دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی آراء علامه طباطبائی در زمینه زیست اجتماعی انسان؛ همخوانی یا ناهمخوانی؟

محمود تقی زاده داوری

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.48508.2179

چکیده
  مقاله حاضر درصدد است تا شرح‌های علامه طباطبائی در زمینه حیات اجتماعی انسان را به لحاظ همخوانی و یا ناهمخوانی مورد ارزیابی قرار دهد. نوشته‌های ایشان در این مقوله، دو دسته است. یک دسته با ادبیات کاملاً فلسفی نوشته شده و دسته‌ای دیگر دارای ماهیتی الهیاتی ـ فلسفی می‌باشد. این مقاله از روش اسنادی و کتابخانه‌ای بهره برده و بر مجموعه آثار ...  بیشتر

بی ثباتی سیاسی در دوره مشروطه از منظر مناسبات بین دولت و جامعه

علیرضا بی زبان؛ مصطفی اجتهادی

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، صفحه 21-58

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.44924.2138

چکیده
  نوشتار حاضر به توضیح چرایی و چگونگی وقوع مکرر بی‌ثباتی‌های سیاسی و عدم تداوم دولت نوپدید مشروطه از منظر رابطه بین جامعه و دولت می‌پردازد. برای این منظور، در ابتدا به بررسی ویژگی‌های جامعه و دولت و سپس با استمداد از رویکرد نهادگرایی میگدال نشان داده است که چگونه نهادها و نیروهای اجتماعی این دوره جهت کسب حق تعیین «قواعد» و قدرت ...  بیشتر

فهم تجربه‌‌های تبعیض و نابرابری قومی در دانشگاه‌‌های ایران: مطالعه موردی ترک‌ها و کردها

ابوتراب طالبی؛ سجاد علیزاده

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، صفحه 59-91

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.44699.2135

چکیده
  وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران از نظرگاه نابرابری و تبعیض قومی دهه‌‌هاست که موضوع دغدغه‌‌ها و مباحثات عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است، اما تجربۀ واقعی و انضمامی قومیت‌ها در درون میدان‌های اجتماعی و نهادهای مدرن ایران به‌ندرت موضوع بررسی‌های علمی و تجربی بوده است؛ بررسی تجربه‌‌های زیستۀ کردها و ترک‌‌ها درون نهاد تأثیرگذاری ...  بیشتر

واکاوی پالیمسست‌های فرهنگی در آثار نویسندگان ایرانی دور از وطن:موردپژوهی فریدون اسفندیاری و فیروزه جزایری دوما

عبدالله کریم زاده

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، صفحه 93-114

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.50124.2212

چکیده
  این مقاله با تکیه بر استعاره‌ی پالیمسست کنش داستان‌نویسی نویسندگان ایرانی دور از وطن را واکاوی ‌می‌کند و نشان می‌دهد که آنان فرایند ترجمه‌شدن خود به سوژه‌‌های دیاسپورایی را چگونه روایت می‌کنند و از این رهگذر چگونه پالیمسست‌های فرهنگی و ادبیات لهجه‌دار تولید می‌کنند. برای این منظور، متون پالیمسستی دو نویسنده‌ی ایرانی مقیم ...  بیشتر

بازنمایی وطن در میان‌ذهنیت مهاجران: رهیافتی نظری به دیاسپورای ایرانی

سعیده سعیدی

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، صفحه 115-154

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.48719.2183

چکیده
  در سال­های اخیر مهاجرت به تجربه­زیسته بسیاری از ایرانیان مبدل شده است. مطالعه دیاسپورای ایرانی پیش­درآمد فهم روابط فراملی و همچنین بازگشت به‌عنوان استراتژی­ مهاجران در ارتباط با کشور مبدأ است. این پژوهش با تمرکز بر جامعه مهاجران ایرانی در کشور آلمان به دنبال شناخت مختصات دیاسپورای ایرانی است که از خلال آن تصویری جامع از میان­ذهنیت ...  بیشتر

تحلیل تجربه‌زیسته زنان از مهاجرت (مطالعه‌ی مهاجرت برون‌مرزی زنان)

شکوه افیونی؛ عاصمه قاسمی

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، صفحه 155-178

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.46305.2146

چکیده
  به‌نظر می‌رسد الگوی سنتی مهاجرت که مردان را گزینه‌های اصلی می‌دانست و زنان را تابع مردان، تغییر کرده است. ارزش‌گذاری مثبت تحصیلات و کسب تخصص به‌خصوص در کشورهای پیشرفته و دانشگاه‌های بزرگ باعث می‌شود که افراد امتیازاتی را برای موقعیت اجتماعی خود کسب کنند. افزایش میزان مهاجرت زنان ایرانی در سال‌های اخیر نگارندگان را کنجکاو کرد ...  بیشتر

آثار و پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی مدیریت آزادسازی مخازن سدها (نمونه موردی: سد آزاد)

علی نوری ثانی؛ رضا علی محسنی؛ مجید کوششی

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، صفحه 179-215

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.47465.2159

چکیده
  سدهای مخزنی زمینه جابجایی بیش از 80 میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. مطابق نتایج بررسی حاضر، در ایران نیز بیش از 2 میلیون نفر جمعیت تحت تأثیر احداث سدها قرار گرفته‌اند. هدف این پژوهش بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تحت تأثیر مدیریت آزادسازی مخازن سدها، نقد این سیاست‌ها و شناسایی عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله گر، راهبردی و ...  بیشتر