دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تبعات زیست محیطی توسعه فضایی بی ضابطه شهر(جهان سوم) ارائه راهنمودهایی در چارچوب توسعه پایدار

نسرین تولایی

دوره 10، شماره 22 ، شهریور 1382، صفحه 1-38

چکیده
  رشد طبیعی جمعیت شهرها همراه با اهمیت شهرها به منزله مراکز اداری - تجاری و دافعه های مکانی حاکم بر روستاها رشد بی ضابطه ای را بر شهر حاکم کرده است، این در حالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت شهری اضافه شده در جهان سوم در سکونتگاه های محدودیت اراضی در نواحی شهری مسائلی نظیر پرجمعیتی ، رشد کانون های خودرو و به تبع آن، انحطاطات زیست محیطی ...  بیشتر

ساختار محله ای شهر در سرزمین های اسلامی

محمد شیخی

دوره 10، شماره 22 ، شهریور 1382، صفحه 39-68

چکیده
  اسلام که اساساً دینی شهرگراست و در شهر رشد و نمو یافته، خود موجد شهرهای جدید بوده یا باعث تغییر شکل شهرهای پیش از خود شده است. واضح است که گسترش اسلام در سرزمین های اسلامی به بارور شدن فرهنگ اسلامی منجر می شد و این فرهنگ ضمن اثرگذاری بر سرزمین های اسلامی از آنها تأثیر می گرفت. اندیشه ناب اسلام محمد(ص) و علی (ع) حکومت هایی که در دوره های ...  بیشتر

سفرهای آموزشی دانشجویان: الگوها و راهکارهای کنترل آن ها

علی خاکساری

دوره 10، شماره 22 ، شهریور 1382، صفحه 69-102

چکیده
  ترافیک، حمل و نقل، انواع سفرهای شهری، کاربری صحیح زمین مکان یابی درست امکانات و تأسیسات از جمله مباحث پیچیده ای است که امروزه توجه بسیاری از برنامه ریزان شهری و حمل و نقل را معطوف به خود کرده است. این کارشناسان اولین گام در رفع و حالی این مسائل را بررسی، مطالعه و شناخت علل این پدیده ها می دانند. سفرهای شهری با استفاده از وسایط نقلیه مختلف، ...  بیشتر

عوامل اصلی در فرآیند توسعه پایدار: مردم، منابع، فضاها و نقش مشارکت مردمی در آن

محمود جمعه پور

دوره 10، شماره 22 ، شهریور 1382، صفحه 103-130

چکیده
  توسعه پایدار که امروزه یکی از موضوعات اصلی مورد بحث محافل توسعه ور برنامه ریزی است، خود، برآیند انگاره های مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خورد مفهوم توسعه، برداشت های گوناگونی شده است. نکته مشترک تمامی این انگاره ها پایداری و رسیدن به فرآیندی از توسعه است که بتواند پایا و با دوام باشد. لازمه پایداری تعادل است؛ زیرا ...  بیشتر

توسعه شهری پایدار و توسعه فرهنگی

غلامرضا لطیفی

دوره 10، شماره 22 ، شهریور 1382، صفحه 131-153

چکیده
  دو مفهوم توسعه فرهنگی و توسعه پایدار شهری در ادبیات برنامه ریزی شهری کاربست زیادی یافته و غالبا در کنار هم قرار می گیرند. یعنی توسعه فرهنگی ضرورتاً می تواند به توسعه پایدار شهری و نیز پایداری شهری کمک نماید. سابقه تاکید بر شهر و محیط زیست در گردهمایی های بین المللی چندان طولانی نیست. اولین گردهمایی زیست محیطی در اروپا در سال ۱۹۵۷ برگزار ...  بیشتر