نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله با بررسی قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی و شرایط سیاسی -اجتماعی حاکم بر صنعت تبلیغات در ایران دو گفتمان حاکم براین صنعت از همدیگر متمایز می شود. گفتمان اول، گفتمان اطلاعاتی - امنیتی قبل از انقلاب ۵۷ و گفتمان دوم گفتمان مذهبی - ایدیولوژیک بعد از انقلاب ۵۷ است. در گفتمان بعد از انقلاب دو نگاه انتقادی و آسیب شناسانه قابل مشاهده است. نگاه انتقادی از سال ۵۷ تا پایان جنگ و شروع دوران سازندگی ادامه پیدا میکند. نگاه آسیبشناسانه نیز از دوران سازندگیجوانه زده و تا به امروز ادامه پیدا کرده است. نویسنده در انتها نتیجه میگیرد درگفتمان های قبلی معیارها و اولویت های اقتصادی در حاشیه قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Pathology of Dominant Discourse in Commercial Advertising

نویسنده [English]

  • nezam bahrami komeil

چکیده [English]

In this article I used Foucault's theory of discourse 10 study commercial advertising before and after the Iranian revolulion in 1979. By investigating laws and regulations of commercial advertising and socio - political conditions that govern it, \VC distinguished t\VO types of discourses that governed advertising industry in Iran. The first was Information - security discourse before the revolution; and the second was the ideological discourse after revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial advertising
  • Advertising discourse
  • The lranian Revolution