نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

کمتر از یک سال از بیماری اپیدمیک کرونا در سطح جهان می گذرد با این حال در همین مدت کوتاه تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی بسیار و بارزی در همه جوامع درگیر با این بیماری بر جای گذاشته است.در این مقاله سعی شده به روش کیفی و مشاهده مشارکتی تأثیر این بیماری بر مقوله مذهب در کشور ایران مورد تحلیل قرار گیرد. تحلیل روند شیوع بیماری کرونا و مشاهده کنش‌های کنشگران اجتماعی، نشان داد این بیماری بر کنش‌های اجتماعی- مذهبی کنشگران، مشروعیت سیاسی دولت و تغییرات فرهنگی در حوزه دین تأثیرات نمایانی داشته است. با توجه به پیوستگی شدید دین و سیاست در کشور ایران، می‌توان گفت چالش فیزیولوژیکی و پزشکی کووید 19 منجر به به چالش سیاسی- مذهبی برای حکومت گردیده است و علیرغم نبود شرایط امنیت وجودی، بر اساس اضطرار حیاتی، تغییرات مشهودی در سیر تغییر از ارزش‌های دینی غیر عقلانی به ارزش‌های غیردینی عقلانی و عرفی شدن دینی در حال شکل‌گیری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corona and Secularism: Analysis of the relationship between religion, science and politics in the face of the Covid-19 crisis in Iran

نویسنده [English]

  • Akram Hamidian

Assistant Professor of Sociology , Payeme- noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Less than a year has passed since the epidemic corona disease in worldwide, however, in this short period of time, it has left a very significant social, economic, political and even cultural impact in all communities affected by this disease .In this paper has tried analyzed the effect of corona disease on the religion in Iran through qualitative and participatory observation method. Analysis of the prevalence of coronary heart disease and observation of the actions of social activists showed that this disease has had significant effects on the socio-religious actions of activists, the political legitimacy of the government and cultural changes in the field of religion. Given the strong interconnectedness of religion and politics in Iran, it can be said that the physiological and medical challenge of Covid 19 has led to a political-religious challenge for the government and despite the lack of security conditions, based on vital urgency, noticeable changes has happened in values and Irrational religion values changing to rational non-religious values and religious secularization is forming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • Religion
  • Survival Values
  • Expression Values
  • Secularization
  • Power