نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله تحقیقی، با هدف بررسی گفتمان رفاهی در دوران سازندگی، به بررسیخصوصیات و عناصر اصلی ساخت گفتمان های رفاهی در سخنان رئیس جمهوری در دوره ۱۳۷۶-۱۳۶۸ (موسوم به دوران سازندگی) پرداخته است تا ضمن بازشناسی و معرفی ویژگیهای گفتمانی این دوره، تفسیر و بازشناسی معنا کاوانهای از گفتمان رفاهی در بستر تاریخی - اجتماعی آن ارائه نماید. اهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که دسترسی به رفاه اجتماعی، یکی از دغدغه های مشترک شهروندان و دولت ها و معمولا یکی از ملاک های موفقیت هر دولت در میزان توانایی آن در افزایش سطح بهزیستی ورفاه جامعه و ارتقای میزان برخورداری افراد یک جامعه از امکانات مادی و معنوی موجود در آن جامعه ارزیابی می شود که این موارد ذیل عنوان رفاه اجتماعی تعریف میگردند. روش تحقیق حاضر، از نوع تحلیل گفتمان در چار چوب نظری میشل فوق کو و نورمنفرکلاف و با تکیه بر الگوی تحلیل گفتمان نورمنفرکلاف است که گفتمان را در سه سطح توصیف، تفسیروتبیین، مد نظر قرار می دهد. این مقاله پس از بیان مساله، ادبیات نظری، روش تحقیق و یافته ها نتیجه میگیرد که در این دوران، جهتگیری گفتمان سازندگی در حوزه رفاه اجتماعی، معطوف به ابعاد اقتصادی رفاه، یعنی مواردی نظیر مسکن، بیمه، اشتغال و سوبسیدها بوده و سایر ابعادرفاهی نظیر بعد سیاسی، در اولویت نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Welfare and the Development Discourse of Iranian State in 1368-1376

نویسندگان [English]

  • nematollah fazeli 1
  • roozbeh kardouni 2

چکیده [English]

This paper examines the discursive structure of Hashemiye Rafsanjani s state welfare discourse in the years 1368- 1376. [t is intended to find out and demonstrate all the main elements of the welfare discourse through Interpretation and recognition of meanings of the discourse examined in its socio-historical context. The significant of is study can be explained by the fact that social welfare has always been one of the outrnost criteria of assessing the amount of achievement of all states. It is also a common interest of the states and citizens. This study is methodological based• on Focult s andFercluagh s discourse analysis approach and method. Ferclogh distinguishes three levels of discourse analysis including descriptive, interpretive and explanatory levels. This paper consists of definition of the problem, literature review, and methodology and the data analysis. It is discussed and argued that the social welfare policies of Development Discourse of Rafsanjani state were oriented towards and focused on economical welfare factors such as housing: social insurance, work, and subsides. In this discourse other aspects of welfare such as political factors were ignored and excluded form the state policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • social welfare
  • Discourse
  • discourse analysis
  • developmental discourse