دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
«مخاطبان در متن» در سه کتاب مقدس

مهدی محسنیان راد

دوره 18، شماره 53 ، شهریور 1390، صفحه 1-43

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6826

چکیده
  مخاطب واژه‌ای به جامانده از اعصار منتهی به ارتباطات شفاهی است که حتی می‌توان اثری از آن را در نوشته‌های ارتباطی 2300 سال پیش ارسطو نیز دید.آنان گروه‌هایی از مردم بودند که به عنوان مخاطب «خطابی» برای شنیدن یک سخنرانی، گفتار یا بحث در یک جا جمع می‌شدند. بعدها و پس از اختراع رسانه‌ها، انسان‌های آن سوی رسانه‌ها - از جمله کتاب‌های ...  بیشتر

فرآیند بسیج در انقلاب مشروطه‌ایران

عباس کشاورز

دوره 18، شماره 53 ، شهریور 1390، صفحه 45-94

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6827

چکیده
  هدف نوشتار حاضر بررسی چگونگی فرایند بسیج گروه‌های متفاوت مدعی قدرت در انقلاب مشروطه است. نو آوری پژوهش آنست که با وجود مقاله‌ها و کتاب‌های بسیار درباره انقلاب مشروطه، تا به حال اثری به بررسی چگونگی فرآیند بسیج در مشروطه با استفاده از نظریه‌ای خاص نپرداخته است. رهیافت کلی این مقاله جامعه شناسی تاریخی و چارجوب نظری این مقاله، مدل ...  بیشتر

بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران

علیرضا حسینی

دوره 18، شماره 53 ، شهریور 1390، صفحه 95-135

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6828

چکیده
   مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی دانشگاهی با عنوان «بازنمایی مفهوم شهروندی در مطبوعات ایران» است که با هدف بررسی چگونگی تفاوت در نحوه بازنمایی مفهوم شهروندی در روزنامه‌های اصلاح طلب و اصولگرا انجام شده است. در این مقاله به دلیل پر رنگ بودن وجوه کیفی مفهوم شهروندی از تحلیل گفتمان انتقادی استفاده شده است. به‌این منظور سی سرمقاله‌ ...  بیشتر

تحلیل قیام پانزده خرداد در قالب نظریه جنبش اجتماعی اسملسر

محمد رحمتی

دوره 18، شماره 53 ، شهریور 1390، صفحه 137-171

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6829

چکیده
  نیل اسملسر به عنوان نظریه پرداز مهم رفتار‌های جمعی، مدعی است که عوامل تعیین کننده رفتار جمعی بایستی در الگویی معین و به ترتیب، با هم ترکیب شوند؛ تا رفتار جمعی شکل بگیرد. کما اینکه وقوع مراحل قبلی، تعیین کننده الزامی ‌وقوع مراحل بعدی نیست. فرضیه ما این است که ترتیب الگوی مورد نظر وی در مورد قیام پانزده خرداد با توجه به نقش پررنگ امام ...  بیشتر

بررسی و تحلیل روند توسعه‌یافتگی و نابرابری‌های فضایی در شهرستان‌های استان آذربایجان غربی

هاشم داداش پور

دوره 18، شماره 53 ، شهریور 1390، صفحه 173-208

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6830

چکیده
  تحقیق حاضر از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی- تطبیقی است و هدف اصلی آن، بررسی نابرابری‌های فضایی و تحلیل روند توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان آذربایجان غربی در طی دوره‌های زمانی 1365 تا 1385 می‌باشد. در این تحقیق پیرو مطالعات جهانی از 5 شاخص جمعیتی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان استفاده ...  بیشتر

تاملی در روند حقوق مطبوعات

محمود علوی

دوره 18، شماره 53 ، شهریور 1390، صفحه 210-232

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6831

چکیده
  تأثیرگذاری رسانه‌های جمعی - نوشتاری، دیداری و شنیداری - در عرصه‌های گوناگون از جمله افکار عمومی‌و فرهنگ جامعه تردیدناپذیر است. بی حد و مرز بودن عرصۀ فعالیت رسانه‌ها، آفت‌هایی را به همراه داشته و آسیب‌هایی را متوجّه افراد و جامعه می‌نماید. محدودیت بیش از حد رسانه‌ها نیز جریان آزاد و منطقی اطلاعات و اثرگذاری سازندۀ آن‌ها را مختل ...  بیشتر

پژوهش دانش بومی: شمشیری دو لبه در عصر تجارت جهانی

اسفندیار عباسی

دوره 18، شماره 53 ، شهریور 1390، صفحه 234-279

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.6833

چکیده
  ضرورت پژوهش دانش بومی ‌از طریق گردآوری،  مستند سازی، کاربرد و حفاظت از آن در مقاله‌های پرشماری، به قلم  نویسندگان ایرانی وغیرایرانی، پیشتر به چاپ رسیده است. (عمادی و عباسی 1378 ب و 1383الف؛ فرهادی، 1378الف؛ Warren et al. 1989, 1995). دلایلی چون آگاهی روزافزون جوامع به لزوم بهره‌برداری پایدار از منابع، پرهیز از نهاده‌های شیمیایی در کشت و فرآوری ...  بیشتر