نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این نوشته، نخست به ارتباط ناگزیر بین جامعه و ادبیات و بازتاب شرایط اجتماعی در آن پرداخته شده است - حتی اگر ادبیات، آینه تمام نمای جامعه نبوده، بلکه به منزله آینه دقی باشد که کاریکاتوری از واقعیت را در خویش بازتاباند. آنگاه نویسنده برای رسیدن به تعریفی منطقی از ترانه های کار اقتصادی زایا، به تعریف ترانه های عامیانه و ویژگی های آن و تعریف مفهوم کار و انواع آن پرداخته و پس از تعریف ترانه های کار مولد، در نموداری، جایگاه این ترانه ها در میان دیگر ترانه های عامیانه و ارتباط هر کدام را با سایر بخش های فرهنگ مشخصی ساخته است. همچنین به قدمت و کارکردهای این ترانه ها اشاره کرده و بالاخره به جستوجوی دلایل خاموشی و فراموشی این ترانه ها پرداخته که جان کلام نویسنده در این بخش خود را می نمایاند. و سرانجام با چند ترانة کار از ترانه های کار برنج کاری در شمال برای نمونه آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Work Songs: The Forgotten Work Melodies of Craftsmen and Artificers

نویسنده [English]

  • morteza farhadi

چکیده [English]

The writer of this article, first of all, defines the inevitable relation between literature and society, explaining the reflection of social conditions on this relation-although literature is not considered as a full-size but as a magic mirror of the society which reflects merely caricatures of the facts. Then, the writer intends to define logically "the generative economic work songs", describing the popular songs and their various types and traits. Afterwards, he tries 10 determine the position of generative work songs among the other kinds of popular songs and define the relationship between any kind of these songs and other cultural sectors. Finally, the writer attempts to clarify the history, backgrounds, and functions of these songs and explain how they have gradually been neglected and disappeared. A number of work songs related to the farmers who work on rice-fields of the Northern Provinces have been presented at the end of the article.