دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بازتولید جمعیت ایران: وضع موجود و ملاحظاتی درباره سیاستگذاری

حسن سرایی

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1279

چکیده
  چکیده هدف ما از این تحقیق تشخیص شرایط و عوامل باروری پایین در ایران و پیشنهاد مسیرهای مستقیم سیاستگذاری برای ارتقای باروری بود. ابتدا ملاحظه کردیم که وضعیت موجود جمعیت ایران می‌تواند به نحو بی سابقه‌ای مناسب توسعه و در نتیجه اشتغال و ازدواج جوانان باشد. در واقع، استفاده درست و به موقع از فرصت‌های ایجاد شده موجود توسط تحولات جمعیتی ...  بیشتر

فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان

محمدحسین پناهی؛ سمیه سادات بنی فاطمه

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، صفحه 35-78

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1280

چکیده
  چکیده اهمیت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در کشورهای جهان سوم هم برای رشد و توسعه جوامع و هم برای خود شکوفایی زنان روز به روز افزایش می‌یابد، و ضرورت مطالعه آن بیشتر می‌شود. در این مقاله به تأثیر فرهنگ سیاسی زنان بر روی مشارکت سیاسی آنان می­پردازیم. با استفاده از نظریه اینگلهارت و سایر نظریه­ها درباره تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت ...  بیشتر

اثربخشی خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار

طلعت اله یاری؛ سیما اسدی

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، صفحه 79-150

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1281

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر شناخت اثربخشی خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار است. توانمندسازی نیز به عنوان یک روش مهم در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران مطرح شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش آماری توصیفی پیمایشی می‌باشد. خدمات سازمان بهزیستی متغیر مستقل و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ...  بیشتر

گونه شناسی شهروندی در ایران؛ فرصت‌ها و تهدیدهای آن

احمد غیاثوند

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، صفحه 119-151

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1282

چکیده
  چکیدهشهروندی یکی از شاخص‌های مهم مدرن بودن جامعه به‌حساب می‌آید. از همه مهم‌تر این که، شهروندی دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی و اجتماعی است. بررسی‌های حاصل در جامعه ما حاکی از آن است که عدم تعادل در برخورداری از حقوق و انجام تکالیف شهروندی، موجب شکل دادن به گرایش‌های گوناگونی گردیده، که به دنبال آن پیش‌بینی‌ناپذیری ...  بیشتر

بازسازی معنایی زمینه‌ها، دلالت‌ها و پیامدهای بهره‌گیری جوانان از برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌

امید قادرزاده؛ فایق نبی زاده

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، صفحه 151-192

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1283

چکیده
  امید قادرزاده*فایق نبی‌زاده**                            تاریخ دریافت: 20/8/92                               تاریخ پذیرش: 15/11/93 چکیدهنوشتار حاضر با لحاظ نمودن سهم بالای رسانه‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت و ماهواره در مصرف فرهنگی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین دینداری با سازگاری زناشویی (مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن شهر گرگان

غلامرضا خوش فر؛ محبوبه ایلواری

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، صفحه 193-227

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1284

چکیده
  بررسی رابطه بین دینداری با سازگاری زناشویی(مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن شهر گرگان)غلامرضا خوش فر*محبوبه ایلواری**                                   تاریخ دریافت: 18/9/93                                     تاریخ پذیرش: ...  بیشتر

تصویرهــای شهر در فیلم‌های سینمایی ایرانی: 1390- 1309

پرویز اجلالی؛ حامد گوهری پور

دوره 22، شماره 68 ، خرداد 1394، صفحه 229-278

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1285

چکیده
  تصویرهــای شهر در فیلم‌های سینمایی ایرانی: 1390-1309    پرویز اجلالی*حامد گوهری پور**                              تاریخ دریافت: 10/7/93                                 تاریخ پذیرش: 15/2/94 چکیدهاین مقاله بر آن است تا تصویرهای  گوناگون عمده‌ای ...  بیشتر