دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بازسازی مدل ارتباطی «منبع معنی»

مهدی محسنیان راد

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، صفحه 1-44

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1735

چکیده
  مهدی محسنیان راد*                                                         تاریخ دریافت: 28/9/93                                                        تاریخ ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی حس تعلق مکانی در سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی (مورد مطالعه: شهر جدید پرند و نسیم شهر)

محمد شیخی؛ سعیده امینی؛ آناهیتا نظامی

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، صفحه 45-74

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1736

چکیده
  محمد شیخی*  سعیده امینی**آناهیتا نظامی***                            تاریخ دریافت: 26/1/94                              تاریخ پذیرش: 12/6/94چکیدهحس تعلق مکان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رابطه فرد با محیط است. این حس دربرگیرنده عوامل گوناگونی ...  بیشتر

گونه شناسی زیارت و دینداری زائران معنا کاوی کنش زیارت زائران امام رضا (ع)

ابوتراب طالبی؛ الهه براق علی پور

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، صفحه 75-106

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1737

چکیده
  هدف این مقاله بررسی پدیده"زیارت امام" و فهم زائران ایرانی می‌باشد. در بررسی زیارت، چهار بعد قابل‌شناسایی است؛ آداب و مناسک که مربوط به نحوه انجام زیارت است (وجه عملی)، اعتقاداتی که در پس این اعمال نهفته‌اند (وجه اعتقادی)، شرایط جامعه و درک فرد (زائر) از این کنش. هدف این مقاله بررسی و فهم کنش زیارت از منظر کنشگر، تفهم کنشگران می‌باشد. ما ...  بیشتر

فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی در ایران (مطالعه موردی دانشگاه‌های دولتی تهران)

معصومه قاراخانی؛ سید آیت الله میرزایی

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1738

چکیده
  معصومه قاراخانی* سید آیت‌الله میرزایی**                                                             تاریخ دریافت: 10/7/93                                              ...  بیشتر

آریستوکراسی منطقه‌ای و کلان‌مالکی خانی در ایران: منطقه گله‌دار

محمدرضا تهمک؛ ابراهیم توفیق

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، صفحه 129-196

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1723

چکیده
  چکیدهوضعیت آریستوکراسی زمیندار در ایران همواره مورد بحث جامعه‌شناسان تاریخی بوده و معتقدند آریستوکراسی ارضی در ایران وجود نداشته است. این تحقیق که با رویکرد نقادانه و تکینه‌نگری و روش نظریه مبنایی در محدوده تاریخی منطقه گله‌دار از ایالت فارس صورت گرفت، به کشف و مفهوم‌سازی از پدیده‌های تابحال مورد غفلت واقع شده آریستوکراسی منطقه‌ای ...  بیشتر

دیپلماسی شهروندی و فعالیت دیپلماتیک شهروندان تهرانی در فضای مجازی «مطالعه دانشجویان و دانش‌آموختگان تهرانی در اینترنت»

طاهره آذری؛ علی اصغر کیا

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، صفحه 198-257

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1739

چکیده
  طاهره آذری*علی‌‌اصغر کیا**                                                                           تاریخ دریافت: 20/9/92                                      ...  بیشتر

مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی خانواده، مدرسه و دانش‌آموز با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مراکز پیش‌دانشگاهی

علی ساعی؛ فاطمه تشویق؛ محمد رضایی

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، صفحه 258-293

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1740

چکیده
  علی ساعی*فاطمه تشویق**محمد رضایی***                                                                    تاریخ دریافت: 10/8/93                                       ...  بیشتر