نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله گزیده ای از یک پژوهش دانشگاهی است که به بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون ایران می پردازد. در این تحقیق دو هدف عمده دنبال شده است که شامل ارائه تصویری کمی از ویژگی های مختلف تبلیغات تجاری و همچنین شناسایی سبک های زندگی مورد توجه در تبلیغات مذکور است. برای این منظور از میان ۸۷۵۹ مورد آگهی که در طول سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ از رسانه تلویزیون پخش شده است تعداد ۳۷۰ آگهی به روش مورد استفاده در این تحقیق تحلیل محتوا و تکنیک ثبت و ضبط داده ها از متن تبلیغات از طریق طراحی پرسشنامه معکوس بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سه گونه سبک زندگی در تبلیغات مطرح شده است: سبک زندگی مبتنی بر نمایش الگوها و ارزش های مربوط به طبقات اجتماعی، سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالاهای فرهنگی و اقتصادی (منزلتی) و سبک زندگی مبتنی بر الگوهای مدرن و سنتی بررسی نشان می دهد از میان سبک های فوق، بیشتر الگوها و ارزش های مربوط به زندگی مدرن و طبقات متوسط و مرفه جامعه در تبلیغات عرضه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Life Style in the Iranian Television Advertisements

نویسنده [English]

  • mohammadreza rasuli

چکیده [English]

This study has been conducted as to locate the life style indicators in the Iranian television advertisements. To achieve this, efforts have been made to first, present a comprehensive picture 'of qualitative and quantitative characteristics of commercial advertisements and second study the life styles as addressed in such advertisements. Using the content analysis method, this study examined some 370 sample advertisements of the 1999-to-2001 period with each advertisement being considered as one research unit. The results gained show that among the three styles of research , the modem style of life in front of the traditional life style has the most indicators as well as enjoying the most airing time in the television advertisements. Meanwhile, as far as life styles based on the social classes are concerned, the life style of high and middle classes cases outnumbers the lower class. On the other hand, the life style on the basis of goods consumption, the prestigious goods consuming style has heen proved u» be given priority comparing to that of culture-oriented goods consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Advertisements
  • Television Advertisements
  • Patterns of Consumption
  • Life Style and Consumption
  • Techniques of Advertising
  • Social Patterns and Values