دوره 29 (1401)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
هستی‌شناسی بنیادین هایدگری و جامعه‌شناسی‌شناختی

علی فتوتیان؛ مهدی صدفی؛ عبدالحسین کلانتری

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.55711.2293

چکیده
  دانش نوپای جامعه‌شناسی شناختی از بینارشته‌ای­ های علوم شناختی است. بیشتر پژوهش‌ها در این حوزه شناختی معطوف به ارتباط آن با روان‌شناسی شناختی و علوم مغز و اعصاب است. ازاین‌رو جایگاه جامعه‌شناسی شناختی ذیل رویکردهای اساسی علوم شناختی تعریف می‌شود. مقاله حاضر به دنبال بازگشت به بنیادهای نظری و فلسفی جامعه‌شناسی است تا نقش جامعه ...  بیشتر

عواطف اخلاقی و نگرش به مجازاتِ مرگ

ابوتراب طالبی؛ مرتضی رستمی قزلدرق

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، صفحه 31-66

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.59286.2357

چکیده
  پژوهش پیش رو به نگرش شهروندان ایرانی به مجازات مرگ می‌پردازد و به این پرسش که چه چیز تعیین‌کننده‌ی نگرش افراد به این مجازات است. از میان پاسخ‍هایی که از سوی نظریه‌پردازان اجتماعی به این پرسش داده شده است ما رویکردی را برگزیده‍ایم که قائل به ارتباط عواطف اخلاقی و نگرش به مجازات مرگ است. نتایج پیمایش حاکی از این است که قریب 19 درصد ...  بیشتر

امکان آزادی در تجربه زیسته تاریخی ایرانیان: مفهوم انسان رادمنش و بازیابی سوژه ایرانی

امیر مقدور مشهود؛ شجاع احمدوند

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، صفحه 67-100

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.58023.2340

چکیده
  یکی از مسائل اساسی امروز تأثیر رویارویی سنت و مدرنیسم بر روی نهادهای بنیادین اجتماعی و سیاسی است. «آزادی» نهادی است که دستیابی به آن همواره دستخوش تنازع این دو قرار گرفته است. به نظر می‌رسد عدم توفیق نیل به آن یا به دلیل عدم توجه به یکی از این دو (سنت یا مدرنیسم) و تکیه صرفاً بر سمت مقابل بوده یا راه‌حل در تعاملات انتزاعی و با فاصله‌ ...  بیشتر

اقدامات مرکز نوآوری اجتماعی سلام در محلۀ نازی‌آباد تهران با استفاده از تفکر سیستمی

علی اصغر سعدآبادی؛ ندا آرامی پور؛ سید محمد محمودی

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، صفحه 101-134

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.58033.2344

چکیده
  با توجه به کاهش سطح درآمد افراد و افزایش فقر، بسیاری از مردم برای تأمین برخی از نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه شده‍اند و کمک‍های افراد یا سازمان‍های خیریه نتوانسته به‌خوبی این مشکل را برطرف نماید. استفاده از نوآوری اجتماعی در این راستا می‍تواند مؤثر واقع شود زیرا راهکاری مبتکرانه برای حل مشکلات اجتماعی است که نسبت به راهکار‌های ...  بیشتر

مطالعه زمینه‌های ارتکاب جرم با تأکید بر تجربه زیسته زنان زندانی

مرضیه ابراهیمی؛ محبوبه گودرزی

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، صفحه 135-166

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.64100.2448

چکیده
  مطالعه حاضر تحقیقی کیفی و پدیدارشناسانه است که با هدف مطالعه زمینه‌های ارتکاب جرم در زندگی زنانی انجام پذیرفته که مرتکب جرم شده و سابقه حضور در زندان را داشته‌اند. بر این اساس در این تحقیق با 18 زن که سابقه محکومیت و حبس دارند مصاحبه‌های عمیق کیفی انجام شده است. تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌های انجام شده نشان داد که زنان مصاحبه‌شونده در ...  بیشتر

عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به دروغ‌گویی در بین دانشجویان

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، صفحه 167-198

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.61611.2403

چکیده
  پژوهش باهدف «بررسی گرایش دانشجویان به دروغ‌گویی» می‌باشد. روش پژوهش، پیمایش و جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال 1398 با حجم نمونه 375 نفر به روش طبقه‌ای به‌دست آمد. شیوه گردآوری با استفاده از پرسشنامه می‌باشد. برای محاسبه‌ی ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری از روش آلفای کرونباخ و برای اطمینان از اعتبار ...  بیشتر

تجربه زیسته زنان در گرایش به روسپیگری و رفتارهای جنسی پرخطر

معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری؛ پروین گنجی

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، صفحه 199-232

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.43787.2401

چکیده
  روسپیگری تلخ‌ترین حقیقت اجتماعی جامعه کنونی است که بین افراد خاکستری جامعه که باوجود ناخالصی و آلودگی هنوز فطرت پاکشان را از دست نداده‌اند، در حال گسترش است. این تحقیق باهدف بررسی تجربه زیسته زنان در گرایش به روسپیگری در شهر خرم‌آباد و شیوه نمونه گیری هدفمند از طریق روش گلوله برفی با 12 نفر از زنان روسپی انجام‌شده است. با توجه به ...  بیشتر