دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
برنامه ریزی جنسیتی بر پایه واقعیت ها

ژاله شادی طلب

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، صفحه 1-32

چکیده
  اهمیت برنامه ریزی جنسیتی در تواناسازی زنان برای دستیابی به عدالت و برابری با مردان است. به منظور توجیه این موضوع ، نوشتار حاضر به دو بعد از مسئله - ۱) درک تحول در مفاهیم و ۲) بازنگری پیش فرضی های برنامه ریزی - میپردازد. یافته های پژوهشی در جامعه روستایی استان های یزد و آذربایجان غربی نشان می دهند که زنان روستای همراه با مردان « نان آور ...  بیشتر

هویت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی

ابوالفضل اشرفی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، صفحه 33-61

چکیده
  مقاله حاضر در پی طرح هویت اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از انحرافات اجتماعی است. در این مقاله که به روش مطالعه اسنادی و مطالعه میدانی به شیوه مصاحبه توأم یا پرسشنامه انجام شده، نتایج کلی به شرح ذیل به دست آمده است: ۱- تعریف هویت اجتماعی و نقش عوامل زمینه ساز آن؛ هویت اجتماعی عبارت از تصور، درک و ارزیابی فرد نسبت به خود از منظر دیگران (جامعه) ...  بیشتر

بررسی زمینه ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب

محمد حسین پناهی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، صفحه 63-84

چکیده
  یکی از منابع مهم برای مطالعه انقلابات، شعارهای آن هاست. این منبع در مورد انقلاب اسلامی ایران دارای ابعاد گسترده ای است که تاکنودن مورد مطالعه جدی جامعه شناختی قرار نگرفته است. هدف این مقاله بررسی اهداف و زمینه های وقوع انقلاب اسلامی براساس شعارهای آن است. برای این کار ابتدا روش جمع آوری و جداسازی شعارهای انقلاب اسلامی توضیح داده شده ...  بیشتر

آگهی خدمت عمومی؛ ظرفیتی ناشناخته در ارتباطات توسعه

محمدمهدی فرقانی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، صفحه 85-110

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله، و آگهی های خدمت عمومی، است که مقوله ای نسبتاً تازه و ناشناخته در ارتباطات و تبلیغات توسعه ای به شمار می آید. آگهی خدمت عمومی، ماهیتی توسعه ای دارد با متضمن سود یا نفع مادی و شخصی برای صاحب آگهی نیست، محتوای آن را «آموزش» و «اطلاعات» تشکیل می دهد و در طراحی و ارائه آن، از شیوه های روزنامه نگاری و تبلیغات ...  بیشتر

«ترانه های کار»، کار آوای از یاد رفته کارورزان و استادکاران

مرتضی فرهادی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، صفحه 111-144

چکیده
  در این نوشته، نخست به ارتباط ناگزیر بین جامعه و ادبیات و بازتاب شرایط اجتماعی در آن پرداخته شده است - حتی اگر ادبیات، آینه تمام نمای جامعه نبوده، بلکه به منزله آینه دقی باشد که کاریکاتوری از واقعیت را در خویش بازتاباند. آنگاه نویسنده برای رسیدن به تعریفی منطقی از ترانه های کار اقتصادی زایا، به تعریف ترانه های عامیانه و ویژگی های آن ...  بیشتر

بررسی چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده در بازسازی مناطق آسیب دیده

محمد زاهدی اصل

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، صفحه 145-174

چکیده
  پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده اردبیل در بازسازی مناطق آسیب دیده، طراحی و با سفارش و تأمین اعتبار دانشگاه علامه طباطبایی در سال های ۱۲۷ - ۱۲۷۷ اجرا شده است. در بیان مشکل و چارچوب نظری آن، پدیده «مشارکت » به منزله یکی از مشخصه های مربوط به «توسعه» در کنار چند شاخص دیگر مرتبط با همین حوزه، از ...  بیشتر

بررسی نگرش مردم نسبت به معلولین

علیرضا کلدی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، صفحه 175-201

چکیده
  این تحقیق با هدف کلی شناخت نگرش های ساکنان مناطق مختلف تهران نسبت به معلولیت انجام گرفت. هدف اصلی، شناخت یکی از مشکلات افراد دارای محدودیت، یعنی نحوة برخورد افراد عادی جامعه با معلولین و نیز میزان پذیرش افراد معلول توسط افراد عادی جامعه است. روش مطالعه در این تحقیق ، روش پیمایشی است جمع آوری اطلاعات به وسیلة پرسشنامه انجام گرفته است. ...  بیشتر

چگونگی مشارکت زنان ایرانی در تصمیم گیری ها

عذرا جارالهی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، صفحه 203-223

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، شناخت وضعیت زنان ایرانی در موقعیت های تصمیم گری جامعه و عوامل مؤثر بر آن می باشد. این بررسی در دو سطح کلان (جامعه، یعنی کشور) و خرد (خانواده) انجام شده است. به رغم آن که زنان همواره نقش اول را در زمینه خانواده ایفا کرده اند و در انجام دادن کارهای خارج از خانه سابقه نسبتاً طولانی دارند، اما مردان همچنان از قدرت تصمیم ...  بیشتر

تاثیر حضور ماموران راهنمایی و رانندگی بر توقف عابران پشت چراغ قرمز عابر

خدیجه علی آبادی؛ یوسف کریمی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، صفحه 225-235

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین تأثر حضور مأموران راهنمایی و رانندگی بر میزان اطاعت عابران از چراغ عابر انجام گردید. آزمودنی های این پژوهشی عابرانی بودند که از ضلع جنوب غربی میدان انقلاب در یکی از روزهای هفته و در این ساعات ده تا دوازده صبح از خیابان عبور می کردند. تعداد بیست چراع قرمز (ده عدد با حضور مأمور و ده عدد در غیاب مأمور) در فاصله دو ...  بیشتر

نظریه معرفت شناسی ابن خلدون

ناصرالدین غراب؛ تقی آزاد ارمکی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، صفحه 237-255

چکیده
  علم عمران ابن خلدون مبتنی بر نظریه معرفت شناسی خاصی است. این نظریه حاصل نقدهایی است که او بر محدودیت معرفت شناسی سایر دانش ها و معارف بشری وارد می سازد. از این جهت نیز ابن خلدود از پیشگامان اولیه در زمینه معرفت شناسی و فلسفه علمی دانش ها به شمار می رود. در نظریه معرفت شناسی ابن خلدودن ، اندیشه عاملی است که انسان را از سایر موجودات جدا ...  بیشتر