نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیقی کوششی در تبیین معیارهای روزنامه نگاری مطلوب در ایران از دیدگاه استادان دانشگاه و روزنامه نگاران به منظور ارائه یک الگوی مناسب برای فعالیت های روزنامه نگاری است. آگاهی از این دیدگاه ها میتواند به شناخت معیارهای روزنامه نگاری مطلوب کمک کند. بدین لحاظ ضمن مروری بر نظریه های مطبوعات، معیارها و اصول اخلاق حرفه ای و شیوه های روزنامه نگاری کوشش شد ویژگی های هر یک برشمرده شود با توجه به این مباحث، سؤالها (گویه های) تحقیق، برای استفاده از روش Q تدوین گردد. روزنامه نگاری در شرایطی می تواند فعالیت مطلوب حرفه ای داشته باشد که شرایط و فضای مناسب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای آن فراهم باشد تا با استفاده از تکنیکها و اصول روزنامه نگاری و آگاهی از معیارها و اصول اخلاقی بتواند وظایف و مسئولیت اجتماعی خویش را در برابر جامعه ایفا کند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که الگوی روزنامه نگاری مطلوب را می توان از چهار جنبه مورد توجه قرار داد: اصول و معیارهای حرفه ای، اصول روزنامه نگاری، مطبوعات و حکومت، مطبوعات و جامعه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criteria of Ideal Journalism in Iran: A study of university professors and journalists' perspectives

نویسنده [English]

  • naeem badie

چکیده [English]

This study is an attempt to explain criteria of ideal journalism in Iran from the university professors and journalists' perspectives. It will try to present a desirable model for journalism activities. Understanding these viewpoints will help to shape the criteria of ideal journalism in Iran. Hence, in the review of the literature, press theories, professional ethical standards, and journalism styles have been introduced with respect to these discussions. From the literature, 68 statements were selected for Q analysis. The findings show that responsible journalism profession can operate only in situations where a desirable condition exists with respect to political, cultural, social and economic climate. The ideal journalism model can be considered in four respects: 1) the principles and professional criteria, 2) the journalism principles, 3) the press and the government, 4) the press and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journalism
  • Press Theories
  • Ideal Journalism
  • professional ethics
  • Journalism Styles
  • Q-Methodology