دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
معیارهای روزنامه نگاری مطلوب در ایران: بررسی دیدگاه های استادان دانشگاه و روزنامه نگاران

نعیم بدیعی

دوره 10، شماره 23 ، آذر 1382، صفحه 1-42

چکیده
  این تحقیقی کوششی در تبیین معیارهای روزنامه نگاری مطلوب در ایران از دیدگاه استادان دانشگاه و روزنامه نگاران به منظور ارائه یک الگوی مناسب برای فعالیت های روزنامه نگاری است. آگاهی از این دیدگاه ها میتواند به شناخت معیارهای روزنامه نگاری مطلوب کمک کند. بدین لحاظ ضمن مروری بر نظریه های مطبوعات، معیارها و اصول اخلاق حرفه ای و شیوه های ...  بیشتر

بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون

محمدرضا رسولی

دوره 10، شماره 23 ، آذر 1382، صفحه 43-93

چکیده
  این مقاله گزیده ای از یک پژوهش دانشگاهی است که به بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران می پردازد. در این تحقیق دو هدف عمده دنبال شده است که شامل ارائه تصویری کمی از ویژگی های مختلف تبلیغات تجاری و همچنین شناسایی سبک های زندگی مورد توجه در تبلیغات مذکور است. برای این منظور از میان ۸۷۵۹ مورد آگهی که در طول سال های ۱۳۷۷ ...  بیشتر

گفت وگوی تمدن ها و ارتباطات بین المللی :بررسی زمینه های عینی و ذهنی در سه دهه پایانی سده بیستم

هادی خانیکی؛ کاظم معتمد نژاد

دوره 10، شماره 23 ، آذر 1382، صفحه 95-133

چکیده
  این مقاله به بررسی تحولات ذهنی و عینی پدید آمده در عرصه گفتارهای جاری در عرصه بین المللی می پردازد و می کوشد که نسبت میان نظم های گفتاری را در عرصه های فکری و فرهنگی با ارتباطات نشان دهد. مدعای اصلی این است که اگر جهان به سوی «گفت و گو » رو آورده و ایده گفت وگوی تمدن ها مورد اقبال قرار گرفته است، پیدایی این رویکرد، خود، مسبوق به وقوع ...  بیشتر

موقعیت زن در تفکر فلاسفه عصر روشنگری سده هجدهم فرانسه

فاطمه عشقی

دوره 10، شماره 23 ، آذر 1382، صفحه 135-157

چکیده
  تأثیر افکار میزوژینی (به حساب نیاوردن زنا) ارسطو که غالباً از مکتب کلاسیک به افکار فلاسفه سده هجدهم راه یافته بود تا پایان قرن همچنان ادامه یافت. مردانی که برای اعتلای تفکر بشری راه بسیار پرفراز و نشیبی را طی کردند، درباره جامعه زنان قضاوت بسته ای داشتند. منتسکیو، حقوقدانی که تحلیل های حقوقی و سیاسی اش هنوز مرجع تحقیقی متخصصان است، ...  بیشتر