نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از منابع مهم برای مطالعه انقلابات، شعارهای آن هاست. این منبع در مورد انقلاب اسلامی ایران دارای ابعاد گسترده ای است که تاکنودن مورد مطالعه جدی جامعه شناختی قرار نگرفته است. هدف این مقاله بررسی اهداف و زمینه های وقوع انقلاب اسلامی براساس شعارهای آن است. برای این کار ابتدا روش جمع آوری و جداسازی شعارهای انقلاب اسلامی توضیح داده شده که حاصل آن ۴۱۵۲ شعار انقلابی بوده است. سپس با ارائه جداولی از نتایج تحلیل محتوای شعارهای مربوط به وضعیت رژیم گذشته زمینه های وقوع انقلاب اسلامی از منظور شعارها بررسی شده است، و سرانجام نتایج تحلیل محتوای شعارهای مربوط به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی ارائه گردیده است. بر اساس این بررسی وضعیت نامطلوب فرهنگی و سیاسی رژیم پهلوی از مهمترین عوامل وقوع انقلاب اسلامی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Backgrounds and Objectives of the Islamic Revolution of Iran, Based on the Revolutionary Slogans

نویسنده [English]

  • mohamad hoseyn panahi

چکیده [English]

Slogans are considered as a useful and valuable reference in analyzing various revolutionary trends. In case of the Islamic Revolution of Iran, these references have not been studied sociologically yet. The writer of this article intends to analyze the backgrounds and objectives of the Islamic Revolution based on its slogans. First of all, the writer has explained the compilation and separation procedures of the slogans (nearly 4150 slogans). Then, demonstrating the related tables and figures, he has tried to clarify the backgrounds of the Islamic Revolution. Finally, some conclusions from the content analysis of the slogans have been presented. According to this research, the undesirable cultural and political conditions of the Pahlavi Government are considered as the most important factors leading to the Islamic Revolution of Iran.