دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
دولت در نظریه اجتماعی مطالعه مقایسه‌ای آرای جامعه‌شناسان کلاسیک اسماعیل عالی‌زاد دکتر حسن سرایی

اسماعیل عالی زاد؛ حسن سرایی

دوره 18، شماره 54 ، آذر 1390، صفحه 1-51

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.878

چکیده
  چکیده جامعه‌شناسی سیاسی، حوزه‌ای از مطالعات جامعه‌شناختی است که در آن به رابطه میان نهاد سیاست و سایر نهادهای اجتماعی پرداخته می‌شود. از این منظر در بخشی از مطالعات جامعه‌شناختی، توجه خاصی به پدیده "دولت" به مثابه عنصر کلیدی نهاد سیاست و همچنین به عنوان مؤلفه‌ای اثرگذار در مناسبات اجتماعی شده است. مروری بر تاریخ نظریه‌های اجتماعی ...  بیشتر

عوامل موثر بر گزینش گروه مرجع در بین دانشجویان (مطالعه جامعه‌شناختی تغییر گروه مرجع در بین دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و صنعتی اصفهان) دکتر جعفر هزارجریبی* محمد آقابیگی کلاکی**

جعفر هزارجریبی؛ محمد آقابیگی کلاکی

دوره 18، شماره 54 ، آذر 1390، صفحه 53-97

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.879

چکیده
  چکیده: گروه مرجع یکی از مهم‌ترین منابع هویتی افراد یک گروه و در ابعاد گسترده‌تر، یک جامعه است، و تاثیر بسیار مهمی ‌در شکل‌گیری نگرش‌ها و ارزش‌ها و جهت‌دهی به هنجارها و رفتارهای افراد جامعه دارد. تغییر گروه مرجع از گروه خودی به گروه دیگری (غریبه)، علاوه بر آن ‌که موجب رواج ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ای دیگر در جامعه خودی شده و موجب ...  بیشتر

رابطه موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوار و مرگ و میر کودکان زیر یکسال در ایران به تفکیک جنسیت

سیدفرخ مصطفوی؛ سعیده کشاورز

دوره 18، شماره 54 ، آذر 1390، صفحه 101-131

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.880

چکیده
  چکیده هدف عمده ‌این پژوهش بررسی رابطه بین موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوار و مرگ و میر کودکان زیر یکسال در ایران به  تفکیک کودکان پسر و دختر است. در این پژوهش، از متغیر ثروت، جهت نشان دادن موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوار و از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای ساختن شاخص ثروت استفاده شده است. داده‌های بکار رفته مربوط به بررسی جمعیتی و ...  بیشتر

منطق تحلیل تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیل بولی دکتر علی ساعی*

علی ساعی

دوره 18، شماره 54 ، آذر 1390، صفحه 133-171

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.882

چکیده
  چکیده در این مقاله، تحلیل تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیل بولی مورد بحث قرار گرفته است. مساله اصلی آن است که روش شناسی سنتی به تنهایی از کفایت لازم برای توسعه دانش علمی برخوردار نیست. روش شناسی سنتی عضویت یا عدم عضویت در یک مجموعه قطعی استوار است که در آن "یای منطقی" نقش اصلی را ایفا می کند.تفسیر تاریخی یا تبیینقانونی،  شاهدی از روش شناسی  ...  بیشتر

عوامل موثر بر پیوستگی و گسستگی قوم‌گرایی سیاسی

محمدرضا شادرو؛ حسین محمدزاده

دوره 18، شماره 54 ، آذر 1390، صفحه 209-243

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.883

چکیده
  چکیده در چند دهه اخیر قوم­گرایی­ عامل بی ثباتی، درگیری و بحران در مناطق گوناگون جهان بوده است. در تاریخ معاصر ایران  نیز هر از گاهی شاهد بروز و ظهور قوم­گرایی و مشکلات ناشی از آن در میان اقوام ایرانی و از جمله کردها بوده­ایم. هدف از پژوهشی که برای نوشتن این مقاله به انجام رسیده تعیین عوامل مرتبط با قوم­گرایی سیاسی در میان ...  بیشتر

میزان انطباق تبلیغات بازرگانی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی‌ ایران با دستورالعمل تبلیغاتی سازمان صداو سیما

مهدخت بروجردی علوی؛ الهه ایرانی پورنظری

دوره 18، شماره 54 ، آذر 1390، صفحه 245-278

https://doi.org/10.22054/qjss.2011.884

چکیده
  چکیده: این مقاله حاصل از نتایج یک پژوهش علمی‌است که با روش تحلیل محتوا جهت پی بردن به میزان انطباق تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی‌ ایران (طی پاییز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388) با دستورالعمل تبلیغاتی سازمان صدا وسیما[1]انجام گرفته است.با توجه به‌ اینکه به نظر می‌رسد اصول و موازین چهارگانه اخلاقی، فرهنگی، ...  بیشتر