نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تأثیر افکار میزوژینی (به حساب نیاوردن زنا) ارسطو که غالباً از مکتب کلاسیک به افکار فلاسفه سده هجدهم راه یافته بود تا پایان قرن همچنان ادامه یافت. مردانی که برای اعتلای تفکر بشری راه بسیار پرفراز و نشیبی را طی کردند، درباره جامعه زنان قضاوت بسته ای داشتند. منتسکیو، حقوقدانی که تحلیل های حقوقی و سیاسی اش هنوز مرجع تحقیقی متخصصان است، گرچه نسبت به گذشتگان تحت تأثیر روشن بینی خود در مورد جامعه زنان به نکات مثبتی دست یافت، اما در مورد حقوق مدنی و حقوق شهروندی زنان دیدی سنتی و کاملاً ارسطویی داشت. همین خط فکری نزد فلاسفه دیگر چون دیدرو و بعضی دیگر از نویسندگان دایرةالمعارف و بالاخره روسو ادامه یافت و در دوره انقلاب فرانسه در وضع قوانین تأثیر گذاشت و سهم اجتماعی زنان نادیده گرفته شد. انتقادات و دفاعیات زنان اهل قلم و دیگر فیلسوفان دایرةالمعارف نظیر دالامبر و کندرسه و پیروان خط تفکرش، نظریه پردازانی که در مقابل اظهارنظرهای فلاسفه ایستادند، بالاخره دریچه های فضای قابل استشمامی را در پس انقلاب گشود و از آن پس تکامل یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position of Women in the Philosophy of the Mind in 18th Century

نویسنده [English]

  • fatemeh eshghi

چکیده [English]

The influence of Mizogini from Aristotle's theory that has been taken from classic schools in 18th century was continued till the end of the Century. The men who tried very hard for human right didn't have the right judgement in every way. Montesquieu's political anylasis is used as reference; while he got to some optimistic view about women but he had a traditional attitiude toward women right. This kind of thinking was continued by Diderot and some of the writers of Encyclopedias and at last by Rousseau. This had a great effect and influence on making law about women right during the French revolution. At the same time, the criticism and defending of women writers, other philosophical of the Encyclopedia such as Dalarnbert and Condorcet and followers of their kind of thinking helped to open a way after the revolution and was continued and completed afterward.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sex
  • social laws
  • citizenship
  • equality