کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 8
2. مطالعه تجربه زیسته زنان سرپل‌ذهاب در زلزله

دوره 27، شماره 88، بهار 1399، صفحه 217-251

10.22054/qjss.2020.44907.2134

مینو سلیمی؛ احمد نادری