نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

مهدی محسنیان راد*
                                                         تاریخ دریافت: 28/9/93
                                                        تاریخ پذیرش: 15/4/94

چکیده
مدل‌ها در رشته‌های گوناگون علوم توانسته‌اند نقشی میانجی میان تئوری و عمل را ایفا کرده و آموزش را آسان‌تر کنند. این نقش در دانش ارتباط آن‌چنان است که می‌توان در کتاب مستقلی صرفاً به ‌مرور و مقایسه انواع مدل‌های ارتباط پرداخت. مقاله حاضر معتقد است که اگر در ترسیم مدل ارتباط، نظمی منطقی و مبتنی بر رعایت درجات بزرگنمایی یک میکروسکوپ فرضی دنبال شود، احتمالاً بتوان بیشتر عناصر ارتباط و تعامل میان آن‌ها را نمایش داد. مقاله با پایبندی به چنین پیشنهادی، به جستجوی ربط میان نظریه دیرینه گروهی از اندیشمندان ارتباط در «وجود معنی در ذهن، نه در پیام» و دستاوردهای جدید پژوهشگران سیستم عصبی مغز پرداخته و این دیدگاه را مطرح می‌کند که معنی را باید در محل تازه کشف‌ شده‌ای به نام «حافظه طولانی ماندنی» در هیپوکامپ مغز دنبال کرد و به این قضیه متکی بود که  عملکرد آن وابسته به مولکول‌های بزرگ پروتئینی است. سپس مقاله در کنار بیان مسئله «مشابهت معنی متجلی شده در ارتباط‌گیر با معنی مورد نظر ارتباط گر» که در ویرایش‌های پیشین مدل «منبع معنی» به‌صورت ( )  مطرح می‌شده، مسئله اصلی دیگری را عنوان می‌کند که بیانگر «مشابهت مفهوم صید شده ارتباط گیر با محتوای ارسالی ارتباط گر« ( ) است. آنگاه با توضیح درباره دو شرط فرعی «میزان ربط معنی مورد نظر ارتباط‌گر با محتوای تولیدی او«(ربط میان (   با C) و  «میزان ربط مفهوم صید شده ارتباط گیر بامعنی متجلی شده او» (ربط میان   با  )  موضوع چهار مسئله‌ای بودن فرا گرد ارتباط را مطرح می‌کند. آنگاه در آخرین مرحله بازنگری مدل پیشین، در مروری بر اندیشه حکمای قرون گذشته ایران درباره ارتباط، عنصر جدیدی  را می‌یابد که به آن  «زمینه سوم» می‌گوید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reconstructing the Meaning Source Communication Model

نویسنده [English]

  • Mehdi Mohsenian Rad

چکیده [English]

