دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
زمینه‌های نهادی بروز نگرانی در تجربه زیسته ایرانیان -وحید شالچی*
دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، صفحه 1-47

چکیده
  روند تحولات در جامعه ایرانینشان از پررنگ شدن «نگرانی» در زیست جهان ایرانیان دارد. ما جامعه‌شناسان به نگرانی درباره مسائل اجتماعی خو گرفته‌ایم اما اینک این خود نگرانی است که تبدیل به مسئله شده است. مراحل اصلی چرخه زندگی به‌ویژه پس از نوجوانی در ایران امروز به‌گونه‌ای روزافزون نگران زا گردیده است. کنکور، شغل یابی، ازدواج، خرید ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناسی حوزه عمومی در ایران پس از انقلاب (1357-1394) -محمدتقی سبزه‌ای
دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، صفحه 48-89

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر معرفی و تحلیل جامعه‌شناختی ابعاد، مؤلفه‌ها، کارکردها و آسیب‌های حوزه عمومی ایرانی است. چارچوب نظری مقاله بر نظریه‌های ارسطو، جان راولز، چارلز تیلور، هانا آرنت، اُلریش رُدل، کُنتن فرانکن برگ، هلموت دُبیل، یورگن هابرماس، آندره آره‌تو و جان کوهن استوار است. روش‌شناسی این مقاله مطالعه کتابخانه‌ای، خوانش تاریخی ...  بیشتر

الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی

سید علی اکبر افجه؛ اردشیر انتظاری؛ نجمه سادات مرتجی

دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، صفحه 90-125

https://doi.org/10.22054/qjss.2016.4851

چکیده
  چکیدهشبکه‌های اجتماعی و مشارکت، مفاهیمی به‌شدت رایج در جهان معاصر به‌ویژه در میان دانشگاهیان است. اهمیت اشتراک دانش در این است که موجبات یادگیری را فراهم می سازد. در این میان نقش یادگیری به عنوان ظرفیتی بالقوه برای ایجاد توسعه پایدار جوامع انسانی در عصر فناوری دیجیتالی مورد توجه است. در این میان نقش یادگیری به عنوان ظرفیتی بالقوه ...  بیشتر

بررسی نگرش نسبت به ادامه تحصیل پس از ازدواج و تأثیر آن بر تصمیم گیری درباره فرزندآوری (مطالعه زنان در شرف ازدواج شهرستان نیشابور)

زهرا شاه آبادی؛ حسن سرایی؛ فریده خلج آبادی فراهانی

دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، صفحه 126-162

https://doi.org/10.22054/qjss.2016.4850

چکیده
  هدف این مقاله، تعیین نقش نگرش نسبت به تحصیلات و تصمیم به ادامه تحصیل بر تصمیم گیری درباره فرزندآوری در بین زنان در شرف ازدواج شهرستان نیشابور می باشد. روش تحقیق: این مقاله بر اساس داده های یک پیمایش بر روی 415 نفر از زنان در شرف ازدواج 10 تا 39 ساله که برای انجام آزمایشات و شرکت در کلاس های مشاوره ی قبل از ازدواج در آبان و آذرماه سال 1392 به ...  بیشتر

آسیب‌شناسی تاریخی- اجتماعی کار در ایران - مهدی عباسی
دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، صفحه 163-192

چکیده
  کهن قاره آسیا به‌ویژه خاورمیانه و ایران از نخستین جوامع تولیدکننده جهان بوده‌اند و به همین نسبت دارای فرهنگ تولیدی و بخشی از آن فرهنگ کار پیچیده بوده‌اند. اما باوجود چنین به نمایش گذاردن پیوسته تجدید حیات مناسبات اقتصادی و اجتماعی، در دوران معاصر این وضعیت با رکود شگفت‌آوری مواجه شده است. این وضعیت رکود در آثار نویسندگان ایرانی ...  بیشتر

بازشناسی طبقه متوسط جهانی (با توجه به طبقه متوسط آسیایی) -طاهره قادری* سجاد کاوه**

طاهره قادری؛ سجاد کاوه

دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، صفحه 199-240

چکیده
  در دهه های اخیر، با افزایش شمار خانوارهای طبقۀ متوسطِ مصرف گرا در کشورهای در حال توسعه، خاصه ناحیۀ آسیا و رشد بنگاه های آسیایی که عرضه کننده کالاهای مصرفی غیر ضروری و بازاری اند، مفهوم پر طمطراق "طبقۀ متوسط نوین آسیایی" به جای"طبقۀ متوسط جهانی" مورد توجه قرار گرفته و بدنۀ وسیعی از تحقیقات و ادبیات را به خود اختصاص داده است. مقالۀ حاضر، ...  بیشتر

تأثیر تماشای فیلم‌های خشن بر انگیختگی فیزیولوژیک و احساسات پرخاشگرانه -سیاوش صلواتیان سیدمحسن بنی هاشمی کاثوم محمدی

سیاوش صلواتیان؛ سید محسن بنی هاشمی؛ کلثوم محمدی

دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، صفحه 239-275

چکیده
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با هدف بررسی تأثیرات تماشای فیلم‌های خشن بر انگیختگی فیزیولوژیک و احساسات پرخاشگرانه دانشجویان دانشگاه‌های تهران است. برای این منظور از یک طرح آزمایشی «گروه کنترل تنها با پس‌آزمون» استفاده شد. از میان دانشگاه‌های تهران به روش نمونه‌گیری دردسترس دانشگاه صداوسیما و از بین دانشجویان این دانشگاه ...  بیشتر

مقاله‌شناسی‌ هفتاد شمارة‌ فصلنامه‌ علوم‌ اجتماعی‌ -مرتضی سالمی قمصری*
دوره 22، شماره 71 ، اسفند 1394، صفحه 277-327

چکیده
  در این نوشتار به مقاله شناسی هفتاد شماره علوم اجتماعی پرداخته شده است.  بیشتر