دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی تطبیقی رابطه توسعه اقتصادِفرهنگ و نظم در جامعه

داود پرچمی؛ فاطمه درخشان

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.44814.2132

چکیده
  ایران در اقتصادِفرهنگ با مسئله توسعه­نیافتگی مواجه و فاصله زیادی با کشورهای توسعه­یافته، رشدیافته و حتی کشورهای مشابه خود دارد. اقتصادِفرهنگ با حاکم شدن نظم بر اجزای خرده‌نظام­های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و روابط آن‌ها با هم و در نتیجه رشد کمی، کیفی و تنوع در فرایند تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی توسعه می­یابد. ...  بیشتر

حافظه و دین در ایران؛ تحولات و چشم‌اندازها

محمد رسولی؛ نعمت الله فاضلی

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، صفحه 41-77

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.41186.2094

چکیده
  در این مقاله، تحول در الگوهای حافظۀ ایرانیان (با تأکید بر تجربۀ دیداری‌شان) تبیین و نقش مناسبات قدرت در آن تحلیل خواهد شد. بدین منظور از انواع تکنولوژی‌های حافظه‌ای (شفاهی، سواد (چاپ) و دیجیتالی (الکترونیک)) و تأثیر آن در به وجود آمدن اکولوژی‌های حافظه‌ای در دوره‌های مختلف (پیشامعاصر، معاصر و امروزی) سخن به میان خواهد آمد. سپس، با ...  بیشتر

پیشنهاد یک چارچوب مفهومیِ نهادگرایانه برای مطالعه مسائل توسعه‌ای کشورهای وابسته به منابع طبیعی

فرشاد مومنی؛ اسماعیل عالی زاد؛ وحید میره بیگی

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، صفحه 79-121

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.35209.1918

چکیده
  سال‌هاست که پژوهشگران، مشکلات توسعه‌ای کشورهای برخوردار از منابع طبیعی همچون نفت را به همین برخورداریِ آن‌ها نسبت می‌دهند. پژوهش‌های پرشمار این حوزه، بیشتر بر نظریه دولت‌رانتیر و بلای‌منابع متکی بوده‌اند. امروزه با پیشرفت پژوهش‌های تجربی و انتقادات نظری، در کاستی‌های نظریاتِ کلاسیکِ این حوزه، کمتر تردیدی وجود دارد و پژوهش‌های ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی پدیده هولیگانیسم تماشاگران فوتبال (مورد مطالعه: تماشاگران مسابقات فوتبال شهر تهران)

احسان رحمانی خلیلی؛ سید میلاد صفویان

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، صفحه 123-156

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.43661.2116

چکیده
  خشونت طرفداران و هواداران فوتبال که هولیگانیسم (اوباشیگری) نام دارد، به‌اندازه‌ای جدی و رایج است که برای جامعه نیز معضلاتی حاد به دنبال دارد. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که:‌ چه عواملی بر هولیگانیسم در بین تماشاگران فوتبال مؤثر است و به چه میزان؟‌ و از چه مسیری؟ رویکرد پژوهش حاضر اثبات‌گرایی و روش تحقیق از نوع توصیفی ...  بیشتر

حاشیه‌نشینان شهری و تجربۀ رنج اجتماعی (محلۀ نایسر شهر سنندج)

جمال محمدی؛ صائب اداک

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، صفحه 157-184

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.39701.2046

چکیده
  پژوهش حاضر می­کوشد با تأکید بر مفصل­بندی­ای دیالکتیکی از سویه­های اجتماعی، تاریخی و فضاییِ برساختِ حاشیه­نشینان به مطالعۀ تجربۀ رنج اجتماعی در میان ساکنان یکی از بزرگ‌ترین محلات حاشیه­ای شهر سنندج (نایسر) بپردازد. بنیان مفهومی ـ نظریِ کار برای نزدیک­شدن به میدان مطالعه و تحلیل تجربی آن نوعی پرداخت انتقادی ـ تاریخی به ...  بیشتر

کارکردها، اشکال و معانی نمایش‌های شادی‌آور زنانه در دوره‌ی قاجار

عسل عصری ملکی؛ محمود عزیزی؛ کاظم شهبازی

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، صفحه 186-219

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.38777.2016

چکیده
  مقاله­ی پیش رو به‌منظور تحلیل جامعه­شناختی سه گونه از نمایش­های شادی­آور زنانه­ در دوران حکومت قاجار انجام شد. گونه­های مذکور شامل: نمایش­های انتقادی و سنتی، نمایش‌های انتقادی-اجتماعی (مردان هوسران) و نمایش­های اجتماعی (نبودن امنیت اقتصادی) بود. دو یا سه مورد از نمایش­های هر گروه، معرفی و ارزیابی شدند. یکی از طرق واکاوی ...  بیشتر

برساخت سوژه ملی با میانجی آموزش‌وپرورش در ایران (دوره پهلوی اول)

مریم مختاری؛ فرشید رحیمی؛ جلیل کریمی؛ کمال خالق پناه

دوره 26، شماره 86 ، آذر 1398، صفحه 221-253

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.45090.2137

چکیده
  پژوهش حاضر تاریخ نهاد آموزش را نه از منظر پیشرفت که میل به هدایت جامعه به‌سوی سعادت عمومی دارد، بلکه از منظر انتقادی به‌مثابه نهادی یکدست ساز موردبررسی قرار می‌دهد بنابراین یافته‌های این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش خواهد بود که آموزش چگونه در وضعیتی متکثر، سوژه ملی را برساخت؛ چارچوب مفهومی پژوهش برآمده از مباحث اندرسون در رابطه ...  بیشتر