کلیدواژه‌ها = گفتمان
تعداد مقالات: 13
3. برساخت سوژه ملی با میانجی آموزش‌وپرورش در ایران (دوره پهلوی اول)

دوره 26، شماره 86، پاییز 1398، صفحه 221-253

10.22054/qjss.2019.45090.2137

مریم مختاری؛ فرشید رحیمی؛ جلیل کریمی؛ کمال خالق پناه


5. انقلاب مشروطیت و اعتراض علیه جایگاه آموزشی و تربیتی زنان در ایران (1285-1287)

دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 159-189

10.22054/qjss.2017.19493.1501

محمد بیطرفان؛ سهراب یزدانی؛ حسین مفتخری؛ حجت فلاح توتکار


6. بازنمایی "دیگری فرودست" در رمان‌های دوره پهلوی اول

دوره 18، شماره 55، زمستان 1390، صفحه 131-171

10.22054/qjss.2012.888

ابوتراب طالبی؛ مریم ناظری


7. بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران

دوره 18، شماره 53، تابستان 1390، صفحه 95-135

10.22054/qjss.2011.6828

علیرضا حسینی


9. رفاه و گفتمان سازندگی

دوره 15، شماره 41، تابستان 1387، صفحه 125-161

نعمت الله فاضلی؛ روزبه کردونی


13. تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران(از مشروطه تا خاتمی)

دوره 9، شماره 17، بهار 1381، صفحه 1-39

محمد مهدی فرقانی