Abstract
In all scientific disciplines, models have played an important role as the mediator between theory and action and therefore have made the education easier. But among the variety of disciplines, the role of models in the communication science is so highlighted that an independent book can properly deal with the reviewing and comparison of various complication models. To reveal almost all communicational elements and their interactions in a model, this paper has traced a sensible procedure based on the observance of different degrees of magnification in an assumed microscope. With commitment to this suggestion, the paper has inspected the relations between the old communication theory of "meaning seat in the brain, not in the message" and new achievements in the brain nervous system. The paper then suggests that the meaning must be followed in a newly discovered place in the brain’s hippocampus, called "Long-lasting memory" and it’s function relies on macro-molecules of proteins.
During the next part, the paper has developed its suggestions in the last version about a main issue or problem in the communication which was "the necessity of the similarity of manifested meaning in the communicatee with
the intended meaning in the communicator" - resumed as M'/M – and
suggested a new key issue or problem about "the necessity of the similarity of achieved concept by communicatee with the sent content by communicator" – resumed as C'/C -. Then, along with explaining two secondary problems –the strength of the relevance between intended meaning of the communicator and his produced content (briefly called M and C) - and - the strength of the relevance between the achieved concept of communicatee and his/her manifested meaning (briefly called M' and C') -, the paper suggests that communication is a process with four issues or problems.
 Finally, reviewing the Iranian sages' ideas about communication during past centuries, the paper introduces a new communication element called "the third context".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Elements
  • Communication Problems
  • Signs
  • Meaning
  • Communication Models
  • Meaning Source Model
    زمانی، کریم. (1382)، شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر سوم، تهران: انتشارات اطلاعات.
    سنایی: فروزانفر، بدیع الزمان. (1381)، دیوان حکیم سنایی غزنوی، رامسر: نشر آزاد مهر.
    سولسو، رابرت آل. (1371)، روان‌شناسی شناخت، ترجمه فرهاد ماهر، تهران: انتشارات رشد.
    صفوی، کوروش. (1383)، معنی‌شناسی کاربردی، تهران: انتشارات همشهری.
    گرگین، ایرج. (1391)، امید و آزادی، لوس‌آنجلس: شرکت کتاب.
    لوراین، هری. (1375)، یادگیری= حافظه + ارتباط، ترجمه دکتر احمد میر عابدینی، تهران: چکامه.
    محسنیان راد، مهدی. (1391)، ارتباطات انسانی، تهران: انتشارات سمت.
    محسنیان راد، مهدی. (1369)، ارتباط شناسی (میان فردی، گروهی، جمعی)، تهران: انتشارات سروش.
    مولوی. (1382)، مولانا جلال‌الدین محمد بلخی: کلیات شمس تبریزی، تهران: نشر سنایی؛ نشر ثالث.
    Adair، John. (2009). Effective Communication، Revised Edition، USA: Pan Macmillan.
    Adler، Ronald B. and George Rodman. (2009). Understanding Human Communication. London: Oxford University
    Andersch، E. G. Staats، L.C.، Bostrom، R.N، (1969). Communication in Everyday Use. San Francisco: Rinehart. Press.
    Beck،  Andrew & Peter Bennett (2002). Communication Studies: The Essential Introduction. London: Routledge.
    Becker، S. L. (l968). "Research on Emotional and Logical Proofs". Southern States Speech Journal; No. 28
    Berlo، David، (1960). The Process of Communication. Michigan State University. New York: Rinehart and Winston.
    Burgoon، J. K.، Buller، D. B.، Ebesu، A. & Rockwell، P. (1994). Interpersonal deception: V. Accuracy in deception detection. Communication Monographs، 61.
    Chadarevian،Soraya de & Nick Hopwood (2004). Models: The Third Dimention of Science .Writing Science. USA: Stanford University Press
    Davito ، Joseph A. (1978). Communicology: An Introduction to the Study of Communication. New York: Harper & Row
    Donis، A.، (1981). "Signs And Symbols" Contact Human Communication and Its History. London: Thames and Hudson.
     Donsback Wolfgang (Editor). (2008). The International Encyclopedia of Communication. Malden: Blackwell
    Duck ، Steve & David T. McMahan. (2010). Communication in Everyday life .London: Sage
    Emmert ، P.   (1996).  President's perspective. ILA Listening Post، NO 56
    Finkbeiner، Steve. (2013). Scientists Map Process by Which Brain Cells Form Long-Term Memories. Discovery at Gladstone Institutes Reveals How an Important Protein Helps Translate Learning into Memory. From http://www.ucsf.edu/news/2013/06/106556/gladstone-scientists-map-process-which-brain-cells-form-long-term-memories.
    Floyd، Kory. (2009). Interpersonal Communication: The Whole Story، USA: Arizona State University.
    Froemling ، Kristin K. &George L. Gri.  (2011).  Communication the Handbook. Boston: Allyn & Bacon. Pearson
    Gerbner، G. (1964). On Content Analysis and Critical Research in Mass Com- munication، In Dexter، L.A. and White D.M. (eds.). People Society and Mass Communication. New York: The Free Press.
    Kandel،E.(2002). Genes،local protein synthesis at synapses and long-term memory. Retrieved July 9.2002، from http//fens 2002. Brodeaux، inserim. Fr/pages/posters/R11000/R11181.html
    McQuail، Denis. (2010). McQuail’s Mass Communication Theory. London: Sage.
    Mc Quail Denis & Sven Windahl. (1993). Communication Models for Study of Mass Communication. Second edition. NewYork: Longman
    Mildner، Vesna. (2010). The Cognitive Neuroscience of Human Communication، New York and London: Lawrence Erlbaum Associates.
    Mohsenian Rad. (1993). Communicology: An Innovative Definition and Model for the Communication Process. Communications. The European Journal of Communication. Vol. 18. 3/1993.
    Mongeau، Paul A.، Stiff، James B. (2002). Persuasive Communication، second edition، New York: Guilford Press.
    Neumann، Noelle، (1974). "The Spiral of Science. A Theory of Public Opinion". Journal of Communication، Volume 24.
    Rhys، Robert. (1946). Rehtorica، In the Worlds of Aristotle، (W.D. Ross). Oxford University Press، Volume 11
    Saussure، F.، (1916). Course de Linguistique، Paris: General.
    Shannon، Claude E. and Weaver، Warren، (1949). The Mathematical Theory of Communication، University of Illinois Press.
    Schramm، W. L.، (1954). How Communication Works، in the Process and Effects of Communication. Urbana: University of Illinois Press.
    Scoville. W.B. & Miller، B. (2002). Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. In M. S. Gazzaniga(Ed.) Cognitive Neuroscience. Oxford: Blackwell
    Sereno، Kenneth K. and Mortensen C. David، (1970). Foundations of Communication Theory. New York: Har- ، per and Row.
    Swcatt، David J. (2010). Mechanisms of Memory، Second Edition، UK: Elsevier Inc.
    Trenholm، Sarah. (2010). Thinking Through Communication (6th Edition) USA: Pearson
    Donna R. (2009). Interpersonal Communication: Different Voice، Different Minds. New York. Phsycology Press
    Williams, Raymond. (1968). Communication, London: Penguin Book