرابلماتیک نشدن مسائل اجتماعی انتخاب کرده­ایم. طبق این نظریه، رویکرد کلی مرکز، دیگری­سازی در مناطق پیرامونی (مرزی) است و با ایجاد دوگانه­ها (زبانی، قومیتی و دینی)، دست به امنیتی­سازی ...  بیشتر

کرونا و سکولاریسم: تحلیل رابطه مذهب، علم و سیاست در مواجهه با بحران بیماری کووید 19 در کشور ایران

اکرم حمیدیان

دوره 28، شماره 95 ، اسفند 1400، صفحه 183-214

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.58558.2349

چکیده
  چندین ماه از شیوع بیماری اپیدمیک کرونا در سطح جهان می‌گذرد بااین‌حال در همین مدت کوتاه تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی بارزی در همه جوامع درگیر با این بیماری بر جای گذاشته است. در این مقاله سعی شده به روش کیفی و مشاهده مشارکتی تأثیر این بیماری بر مقوله مذهب در کشور ایران مورد تحلیل قرار گیرد. تحلیل روند شیوع بیماری کرونا ...  بیشتر