نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

طاهره آذری*
علی‌‌اصغر کیا**
                                                                           تاریخ دریافت: 20/9/92
                                                                          تاریخ پذیرش: 15/9/93

چکیده
در معنای کلی، دیپلماسی شهروندی به مفهومی اطلاق می‌شود که در آن شهروندان معمولی به عنوان نمایندگان غیررسمی کشور خودشان در زمینه روابط خارجی، ایفای نقش می‌کنند. در دیپلماسی شهروندی، شهروندان از حق برقراری ارتباط با شهروندان جوامع دیگر برخوردار هستند تا بتوانند به دیدگاه‌های مشترک برسند و یا تاثیرات نامطلوب ناشی از سیاست‌های خارجی نادرست برخی دولت‌ها را از بین ببرند. امروزه بخش اعظمی از فعالیت‌های مربوط به دیپلماسی شهروندی با استفاده از رسانه‌های نوین به انجام می‌رسد. رسانه‌های نوین این امکان را برای عده زیادی از شهروندان جوامع گوناگون فراهم نموده که بتوانند با یکدیگر به صورت رودررو به گفتگو و تبادل نظر بپردازند. در جهان امروز، با وجود پیشرفت‌های بزرگ علمی، شناخت و آگاهی متقابل مردم دنیا از اخلاق، افکار و رفتار یکدیگر، در رفع بحران‌های جهانی از تاثیر به سزایی برخوردار است و علت اصلی عدم تفاهم بین‌المللی نیز این است که هنوز ملل دنیا نمی‌توانند درباره زندگی جمعی یکدیگر اطلاعات لازم را کسب کنند و نسبت به هم بی-اعتمادند. لذا برقراری ارتباط در چارچوب دیپلماسی شهروندی برای توسعه روابط انسانی، رفع اختلاف‌ها، از بین بردن بی‌اعتمادی‌ها و دشمنی‌ها و ایجاد تفاهم در جوامع گوناگون دنیا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از این‌رو، هدف اصلی محقق از انجام این تحقیق، شناخت میزان فعالیت‌های شهروندان (دانشجویان و دانش‌آموختگان تهرانی) در چارچوب دیپلماسی شهروندی است. جهت بررسی میزان فعالیت دانشجویان و دانش‌آموختگان تهرانی در این چارچوب، از روش تحقیق پیمایش و تکنیک پرسشنامه استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، دانشجویان و دانش‌آموختگان تهرانی، فعالیت خود را در چارچوب دیپلماسی شهروندی، «زیاد» توصیف کرده‌اند. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از انجام آزمون خی‌دو، میان متغیرهای جنس، سن و تحصیلات با متغیر وابسته رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

دیپلماسی شهروندی و فعالیت دیپلماتیک شهروندان تهرانی در فضای مجازی

نویسندگان [English]

  • Tahereh Azari 1
  • Ali Asghar Kia 2

منابع
- احمدی، بابک. (1380). مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران: نشرمرکز، چاپ چهارم،.
- پدرام، مسعود. (1388). سپهر عمومی: بررسی اندیشه‌هانا آرنت و یورگن‌هابرماس، تهران: نشر یادآوران.
- دلاور، علی. )1380). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، (چاپ اول از ویرایش جدید)، تهران: انتشارات رشد.
- سیدعلوی، سید مسعود و سید رضا نقیب‌السادات. (1391). حوزه عمومی در فضای مجازی. فصلنامه علوم اجتماعی، 57.
- علیخواه، فردین. (1378). کنش ارتباطی، بنیاد شکوفایی حوزه عمومی. ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 139.
- کستلز، مانوئل. (1385). عصر اطلاعات «ظهور جامعه شبکه‌ای». ترجمه: احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو، جلد اول تا سوم.
- کول، نیکولاس جی. (1391). نگاهی به مفاهیم و تحول مفهوم دیپلماسی عمومی: از نقطه آغاز تا عصر اطلاعات. ماهنامه همشهری دیپلماتیک، 67.
- معتمد نژاد، کاظم. (1389). ارتباطات بین‌المللی، جلد یکم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ اول.
- نوذری، حسینعلی. )1381). بازخوانی‌هابرماس، تهران: نشر چشمه، چاپ اول.
- ویمر، راجر دی؛ جوزف آر دومینیک. (1384)، تحقیق در رسانه‌های جمعی. ترجمه: کاووس سید امامی، تهران: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای، چاپ اول.
-‌هابرماس، یورگن. (1388)، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمه: جمال محمدی، تهران: نشر افکار، چاپ سوم.
- هولاب، رابرت؛ یورگن‌هابرماس. (1378)، نقد در حوزه عمومی، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ دوم.

-Barney، Darin. (2004). The network society. Malden، MA: Polity Press.
-Cropf، Robert & William S. Krummenacher. (2011). Information communication technologies and the virtual public sphere. New York: Information Science Reference.
-Keane، John. (2000). Structural transformation of the public sphere. In Hacker، K.، & van Dijk، J. (Eds.). Digital Democracy: Issues of Theory and practice. London، UK: sage.
-Stalder، Felix. (2006). Manual castells: The theory of the network. Malden، MA: Polity Press.
-Van Dijk، Jan (2000). The network society (2nded.). London، UK: sage.
-Helliker، Grant. (1990). “Citizen Power and Foreign Policy”. In Korzenny، Felipe & susan Douglas Ryan. (Eds.). Communicating for Peace: hope and perspective. Newbury Park، CA: Sage publication.
-Thornton، Alinta. (1996). “Does internet create democracy?”. Diss: University of Technology، Sydney، Retrieved from www.wr.com.au

منابع الکترونیکی
-Burgess، Heidi. (2013). Citizen Diplomacy. Retrieved June، 2013، from www.crinfo.org
-Citizen Diplomacy. In The Free Encyclopedia، Wikipedia. Retrieved from www.wikipedia.org
-Dawson، Anna. (2011). The Role of Citizen Diplomacy in India- Pakistan Relations. Retrieved January، 2012، from www.indiapublicdiplomacy.com
-What is Citizen Diplomacy? Retrieved April، 2012، from www.uscenterforcitizendiplomacy.org
-What is Citizen Diplomacy? Retrieved August، 2012، from www.Rochestercitizendiplomacy.org
-www.Humans of New York.com