نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی دانشگاهی با عنوان «بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران» است که با هدف بررسی چگونگی تفاوت در نحوه بازنمایی مفهوم شهروندی در روزنامه‌های اصلاح طلب و اصولگرا انجام شده است.
در این مقاله به دلیل پر رنگ بودن وجوه کیفی مفهوم شهروندی از تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است. به‌این منظور سی سرمقاله‌ از میان سرمقاله‌های شش روزنامة پرتیراژ متعلق به دو جریان سیاسی عمدة کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان انتخاب و تحلیل شدند.
 نتایج نشان داد که از دید روزنامه‌های اصلاح‌طلب، حقوق سیاسی و مدنیبویژه آزادی بیان و انتخابات آزاد، مهمترین حقوق شهروندان به شمار می‌روند و از نظر روزنامه‌های اصولگرا، حقوق اقتصادی شامل رفاه، معیشت و اقتصاد، مهمترین مطالبات شهروندان را تشکیل می‌دهند؛ با این وصف، گفتمان مسلط شهروندی در ایران، گفتمان حقوق محور لیبرالی است.
همچنین بررسی‌ها حکایت از آن داشت که سرمقاله‌ها از گفتمان‌های سیاسی جاری (اصولگرایی و اصلاحات) به شدت تاثیر پذیرفته‌اند. به‌این معنا  که تبیین حقوق شهروندی بیش از آنکه هدف غایی سرمقاله باشد، عرصه‌ای برای رویارویی و مبارزه طلبی گفتمان‌های سیاسی رقیب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of citizenship concept in the Iranian press

نویسنده [English]

  • alireza hoseini

چکیده [English]

.