نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دو مفهوم توسعه فرهنگی و توسعه پایدار شهری در ادبیات برنامه ریزی شهری کاربست زیادی یافته و غالبا در کنار هم قرار می گیرند. یعنی توسعه فرهنگی ضرورتاً می تواند به توسعه پایدار شهری و نیز پایداری شهری کمک نماید. سابقه تاکید بر شهر و محیط زیست در گردهمایی های بین المللی چندان طولانی نیست. اولین گردهمایی زیست محیطی در اروپا در سال ۱۹۵۷ برگزار شد و در قطعنامه آن، در سه مورد به شهرها توجه شده است. در مناطق شهری حفاظت و توسعه کیفیت محیط در اولویت قرار گیرد و با گسترش حفاظت از سلامتی انسان به استفاده بهینه و منطقی از منابع پرداخته شود که این امر هم ضرورت نگاهی همه جانبه به ابعاد توسعه و فقرزدایی را به همراه دارد و نیز شناخت فرهنگ و توسعه فرهنگی را در زندگی شهری امروز که نیازمند دیدی همه جانبه و گسترده است، ضروری می سازد. لذا در این مقاله بر نقش توسعه فرهنگی در توسعه شهری پایدار تأکید شده است. توسعه پایدار شهری از موضوعات مهم توسعه از دهه هشتاد به بعد است که در قالب جهانی شدن و نیز محلی گرایی بر تمام دنیا سایه افکنده است. کمیابی عوامل تولید، محدودیت ها و چالش های توسعه و نیز آینده نگری از ارکان اصلی توسعه پایدارند که عمدتاً شهرها بستر ساز آن هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable Urban Development and Cultural Development

نویسنده [English]

  • gholamreza latifi

چکیده [English]

The twin concepts of cultural development and sustainable urban development are the most frequanlly used concepts in the urban planning literature. That's to say, cultural development necessarily would encourage a sustainable urban development. The history of environment of sustainable development studies are not so long, e.g. the first international congress on the subject was held at Stochkolm at 1972 and in its final communicate the subject of urban development was mentioned at three cases: the first priority should be given to maintenance and quality development; the second priority should go to human safety; and finally the rational usage of the environmental sourses should be considered. To do this, obviously having a global view on the subject the environmental development of eradication of poverty is necessary. Moreover, cultral understanding in an urban living is also required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Sustainable Urban Development
  • Culture
  • Civilization
  • Urbanism